Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
APROXIMACIÓ DIDÀCTICA A LA RESOLUCIÓ DE PROBLEMES DE MATEMÀTIQUES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2015-16

Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques:>>mòdul específic (CE)

 • CE10 : Conèixer estratègies i tècniques d'avaluació i entendre l'avaluació com un instrument de regulació i estímul de l'esforç.
 • CE11 : Conèixer i aplicar propostes docents innovadores en l'àmbit de l'especialització cursada.
 • CE12 : Analitzar críticament l'exercici de la docència, de les bones pràctiques i de l'orientació utilitzant indicadors de qualitat.
 • CE13 : Identificar els problemes relatius a l'ensenyament i l'aprenentatge de les matèries de l'especialització i plantejar alternatives i solucions.
 • CE14 : Conèixer i aplicar metodologies i tècniques bàsiques d'investigació i avaluació educatives i ser capaç de dissenyar i desenvolupar projectes d'investigació, innovació i avaluació.
 • CE6 : Transformar els currículums en programes d'activitats i de treball.
 • CE7 : Adquirir criteris de selecció i elaboració de materials educatius.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer les possibilitats d'organització del currículum de matemàtiques en relació amb la resolució de problemes matemàtics.
 • Identificar els coneixements matemàtics implicats i el potencial heurístic de les tasques de matemàtiques que es proposen als estudiants de secundària.
 • Analitzar les dificultats d'aprenentatge dels estudiants en un context de resolució de problemes.
 • Dissenyar propostes per a l'ensenyament i avaluació de les matemàtiques basades en la resolució de problemes.
 • Analitzar críticament situacions d'ensenyament centrades en la resolució de problemes matemàtics.
 • Dissenyar projectes d'innovació i investigació relacionats amb la resolució de problemes matemàtics.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2015-16

- Conocer las posibilidades de organización del currículum de Matemáticas en relación a la resolución de problemas matemáticos.

- Identificar los conocimientos matemáticos implicados y el potencial heurístico de las tareas de Matemáticas que se proponen a los estudiantes de Secundaria.

- Analizar las dificultades de aprendizaje de los estudiantes en un contexto de resolución de problemas.

- Analizar críticamente situaciones de enseñanza centradas en la resolución de problemas matemáticos.

 

 

Dades generals

Codi: 12062
Professor/a responsable:
CALLEJO DE LA VEGA, MARIA LUZ
Crèdits ECTS: 5,00
Crèdits teòrics: 0,80
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,00

Departaments amb docència

 • Dep.: INNOVACIÓ I FORMACIÓ DIDÀCTICA
  Àrea: DIDÀCTICA DE LA MATEMÀTICA
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix