Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INVESTIGACIÓ, INNOVACIÓ I TICS EN LA DIDÀCTICA DE L'ANGLÈS COM A LLENGUA ESTRANGERA.

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2015-16

This course belongs to the SECONDARY EDUCATION TEACHER TRAINING UNIVERSITY MASTER'S DEGREE.

Students followingthis course have the English teaching specialty. 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques:>>mòdul específic (CE)

 • CE11 : Conèixer i aplicar propostes docents innovadores en l'àmbit de l'especialització cursada.
 • CE13 : Identificar els problemes relatius a l'ensenyament i l'aprenentatge de les matèries de l'especialització i plantejar alternatives i solucions.
 • CE14 : Conèixer i aplicar metodologies i tècniques bàsiques d'investigació i avaluació educatives i ser capaç de dissenyar i desenvolupar projectes d'investigació, innovació i avaluació.
 • CE7 : Adquirir criteris de selecció i elaboració de materials educatius.
 • CE8 : Fomentar un clima que facilite l'aprenentatge i pose en valor els aportacions dels estudiants.
 • CE9 : Integrar la formació en comunicació audiovisual i multimèdia en el procés d'ensenyament i aprenentatge.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Adquirir criteris de selecció, elaboració i adaptació del material educatiu en la L2.
 • Analitzar i exercir una interacció didàctica tenint en compte els estils i estratègies d'aprenentatge dels alumnes.
 • Conèixer, aplicar i avaluar propostes docents innovadores en l'àmbit de la llengua anglesa.
 • Identificar i intervenir en les dificultats d'aprenentatge de la L2.
 • Utilitzar dins i fora de l'aula les possibilitats tècniques que ofereix CALL.
 • Identificar i aplicar les estratègies d'investigació dins de l'aula.
 • Investigar sobre les claus per al desenvolupament continu del professorat de L2.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2015-16

Adquirir criterios de selección, elaboración y adaptación del material educativo en la L2.
Analizar y desempeñar una interacción didáctica teniendo en cuenta los estilos y estrategias de aprendizaje de los alumnos.
Conocer, aplicar y evaluar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la Lengua Inglesa.
Identificar e intervenir en las dificultades de aprendizaje de la L2.
Utilizar dentro y fuera del aula las posibilidades técnicas que ofrece CALL.
Identificar y aplicar las estrategias de investigación dentro del aula.
Investigar sobre las claves para el desarrollo continuo del profesorado de L2.

 

 

Dades generals

Codi: 12051
Professor/a responsable:
NAVARRO PIQUERAS, JOSE LUIS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,96
Crèdits pràctics: 1,44
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: INNOVACIÓ I FORMACIÓ DIDÀCTICA
  Àrea: DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA
  Crèdits teòrics: 0,96
  Crèdits pràctics: 1,44
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix