Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2023-24

La asignatura “Programación y estructuras de datos” es obligatoria y de duración semestral, con una carga docente de 6 créditos ECTS, repartidos entre 3 créditos de teoría y 3 de prácticas. Se imparte en el segundo curso del Grado en Informática.

La asignatura “Programación y estructuras de datos” tiene una dependencia con la asignatura “Programación 2” y se debe coordinar con las asignaturas “Programación 3” y “Análisis y Diseño de Algoritmos”.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2023-24

Specific Competences (CE)

 • CE6 : Coneixement i aplicació dels procediments algorísmics bàsics de les tecnologies informàtiques per a dissenyar solucions a problemes, analitzant la idoneïtat i complexitat dels algorismes proposats.
 • CE7 : Coneixement, disseny i utilització de manera eficient dels tipus i estructures de dades més adequades per a la resolució d'un problema.
 • CE8 : Capacitat per a analitzar, dissenyar, construir i mantenir aplicacions de forma robusta, segura i eficient, triant el paradigma i els llenguatges de programació més adequats.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2023-24

No data

 

 

General

Code: 34016
Lecturer responsible:
PERAL CORTES, JESUS
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,20
Practical credits: 1,20
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: LANGUAGES AND COMPUTING SYSTEMS
  Area: LANGUAGES AND COMPUTING SYSTEMS
  Theoretical credits: 1,2
  Practical credits: 1,2
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught