Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2023-24

En esta asignatura se revisarán técnicas básicas de optimización de problemas, así como las bases del aprendizaje automático que servirá para proponer un desafío.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2023-24

Specific Competences (Specific Technology):>>Computer Science

 • CEC3 : Capacitat per a avaluar la complexitat computacional d'un problema, conèixer estratègies algorísmiques que puguen conduir a la seua resolució i recomanar, desenvolupar i implementar la que garantisca el millor rendiment d'acord amb els requisits establits.
 • CEC5 : Capacitat per a adquirir, obtenir, formalitzar i representar el coneixement humà en una forma computable per a la resolució de problemes mitjançant un sistema informàtic en qualsevol àmbit d'aplicació, particularment els relacionats amb aspectes de computació, percepció i actuació en ambients o entorns intel·ligents.

 

Basic Competences

 • CB3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2023-24

 

 • Conocer y utilizar ténicas básicas de optimización de problemas.
 • Conocer técnicas básicas de aprendizaje automático. 

 

 

 

General

Code: 34032
Lecturer responsible:
RICO JUAN, JUAN RAMON
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 0,90
Practical credits: 1,50
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: LANGUAGES AND COMPUTING SYSTEMS
  Area: LANGUAGES AND COMPUTING SYSTEMS
  Theoretical credits: 0,9
  Practical credits: 1,5
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught