Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INVESTIGACIÓ EN ORIENTACIÓ EDUCATIVA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

En esta asignatura se trabajan, desde diferentes coordenadas, los aspectos que inciden en la orientación educativa. Partiendo del análisis de los diferentes contextos educativos y de las relaciones interpersonales e intergrupales se persigue conocer las líneas de investigación relevantes e introducirse en las mismas a través del desarrollo de un trabajo de investigación.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Competències en construcció i en l'aplicació dels coneixements adquirits, i en la resolució de problemes d'investigació dins dels contextos multidisciplinaris relacionats amb la investigació educativa.
 • CG4 : Habilitats d'aprenentatge autònom avançat, i també revisió i avaluació d'investigacions.
 • CG5 : Capacitat d'actuació ètica en el desenvolupament de la seua recerca i avaluació de les investigacions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Competències en la comprensió, l'anàlisi i aplicació dels coneixements adquirits.
 • CE2 : Competència en la resolució de problemes de recerca dins dels contextos multidisciplinaris relacionats amb la investigació educativa.
 • CE5 : Capacitat per a expressar, presentar i comunicar resultats o troballes de la investigació de manera coherent i estructurada.
 • CE7 : Habilitats d'aprenentatge autònom avançat en la recerca de marcs i fonts d'investigació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Adquirir els coneixements necessaris per al disseny de programes d'orientació educativa.
 • Conèixer i aplicar les tècniques utilitzades en l'orientació educativa.
 • Valorar instruments d'orientació educativa i iniciar-se en la seua elaboració.
 • Utilitzar i avaluar programes relacionats amb l'orientació educativa i iniciar-se en la seua elaboració.
 • Aprofundir en el coneixement de dissenys d'investigació en orientació educativa.
 • Adquirir actituds i capacitats investigadores.
 • Actuar d'acord amb els codis ètics de la investigació establits per associacions nacionals i internacionals.

Aquestes competències es reflectiran en:

 • Informes de valoració d'instruments i programes d'orientació educativa.
 • Disseny de projectes d'investigació en l'àmbit de l'orientació educativa.
 • Conductes i actituds que s'adiguen amb les bones pràctiques en l'àmbit de l'orientació educativa de tipus personal, acadèmic i professional.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

- Integrar los conocimientos adquiridos sobre orientación educativa con el fin de diseñar y desarrollar investigaciones dentro de este ámbito.

 

 

Dades generals

Codi: 11983
Professor/a responsable:
GARCIA FERNANDEZ, JOSE MANUEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DIDÀCTICA
  Àrea: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix