Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DRET DE SOCIETATS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

En esta asignatura  se aborda el  estudio del Derecho de Sociedades, que comprende la parte general del Derecho de Sociedades y las Partes Especiales. La importancia de esta materia radica en la necesidad que tienen los futuros graduados en Derecho de conocer los principios básicos que inspiran  el conjunto de normas jurídico privadas que, dentro del marco de nuestra constitución económica, se ocupan de regular las organizaciones a través de las cuales se ejercitan en la actualidad las principales  actividades económicas

En cuanto al sentido y ubicación en el plan de estudios, la asignatura se ubica en el cuarto curso, con el fin de dotar de una base jurídica respecto de las estructuras económicas y empresariales que los estudiantes irán adquiriendo conformen avancen en los estudios.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • CG2 : Habilitat en l'ús de les tecnologies de la informació i comunicació.
 • CG4 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG5 : Desenvolupament de la capacitat d'organització i planificació.
 • CG9 : Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Desenvolupament de valors i principis ètics de les diferents professions jurídiques.
 • CE11 : Capacitat de negociació i conciliació.
 • CE12 : Capacitat per a argumentar jurídicament.
 • CE14 : Comprensió i coneixement de les principals institucions públiques i privades en el seu gènesi i en el seu conjunt.
 • CE17 : Capacitat per a aplicar els principis generals i les normes jurídiques a supòsits fàctics.
 • CE2 : Aconseguir la percepció del caràcter unitari de l'ordenament jurídic i de la necessària visió interdisciplinària dels problemes jurídics.
 • CE3 : Capacitat per a utilitzar els principis i valors constitucionals com a eina de treball en la interpretació de l'ordenament jurídic.
 • CE4 : Capacitat per la utilització de fonts jurídiques (legals, jurisprudencials i doctrinals).
 • CE5 : Desenvolupament de l'oratòria jurídica. Capacitat d'expressar-se apropiadament davant d'un auditori.
 • CE6 : Capacitat de llegir i interpretar textos jurídics.
 • CE7 : Capacitat de redactar escrits jurídics.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i comprendre els aspectes bàsics que regeixen la part general del dret de societats.
 • Conèixer i comprendre el conjunt de normes jurídiques que regulen les societats de persones.
 • Conèixer i comprendre les normes jurídiques que regulen les societats de capital.
 • Conèixer i comprendre les normes jurídiques que regulen i desenvolupen altres formes jurídiques d'organització d'empreses.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

1. Conocer, comprender y asimilar la configuración actual del Derecho de Sociedades  y de sus principales instituciones.

2. Conocer, comprender y asimilar el conjunto de normas jurídico privadas que, dentro del marco de nuestra constitución económica, se ocupan de regular la organización de los entes societarios y el estatuto de sus socios.

 

 

Dades generals

Codi: 19034
Professor/a responsable:
ASENSI MERAS, ALTEA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DRET MERCANTIL I DRET PROCESSAL
  Àrea: DRET MERCANTIL
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix