Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PROCEDIMENTS SANITARIS I ASSISTENCIALS II

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2009-10

Sense dades

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Conèixer els continguts curriculars de les matèries relatives a l'especialització docent corresponent.
 • CG2 : Conèixer el cos de coneixements didàctics entorn dels processos d'ensenyament i aprenentatge respectius. Per a la formació professional s'inclourà el coneixement de les respectives professions.
 • CG5 : Concretar el currículum que es vaja a implantar en un centre docent participant en la seua planificació col·lectiva.
 • CG7 : Dissenyar i desenvolupar espais d'aprenentatge, amb una atenció especial a l'equitat, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, la formació ciutadana i el respecte als drets humans que faciliten la vida en societat, la presa de decisions i la construcció d'un futur sostenible.

 

Competències específiques:>>mòdul específic (CE)

 • CE1 : Conèixer el valor formatiu i cultural de les matèries corresponents a l'especialització.
 • CE2 : Conèixer els continguts que es cursen en els ensenyaments respectius.
 • CE3 : Conèixer la història i els desenvolupaments recents de les matèries i les seues perspectives per a poder transmetre una visió dinàmica d'aquestes.
 • CE4 : Conèixer contextos i situacions en què s'usen o s'apliquen els diversos continguts curriculars.
 • CE5 : Conèixer els desenvolupaments teoricopràctics de l'ensenyament i l'aprenentatge de les matèries corresponents.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Identificar estats de salut i benestar.
 • Conèixer les malalties prevalents en totes les etapes del cicle vital: vinculat a salut mental, infermeria maternoinfantil, geriatria gerontologia i infermeria de l'adult –EMQ-).
 • Identificar les necessitats bàsiques de les persones sanes i la pèrdua d'autonomia durant la malaltia.
 • Preparar pacients per a la realització de proves diagnòstiques.
 • Realitzar maniobres de ressuscitació cardiopulmonar bàsica.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2009-10

Sense dades

 

 

Dades generals

Codi: 12081
Professor/a responsable:
SILES GONZALEZ, JOSE
Crèdits ECTS: 4,50
Crèdits teòrics: 0,70
Crèdits pràctics: 1,10
Càrrega no presencial: 2,70

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 0,7
  Crèdits pràctics: 1,1
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix