Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DRET DE LA UNIÓ EUROPEA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2014-15

En la asignatura “Derecho de la Unión Europea” se explica y estudia el origen y evolución del proceso de integración europea, los objetivos, principios y valores de la Unión Europea, así como sus Instituciones, sistema jurídico y su relación con los ordenamientos internos, sistema jurisdiccional, protección de los derechos fundamentales y estatuto de ciudadanía. Así, pues, esta asignatura contribuye al perfil profesional del título y al desarrollo de las competencias específicas y genéricas del mismo al ofrecer el conocimiento de la base de todo el ordenamiento europeo. El papel de la asignatura dentro del plan de estudios se articula dentro de los conocimientos básicos, estando conectada con los demás conocimientos jurídicos del plan de estudios.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • CG10 : Capacitat de treballar en un context internacional.
 • CG4 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG5 : Desenvolupament de la capacitat d'organització i planificació.
 • CG9 : Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Prendre consciència de la importància del dret com a sistema regulador de les relacions socials.
 • CE11 : Capacitat de negociació i conciliació.
 • CE14 : Comprensió i coneixement de les principals institucions públiques i privades en el seu gènesi i en el seu conjunt.
 • CE15 : Comprensió de les diferents formes de creació del dret en la seua evolució històrica i en la seua realitat actual.
 • CE2 : Aconseguir la percepció del caràcter unitari de l'ordenament jurídic i de la necessària visió interdisciplinària dels problemes jurídics.
 • CE4 : Capacitat per la utilització de fonts jurídiques (legals, jurisprudencials i doctrinals).
 • CE6 : Capacitat de llegir i interpretar textos jurídics.
 • CE7 : Capacitat de redactar escrits jurídics.
 • CE9 : Adquisició d'una consciència crítica en l'anàlisi de l'ordenament jurídic i desenvolupament de la dialèctica jurídica.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i comprendre el procés d'integració europeu.
 • Conèixer i comprendre els principis estructurals del dret de la Unió Europea.
 • Conèixer i comprendre les institucions de la Unió Europea i les relacions entre aquestes.
 • Conèixer i comprendre l'ordenament jurídic de la Unió Europea i el sistema de normes.
 • Conèixer i comprendre l'aplicació interna del dret de la Unió Europea.
 • Conèixer i comprendre l'acció exterior de la Unió Europea.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2014-15


Objetivos Generales

Conocer y comprender el proceso de integración europeo.
Conocer y comprender los principios estructurales del Derecho de la Unión Europea.
Conocer y comprender las instituciones de la Unión Europea y las relaciones que se establezcan entre ellas.
Conocer y comprender el ordenamiento jurídico de la Unión Europea y el sistema de normas.
Conocer y comprender la aplicación interna del Derecho de la Unión Europea.
Conocer y comprender la acción exterior de la Unión Europea.

 

 

 

Dades generals

Codi: 19026
Professor/a responsable:
ANTON GUARDIOLA, MARIA DEL CARMEN
Crèdits ECTS: 9,00
Crèdits teòrics: 2,70
Crèdits pràctics: 0,90
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: DRET INTERNACIONAL PÚBLIC I DRET PENAL
  Àrea: DRET INTERNACIONAL PÚBLIC I RELACIONS INTERNACIONALS
  Crèdits teòrics: 1,35
  Crèdits pràctics: 0,45
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTAT
  Àrea: DRET CONSTITUCIONAL
  Crèdits teòrics: 1,35
  Crèdits pràctics: 0,45

Estudis en què s'imparteix