Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Bases de dades és una assignatura fonamental que desenvolupa conceptes presentats en les matèries de Programació i Matemàtiques i introdueix les tècniques bàsiques de bases de dades, fonamentals per al desenvolupament eficaç i eficient del programari de gestió, en particular, i de moltes altres àrees que es beneficien de la seua potència i versatilitat. Des d'aquesta perspectiva, s'abordaran totes les fases de disseny d'una base de dades amb l'objectiu de servir de manera eficaç i eficient als requisits per als quals s'ha creat. Aquesta assignatura també plantejarà el problema de l'administració i gestió de la base de dades des d'un punt de vista eminentment pràctic, on els estudiants s'enfrontaran a problemes i solucions concretes que en el futur podran traslladar-se als seus exercicis professionals.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG3 : Dissenyar, desenvolupar i avaluar procediments d'anàlisis en l'àmbit de la salut.
 • CG6 : Conèixer les matèries bàsiques i tecnologies que capaciten tant per a l'aprenentatge i desenvolupament de nous mètodes i tecnologies, com per a l'adaptació a noves situacions en l'àmbit de l'enginyeria biomèdica.

 

Competències específiques (CE)

 • CE7 : Dissenyar, desenvolupar, administrar, mantenir i avaluar sistemes d'informació que gestionen dades relacionades amb la salut.
 • CE8 : Comprendre que les dades biomèdiques poden ser mesurats, comparats, agrupats i saber presentar-los de la millor manera possible depenent del propòsit que es perseguisca en l'àmbit de l'enginyeria biomèdica.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT1 : Adquirir capacitats informàtiques i informacionals.
 • CT2 : Ser capaç de comunicar-se correctament tant de forma oral com escrita.
 • CT3 : Adquirir capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CT4 : Adquirir capacitat d'organització i planificació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i saber aplicar tècniques d'emmagatzematge persistent.
 • Conèixer i saber aplicar els conceptes bàsics de disseny d'una base de dades que reflectisca un sistema d'informació.
 • Saber desenvolupar i mantenir sistemes de bases de dades bàsiques.
 • Conèixer i saber aplicar llenguatges de definició i manipulació de les bases de dades per a explotar-ne sistemàticament la informació.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

 • Conèixer i saber aplicar tècniques d'emmagatzematge persistent.
 • Conèixer i saber aplicar els conceptes bàsics de disseny d'una base de dades que reflectisca un sistema d'informació en l'àmbit de la salut.
 • Saber desenvolupar, manipular i mantenir sistemes de bases de dades relacionals bàsics.
 • Saber realitzar el disseny complet d'una base de dades de qualitat en l'àmbit de la salut.
 • Conèixer i saber aplicar diferents mecanismes d'administració i gestió de la informació emmagatzemada en bases de dades.
 • Enfrontar i saber resoldre diferents reptes en l'administració i gestió de les bases de dades habituals en la futura activitat professional de l'estudiant.

 

 

;

Dades generals

Codi: 33615
Professor/a responsable:
MARTINEZ BARCO, PATRICIO MANUEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Àrea: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix