Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
EXPRESSIÓ CORPORAL, MÚSICA I MOVIMENT

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

Contexto de la asignatura:

La asignatura expresión corporal, música y movimiento pretende unir contenidos propios de la música con las ciencias de la educación física debido a los vínculos que poseen ambas materias. A través de ellos, el profesorado pretende aportar recursos didácticos para que el alumno sepa en cuestión como abordar aspectos de movimiento relacionados con la música, la expresión corporal y la percusión corporal (BAPNE). La asistencia es obligatoria e imprescindible para poder aprobar la asignatura debido al alto carácter práctico de la misma.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1.1 : Capacitat d'identificació, relació, anàlisi, síntesi i aplicació dels continguts conceptuals determinats per les matèries de la titulació de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG1.2 : Capacitat de gestió de la informació i el coneixement en situacions noves i complexes, resolució de problemes i presa de decisions per al desenvolupament de continguts instrumentals i procedimentals de les matèries del grau de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.
 • CG3.1 : Capacitat de dissenyar, aplicar i avaluar processos, programes i projectes de qualitat en el camp de la docència, l'entrenament, la promoció de la salut i la recreació esportiva.
 • CG3.2 : Atenció i reconeixement de la diversitat i multiculturalitat en l'àmbit de docència i aprenentatge, l'entrenament, la promoció de la salut i la recreació.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Capacitat de dissenyar, aplicar i avaluar processos, programes i projectes de qualitat per a la docència i l'aprenentatge de l'activitat física entre la població adulta, majors i discapacitats.
 • CE13 : Capacitat de dissenyar, aplicar i avaluar processos, programes i projectes de qualitat del camp de la promoció d'hàbits perdurables i autònoms de pràctica de l'activitat física i de l'esport amb una atenció especial a la diversitat i multiculturalitat.
 • CE15 : Capacitat de dissenyar, aplicar i avaluar processos, programes i projectes de qualitat per a controlar el procés d'entrenament en els esports individuals i col·lectius, esports amb implementos, esports del mar, habilitats gimnàstiques i pilota valenciana sabent seleccionar i utilitzar el material i equipament esportiu adequat per a cada tipus d'activitat.
 • CE17 : Destresa per a dissenyar i supervisar programes d'activitats fisicoesportives de caràcter recreatiu.
 • CE2 : Capacitat de gestió i aplicació dels coneixements sobre l'efecte de la pràctica de l'exercici físic en els aspectes psicològics, socials i educatius en l'ésser humà.
 • CE4 : Capacitat de gestió i aplicació dels coneixements sobre els factors comportamentals, socials i educatius que condicionen la pràctica de l'activitat física i l'esport.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer els principis de l'expressió corporal.
 • Transmetre els principis fonamentals de la música aplicats al moviment.
 • Aplicar les bases de l'expressió corporal a la motricitat.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

 

Objetivos generales.

 

a) Que el estudiante se familiarice con los conceptos, procedimientos y actitudes de caracter educativo relacionados con la  expresión corporal, música y movimiento ;

b) Que el alumnado desarrolle sus habilidades motrices en relación a la expresión corporal ligada a la música y movimiento y  a su vez sea consciente de sus capacidades para el análisis de problemas concretos y la toma de decisiones por lo que al ámbito de la expresión corporal educativa se refiere.

c) Aprecien el valor educativo de la expresión corporal, música y movimiento y comprendan los principios que contribuyen a la formación cultural, personal y social desde la motricidad y el movimientoDescubran los elementos constitutivos de la  expresión corporal para la investigación del movimiento.

 

Objetivos específicos:

 

 • Se inicien en el movimiento según las metodologías más relevantes a nivel musicalespecialmente en BAPNE.
 • Desarrollen el sentido rítmico y su coordinación.
 • Desarrollen la expresión vocal en relación al movimiento y la expresión corporal.
 • Desarrollen la capacidad de expresión, improvisación y creación del cuerpo en el propio espcio, el espacio total y compartido.
 • Investiguen sobre el movimiento y la creación en la busqueda de la expresión propia y la comunicación de grupo.
 • Sincronicen voz, movimiento y ejecución instrumental.
 • Descubran los elementos del lenguaje musical partiendo de la audición activa, la interpretación instrumental y vocal y el movimiento.
 • Conozcan el currículum de la educación artística (por lo que se refiere a su aspecto musical y de las ciencias de la educación física) y desarrollen los contenidos mediante recursos didácticos adecuados.
 • Conozcan diferentes recursos en educación relacionados con esta materia (materiales didácticos, equipamiento, medios audiovisuales e informáticos).

 

 

 

 

Dades generals

Codi: 16526
Professor/a responsable:
ROMERO NARANJO, FRANCISCO JAVIER
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ CORPORAL
  Crèdits teòrics: 0,3
  Crèdits pràctics: 0,9
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: INNOVACIÓ I FORMACIÓ DIDÀCTICA
  Àrea: DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ MUSICAL
  Crèdits teòrics: 0,3
  Crèdits pràctics: 0,9

Estudis en què s'imparteix