Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INTRODUCCIÓ A LA CIÈNCIA POLÍTICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2016-17

Actividades formativas en créditos: 6 ECTS; de los cuales el 40 % (2,4 ECTS) son presenciales conforme a la siguiente distribución: 1,8 ECTS de teoría, y 0,6 ECTS de la parte práctica. El alumno deberá estudiar previamente las lecturas obligatorias relacionadas en esta Guía Docente.

La Guía Docente completa aparece editada en el Campus Virtual de la asignatura.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • CG3 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG4 : Desenvolupament de la capacitat d'organització i planificació en al gestió pública.
 • CG5 : Adquisició de valors, principis ètics i vocació de servei públic.
 • CG6 : Desenvolupament d'un pensament crític i autocrític.
 • CG7 : Capacitat de treballar en equip.
 • CG8 : Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.
 • CG9 : Capacitat de treballar en un context internacional.

 

Competències específiques (CE)

 • CE12 : Capacidad para conseguir la percepción del carácter unitario del Ordenamiento jurídico y de la necesaria visión interdisciplinar integrada, sistemática y completa en la administración y gestión pública.
 • CE3 : Capacidad para identificar, entender e interrelacionar los sistemas políticos y administrativos con el contexto social y económico y en los procesos de cambio administrativo.
 • CE4 : Capacidad para comprender la planificación y la gestión administrativa de las políticas públicas y de las diversas técnicas de gestión pública.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer les teories sobre la democràcia. Indicar els components del sistema polític i entendre les relacions entre els components d'un sistema polític.
 • Interrelacionar els sistemes polítics i adminstratius amb el context social i econòmic.
 • Capacitat d'anàlisi i síntesi sobre la realitat política.
 • Capacitat de gestió de la informació política. Adopció d'un raonament crític sobre la realitat política.
 • Comprendre les teories sobre el poder, l'autoritat, la ciutadania política i l'estat, i les formes d'organització política.
 • Capacitats per a indentificar i assumir processos de consens, negociació i conflicte polític.
 • Aptitud per a operar amb dades d'investigació quantitatives i qualitatives per a l'anàlisi política.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2016-17

 

 

Dades generals

Codi: 18006
Professor/a responsable:
SANMARTIN PARDO, JOSE JESUS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTAT
  Àrea: CIÈNCIA POLÍTICA I DE L'ADMINISTRACIÓ
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix