Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2023-24

En la asignatura de Aprendizaje y Enseñanza de la Informática, la cual forma parte del conjunto de asignaturas del Máster Universitario del Profesorado en Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, es su objetivo fundamental ofrecer al alumnado una formación pedagógica y didáctica de alto nivel, orientada al ámbito profesional docente, y que les capacite para el ejercicio de la docencia en el área de la Informática y las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

A partir de este objetivo fundamental, se hace necesario programar contenidos y actividades capaces de conseguir dicha formación pedagógica, así como la formación en didáctica específica de la disciplina informática: currículo del área, elaboración de la programación didáctica, diseño de unidades de trabajo, manejo de recursos educativos específicos del área, etc.

En la actualidad, las Tecnologías de la Información y la Comunicación han alcanzado tal grado de desarrollo y utilización, tanto por parte de los usuarios específicos como del público en general, que son una parte fundamental de la actividad diaria. Por ello, los futuros profesores de la especialidad deben poseer una cualificación que les capacite para transmitir los conocimientos a sus alumnos de las enseñanzas no universitarias, a la vez que sean capaces de interesarles por el aprendizaje de la informática como materia útil y necesaria para su futuro.

Así pues, la asignatura de Aprendizaje y Enseñanza para la Informática, desarrolla las competencias generales del título y las competencias específicas, así como los objetivos formativos, que están indicados en el apartado correspondiente de la ficha de la asignatura.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2023-24

General Competences (CG)

 • CG16 : Treballar en equip amb altres professionals de l'educació, enriquint la pròpia formació.
 • CG4 : Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la als processos d'ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de les especialitzacions cursades.
 • CG7 : Dissenyar i desenvolupar espais d'aprenentatge, amb una atenció especial a l'equitat, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, la formació ciutadana i el respecte als drets humans que faciliten la vida en societat, la presa de decisions i la construcció d'un futur sostenible.
 • CG9 : Conèixer els processos d'interacció i comunicació en l'aula i dominar destreses i habilitats socials necessàries per a fomentar l'aprenentatge i la convivència en l'aula i abordar problemes de disciplina i resolució de conflictes.

 

Specific Competences:>>Specific Module (CE)

 • CE10 : Conèixer estratègies i tècniques d'avaluació i entendre l'avaluació com un instrument de regulació i estímul de l'esforç.
 • CE13 : Identificar els problemes relatius a l'ensenyament i l'aprenentatge de les matèries de l'especialització i plantejar alternatives i solucions.
 • CE5 : Conèixer els desenvolupaments teoricopràctics de l'ensenyament i l'aprenentatge de les matèries corresponents.
 • CE6 : Transformar els currículums en programes d'activitats i de treball.
 • CE7 : Adquirir criteris de selecció i elaboració de materials educatius.
 • CE8 : Fomentar un clima que facilite l'aprenentatge i pose en valor els aportacions dels estudiants.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2023-24

No data

 

 

General

Code: 12043
Lecturer responsible:
POVES ESPI, JOSE ANTONIO
Credits ECTS: 15,00
Theoretical credits: 2,40
Practical credits: 3,60
Distance-base hours: 9,00

Departments involved

 • Dept: INFORMATION TECHNOLOGY AND COMPUTING
  Area: COMPUTER ARCHITECTURE
  Theoretical credits: 1,52
  Practical credits: 2,28
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.
 • Dept: LANGUAGES AND COMPUTING SYSTEMS
  Area: LANGUAGES AND COMPUTING SYSTEMS
  Theoretical credits: 0,88
  Practical credits: 1,32

Study programmes where this course is taught