Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DRET ADMINISTRATIU II

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2012-13

La asignatura Derecho Administrativo II tiene como especial finalidad dotar al alumno de los conocimientos esenciales sobre determinadas materias fundamentales del Derecho Administrativo actual. Gracias a los conocimientos que el alumnado adquiera cursando esta asignatura, el alumno dispondrá de competencias para dominar materias de gran relevancia en el Derecho Administrativo como la contratación pública, la expropiación forzosa, la función pública, la teoría de bienes públicos y la clásica tripartición de la actividad administrativa: garantía, estimulación y prestación. Al tratarse de una asignatura que aborda unos contenidos esenciales, todo alumno que domine los conocimientos básicos propios de la misma se encontrará en disposición de profundizar en el estudio del Derecho Administrativo especial, pudiéndose especializar en esta rama del saber jurídico. Finalmente, gracias a la superación de las asignaturas Derecho Administrativo I y Derecho Administrativo II, el alumno podrá abordar perfectamente el estudio de las asignaturas optativas de itinerario (itinerario 3 ¿ Derecho Público) específicas del Derecho Administrativo: ¿Ordenación del territorio, urbanismo y medio ambiente¿ y ¿Proceso contencioso ¿ administrativo¿.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • CG2 : Habilitat en l'ús de les tecnologies de la informació i comunicació.
 • CG4 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG5 : Desenvolupament de la capacitat d'organització i planificació.
 • CG6 : Adquisició de valors i principis ètics.
 • CG7 : Desenvolupament d'un pensament crític i autocrític.
 • CG8 : Capacitat de treballar en equip.
 • CG9 : Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.

 

Competències específiques (CE)

 • CE14 : Comprensió i coneixement de les principals institucions públiques i privades en el seu gènesi i en el seu conjunt.
 • CE17 : Capacitat per a aplicar els principis generals i les normes jurídiques a supòsits fàctics.
 • CE3 : Capacitat per a utilitzar els principis i valors constitucionals com a eina de treball en la interpretació de l'ordenament jurídic.
 • CE4 : Capacitat per la utilització de fonts jurídiques (legals, jurisprudencials i doctrinals).
 • CE6 : Capacitat de llegir i interpretar textos jurídics.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i entendre els conceptes bàsics del règim de funció pública.
 • Conèixer i entendre el règim jurídic bàsic de la contractació pública.
 • Conèixer i entendre el règim jurídic bàsic dels béns públics.
 • Conèixer i entendre el règim jurídic de la responsabilitat patrimonial de l'administració pública.
 • Conèixer i comprendre els aspectes fonamentals de l'activitat administrativa en les principals manifestacions: garantia, serveis públics i estimulació.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2012-13

Sense dades

 

 

Dades generals

Codi: 19010
Professor/a responsable:
TEROL GOMEZ, RAMON
Crèdits ECTS: 7,50
Crèdits teòrics: 2,40
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 4,50

Departaments amb docència

 • Dep.: ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTAT
  Àrea: DRET ADMINISTRATIU
  Crèdits teòrics: 2,4
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix