Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

En l'última dècada s'ha experimentat un augment en la pràctica d'esports en la naturalesa, així com els anomenats popularment "esports d'aventura".

Aquesta popularitat i expansió dels esports en el mitjà natural, ha afavorit l'aparició d'un mercat centrat en aquest tipus de clients que cerquen una forma d'oci diferent.

Per tant, el turisme actiu s'ha convertit en l'actualitat en una nova eixida per a Graduats en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, sent imprescindible la formació d'aquests professionals de l'esport perquè coneguen i puguen desenvolupar la seua activitat professional en aquest àmbit.

D'igual manera, l'adaptació dels esports en la naturalesa a les diferents poblacions i edats, ha de convertir-se en l'eina necessària perquè la població interactue amb el mitjà per a la seua protecció i desenvolupament sostenible.

L'assignatura d'Activitat Física en el Mitjà Natural té una càrrega docent de 6 crèdits ECTS equivalents a 150 hores de treball d'alumne. S'impartirà durant el segon semestre del segon curs del grau com a matèria obligatòria.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1.1 : Capacitat d'identificació, relació, anàlisi, síntesi i aplicació dels continguts conceptuals determinats per les matèries de la titulació de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG1.2 : Capacitat de gestió de la informació i el coneixement en situacions noves i complexes, resolució de problemes i presa de decisions per al desenvolupament de continguts instrumentals i procedimentals de les matèries del grau de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG3.1 : Capacitat de dissenyar, aplicar i avaluar processos, programes i projectes de qualitat en el camp de la docència, l'entrenament, la promoció de la salut i la recreació esportiva.
 • CG3.2 : Atenció i reconeixement de la diversitat i multiculturalitat en l'àmbit de docència i aprenentatge, l'entrenament, la promoció de la salut i la recreació.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Capacitat de dissenyar, aplicar i avaluar processos, programes i projectes de qualitat per a la docència i l'aprenentatge de l'activitat física entre la població adulta, majors i discapacitats.
 • CE13 : Capacitat de dissenyar, aplicar i avaluar processos, programes i projectes de qualitat del camp de la promoció d'hàbits perdurables i autònoms de pràctica de l'activitat física i de l'esport amb una atenció especial a la diversitat i multiculturalitat.
 • CE15 : Capacitat de dissenyar, aplicar i avaluar processos, programes i projectes de qualitat per a controlar el procés d'entrenament en els esports individuals i col·lectius, esports amb implementos, esports del mar, habilitats gimnàstiques i pilota valenciana sabent seleccionar i utilitzar el material i equipament esportiu adequat per a cada tipus d'activitat.
 • CE17 : Destresa per a dissenyar i supervisar programes d'activitats fisicoesportives de caràcter recreatiu.
 • CE2 : Capacitat de gestió i aplicació dels coneixements sobre l'efecte de la pràctica de l'exercici físic en els aspectes psicològics, socials i educatius en l'ésser humà.
 • CE4 : Capacitat de gestió i aplicació dels coneixements sobre els factors comportamentals, socials i educatius que condicionen la pràctica de l'activitat física i l'esport.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i desenvolupar les activitats físiques en el medi natural.
 • Comprendre dels principis de les activitats físiques en el medi natural.
 • Controlar els processos d'ensenyament i aprenentatge de les activitats físiques en el medi natural.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

 • Conèixer i manipular els materials específics empleats en el desenvolupament de les activitats en la naturalesa.
 • Conèixer i experimentar les tècniques d'iniciació i perfeccionament de l'escala esportiva.
 • Conèixer i aplicar les tècniques de cabuyería
 • Conèixer, experimentar i aplicar correctament les diferents tècniques en treballs verticals.
 • Conèixer, experimentar i aplicar correctament les diferents tècniques de descens.
 • Conèixer els protocols de seguretat de les activitats realitzades en el mitjà natural.
 • Conèixer els riscos de les activitats realitzades en el mitjà natural.
 • Crear i experimentar les disciplines d'orientació i raids.
 • Conéixer i experimentar la animanción i les activitats al mig natural recreatives.

 

 

;

Dades generals

Codi: 16528
Professor/a responsable:
RODRIGUEZ SIRVENT, JOSE ANTONIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTIVA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix