Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DIDÀCTICA DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT II

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2015-16

¿El modelo predominante de actividad física y deporte en edad escolar es el más adecuado para formar y educar individuos tanto a nivel físico, mental, emocional y moral? ¿Es útil para construir buenos deportistas y buenas personas, tanto a corto como a largo plazo? ¿Contribuye a promocionar valores positivos y la adquisición de hábitos saludables dentro y fuera del deporte? A pesar de la importancia que se le otorga a la actividad física y al deporte escolar como recurso para el desarrollo positivo de los adolescentes, en la actualidad, sigue predominando un modelo de enseñanza deportiva y de competición centrado en la mejora exclusiva de las habilidades físicas, técnicas y tácticas y en la obsesión por ganar a toda costa. Este modelo beneficia a los jóvenes para que sean más habilidosos en el deporte, pero descuida el logro de competencias sociales y emocionales en ellos, imprescindibles para el éxito tanto en el deporte como en la vida. En este asignatura, se presentan los principios básicos, las orientaciones metodológicas, los recursos y las estrategias prácticas necesarias para favorecer el desarrollo del potencial humano a través del deporte.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Conèixer els continguts curriculars de les matèries relatives a l'especialització docent corresponent.
 • CG11 : Desenvolupar les funcions de tutoria i orientació dels estudiants de manera col·laborativa i coordinada.
 • CG3 : Planificar, desenvolupar i avaluar el procés d'ensenyament i aprenentatge potenciant processos educatius que faciliten l'adquisició de les competències pròpies dels ensenyaments respectius, atenent el nivell i la formació prèvia dels estudiants, així com la seua orientació, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • CG5 : Concretar el currículum que es vaja a implantar en un centre docent participant en la seua planificació col·lectiva.
 • CG6 : Desenvolupar i aplicar metodologies didàctiques tant grupals com personalitzades, adaptades a la diversitat dels estudiants.
 • CG7 : Dissenyar i desenvolupar espais d'aprenentatge, amb una atenció especial a l'equitat, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, la formació ciutadana i el respecte als drets humans que faciliten la vida en societat, la presa de decisions i la construcció d'un futur sostenible.
 • CG9 : Conèixer els processos d'interacció i comunicació en l'aula i dominar destreses i habilitats socials necessàries per a fomentar l'aprenentatge i la convivència en l'aula i abordar problemes de disciplina i resolució de conflictes.

 

Competències específiques:>>mòdul específic (CE)

 • CE13 : Identificar els problemes relatius a l'ensenyament i l'aprenentatge de les matèries de l'especialització i plantejar alternatives i solucions.
 • CE4 : Conèixer contextos i situacions en què s'usen o s'apliquen els diversos continguts curriculars.
 • CE5 : Conèixer els desenvolupaments teoricopràctics de l'ensenyament i l'aprenentatge de les matèries corresponents.
 • CE6 : Transformar els currículums en programes d'activitats i de treball.
 • CE7 : Adquirir criteris de selecció i elaboració de materials educatius.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer els desenvolupaments teoricopràctics de l'ensenyament i l'aprenentatge de l'educació física i esportiva.
 • Adquirir i utilitzar criteris de selecció i elaboració de materials educatius.
 • Concretar els currículums en programes d'activitats i de treball.
 • Identificar els problemes relatius a l'ensenyament i l'aprenentatge d'aquestes matèries i plantejar alternatives i solucions.
 • Dissenyar i desenvolupar dins de l'ensenyament de l'educació física i esportiva espais d'aprenentatge amb especial atenció a l'equitat, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, la formació ciutadana i el respecte als drets humans que faciliten la vida en societat, la presa de decisions i la construcció d'un futur sostenible.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2015-16

1. Profundizar en las bases para favorecer un desarrollo positivo de los adolescentes a través de la actividad física y el deporte en edad escolar.
2. Conocer y diseñar estrategias de intervención en valores a través de la actividad física y el deporte.
3. Elaborar una Programación Didáctica o Programa de Actividades Extraescolares donde se coordinen correctamente todos los elementos curriculares.
4. Identificar las competencias socio-emocionales clave del profesorado para desarrollar una práctica docente de calidad.
5. Desarrollar un trabajo colaborativo que promueva la reflexión, la comunicación y el aprendizaje a través del diálogo.

 

 

Dades generals

Codi: 12023
Professor/a responsable:
CARRERES PONSODA, FEDERICO
Crèdits ECTS: 7,50
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 4,50

Departaments amb docència

 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ CORPORAL
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix