Persona o unitat
Javier Ferrer Aracil

Dades personals

Adreça electrònica

Dades generals

Col·lectiu
PDI
Lloc
Ajudant

Dades d'interès

Ubicació
EDIFICIO DE CIENCIAS SOCIALES - PB - (0034PB043) Ubicación

Adreça postal

  • Universitat d'Alacant
  • Ap. de correus, 99
  • 03080,Alacant
  • Espanya

Altres referències en el directori de la UA

Guarda les dades en vCard