Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

L'assignatura s'imparteix en el primer quadrimestre del primer curs, per la qual cosa és la introducció dels conceptes d'organització, sistemes d'informació i de tecnologies de la informació.

S'estudien diverses organitzacions, especialment l'empresa, també diferents maneres de veure l'organització, especialment des del punt de vista dels processos.

Es ressaltarà la importància de l'alineació d'objectius entre l'estratègia de l'organització i els sistemes d'informació i els de aquests amb les tecnologies de la informació a emprar.

Aquests conceptes es connecten amb els quals s'estudiaran en les següents assignatures entre unes altres: Administració i Gestió de Bases de dades Anàlisis i Especificació de Sistemes Programari Gestió de Projectes Informàtics.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències generals del títol (CG)

 • CG5 : Coneixement de l'estructura, organització, funcionament i interconnexió dels sistemes informàtics, els fonaments de la seua programació, i la seua aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.
 • CG6 : Coneixement adequat del concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa. Organització i gestió d'empreses.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

O-7. Capacitat per a conèixer, comprendre i aplicar la legislació necessària durant el desenvolupament de la professió d'Enginyer/a Tècnic en Informàtica i manejar especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.

O-10. Coneixements per a la realització de mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, planificació de tasques i otrostrabajos anàlegs d'informàtica, d'acord amb els conocimientosadquiridos segons l'establit en la Planificació dels Ensenyaments.

O-11. Capacitat per a analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques, comprenent la responsabilitat ètica i professional de l'activitat de l'Enginyer/a Tècnic en Informàtica.

O-12. Coneixement i aplicació d'elements bàsics d'economia i de gestió de recursos humans, organització i planificació de projectes, així com la legislació, regulació i normalització en l'àmbit dels projectes informàtics, d'acord amb els coneixements adquirits segons l'establit en la Planificació dels Ensenyaments.

 

 

Dades generals

Codi: 34005
Professor/a responsable:
MARCO SUCH, MANUEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Àrea: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix