Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ANÀLISI I AVALUACIÓ DE L'ENTRENAMENT ESPORTIU EN ESPORTS INDIVIDUALS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

El entrenamiento deportivo es un proceso complejo que se debe basar en métodos científicos aplicados a la realidad del deportista a entrenar. Estos métodos son específicos en función del deporte o especialidad a entrenar y el nivel de rendimiento. Los deportes individuales presentan grandes diferencias a nivel específico entre ellos, pero las necesidades físicas, fisiológicas y psicológicas a desarrollar presentan similitudes basadas en estudios científicos que representan el conocimiento que debe tener, como base, el entrenador que diseñe y desarrolle el plan de entrenamiento. Además de las evidencias científicas generalizadas en el entrenamiento, debemos conocer aspectos más específicos y de un nivel de rendimiento elevado que representan la adaptación al proceso de entrenamiento deportivo, buscando que el entrenador tenga el mayor abanico posible de conocimientos que le permitan resolver las posibles situaciones que se le presenten en su futuro trabajo. Las diferencias de género, de nivel de rendimiento y de deportes, son tres aspectos básicos de los cuales se debe partir hasta evolucionar a mayores conocimientos.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1.1 : Capacitat d'identificació, relació, anàlisi, síntesi i aplicació dels continguts conceptuals determinats per les matèries de la titulació de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG1.2 : Capacitat de gestió de la informació i el coneixement en situacions noves i complexes, resolució de problemes i presa de decisions per al desenvolupament de continguts instrumentals i procedimentals de les matèries del grau de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG3.1 : Capacitat de dissenyar, aplicar i avaluar processos, programes i projectes de qualitat en el camp de la docència, l'entrenament, la promoció de la salut i la recreació esportiva.
 • CG3.2 : Atenció i reconeixement de la diversitat i multiculturalitat en l'àmbit de docència i aprenentatge, l'entrenament, la promoció de la salut i la recreació.

 

Competències específiques (CE)

 • CE11 : Capacitat de dissenyar, aplicar i avaluar processos, programes i projectes de qualitat per a avaluar la condició física i prescriure exercicis correctius.
 • CE14 : Domini per a executar eficientment les tècniques bàsiques dels diferents esports.
 • CE15 : Capacitat de dissenyar, aplicar i avaluar processos, programes i projectes de qualitat per a controlar el procés d'entrenament en els esports individuals i col·lectius, esports amb implementos, esports del mar, habilitats gimnàstiques i pilota valenciana sabent seleccionar i utilitzar el material i equipament esportiu adequat per a cada tipus d'activitat.
 • CE16 : Competència per a analitzar gestos tècnics detectant els errors bàsics de les habilitats específiques en entrenament esportiu descobrint les possibles causes que els provoquen.
 • CE7 : Capacitat de gestionar i aplicar els coneixements sobre fonaments dels esports.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitat d'analitzar el rendiment a través dels avanços en les tecnologies en esports individuals.
 • Capacitat per a avaluar i controlar l'entrenament d'esports individuals des dels diferents posicionaments actuals. Anàlisi notacional, valoració cineantropomètrica i estudis bidimensionals i tridimensionals del moviment en esports individuals.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

1. Saber diseñar sesiones de entrenamiento en función del objetivo (físico, fisiológico, técnico o táctico), del nivel de rendimiento del deportista y del deporte a entrenar.

2. Saber diseñar, distribuir, cuantificar y controlar la carga de entrenamiento a lo largo de una planificación para un deporte individual.

3. Conocer y diseñar de manera específica entrenamiento para mujeres, conociendo su características y necesidades-

4. Conocer y utilizar los métodos existentes para el control de la adaptación a la carga de entrenamiento.

5. Conocer los métodos de entrenamiento en condiciones especiales, de recuperación y suplementación que mejoran el rendimiento deportivo.

 

 

Dades generals

Codi: 16841
Professor/a responsable:
CEJUELA ANTA, ROBERTO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTIVA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix