Competències i objectius

Informació provisional. Pendent d'aprovació.

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2015-16

Sense dades

 

 

Dirigido a

Sense dades

 

 

Dades generals

Codi: 20150455
Professor/a responsable:
ESQUEMBRE CERDA, MARIA DEL MAR
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 3,00
Crèdits pràctics: 0,00
Càrrega no presencial: 0,00

Departaments amb docència

 • Dep.: ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTAT
  Àrea: UNIVERSITAT D'ALACANT (CURSOS D'ESPECIALITZACIÓ - CONTINUA))
  Crèdits teòrics: 3
  Crèdits pràctics: 0
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix