Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
IMMIGRACIÓ, DRETS HUMANS I CONTROL DE FRONTERA A LA UE

Competències i objectius

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

L'assignatura pretén una comprensió crítica d'una sèrie de temes d'actualitat; la resposta de la UE a la tragèdia dels refugiats, les tendències d'asil a Europa i el desplaçament en les seues fronteres; el reforçament del espai Schengen; els problemes derivats de la seguretat interior a causa dels atacs terroristes, les crisis sanitàries o la integració dels migrants a la societat europea.

 

 

Dirigido a

L'assignatura "Inmigració, Drets Humans i control de frontera en la Unió Europea", és una matèria OPTATIVA de 4 crèdits ECTS que s'oferta a l'alumnat de qualsevol titulació (oficial i no oficial) de la Universitat d'Alacant, així com al públic en general interessat en l'estudi d'aquestes qüestions. Perseguix com a finalitat formativa, el coneixement i anàlisi de l'origen i evolució de les condicions i sistema de protecció dels refugiats, immigrants i altres persones desplaçades que arriben al territori dels Estats membres de la Unió Europea. L'assignatura pretén una comprensió crítica d'una sèrie de temes d'actualitat, entre ells: la resposta de la UE a la tragèdia dels refugiats, les tendències d'asil a Europa i el desplaçament en les seues fronteres; les normes relacionades amb l'asil creades per la UE o els problemes derivats de la seguretat interior a causa dels atacs terroristes. Esta assignatura contribuïx al perfil acadèmic de qualsevol títol oferit en la UA i al desenrotllament de les competències específiques del mateix a l'oferir una visió de les polítiques, valors i principis de la Unió Europea, així com les seues Institucions i sistema jurisdiccional, en àmbits materials d'especial rellevància com la política migratòria i d'asil, la política de control de frontera i la protecció dels drets humans. Este aprenentatge, a més, adquirix un caràcter estratègic si s'encamina cap a una major especialització posterior, aprofitant les noves oportunitats en el camp de les expectatives de creixent intergración regional de caràcter transfronterrer i les necessitats d'internacionalització de les empreses, entitats públiques i tot tipus d'organitzacions.

 

 

Dades generals

Codi: 20170099
Professor/a responsable:
REQUENA CASANOVA, MILLAN
Crèdits ECTS: 4,00
Crèdits teòrics: 1,60
Crèdits pràctics: 0,00
Càrrega no presencial: 2,40

Departaments amb docència

 • Dep.: DRET INTERNACIONAL PÚBLIC I DRET PENAL
  Àrea: UNIVERSITAT D'ALACANT (CURSOS D'ESPECIALITZACIÓ - CONTINUA))
  Crèdits teòrics: 1,6
  Crèdits pràctics: 0
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix