Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2013-14

IMPORTANTE: ESTA ASIGNATURA ES PERTINENTE SÓLO PARA AQUELLOS ALUMNOS QUE VAYAN A REALIZAR SU TRABAJO FIN DE MÁSTER EN LA LÍNEA TEMÁTICA DE LAS TIC. PARA ELLO, DEBERÁN CONTACTAR CON LA PROFA. ROSABEL ROIG (rosabel.roig@ua.es) A PRINCIPIO DE CURSO.

La asignatura presenta los aspectos fundamentales referidos a la integración de las TIC en la investigación educativa.

Constituye, pues, una asignatura enfocada al alumnado cuyo objetivo sea investigar en torno a las TIC y su integración en los procesos de enseñanza-aprendizaje.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2013-14

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Competències en construcció i en l'aplicació dels coneixements adquirits, i en la resolució de problemes d'investigació dins dels contextos multidisciplinaris relacionats amb la investigació educativa.
 • CG4 : Habilitats d'aprenentatge autònom avançat, i també revisió i avaluació d'investigacions.
 • CG5 : Capacitat d'actuació ètica en el desenvolupament de la seua recerca i avaluació de les investigacions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Competències en la comprensió, l'anàlisi i aplicació dels coneixements adquirits.
 • CE2 : Competència en la resolució de problemes de recerca dins dels contextos multidisciplinaris relacionats amb la investigació educativa.
 • CE5 : Capacitat per a expressar, presentar i comunicar resultats o troballes de la investigació de manera coherent i estructurada.
 • CE7 : Habilitats d'aprenentatge autònom avançat en la recerca de marcs i fonts d'investigació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer el paper de les noves tecnologies en la societat de la informació.
 • Conèixer la integració de les tecnologies digitals en l'escola.
 • Dissenyar processos d'ensenyament i aprenentatge mitjançant les noves tecnologies digitals.
 • Dissenyar i desenvolupar materials multimèdia.
 • Promoure experiències educatives mitjançant l'aplicació del programari lliure.
 • Fer ús d'Internet aplicat a l'educació.
 • Conèixer el paper del professor i l'alumne en els nous entorns tecnològics de formació. E-learning.
 • Organitzar els mitjans tecnològics en els centres educatius.
 • Avaluar experiències d'ús de tecnologies digitals a l'escola.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2013-14

 

Analizar la integración de las TIC a través de experiencias de enseñanza-aprendizaje en el aula.

Desarrollar contenidos digitales.

Iniciarse en la investigación acerca de las TIC y educación.

 

 

 

Dades generals

Codi: 11989
Professor/a responsable:
ROIG VILA, ROSABEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix