Persona o unitat
Elizabeth Gil Garcia

Dades personals

Adreça electrònica

Dades generals

Lloc
Vicedegà/Na Fac. de Dret Ordenació Acadèmica I Estudis. Grau Gestió I Adm. Pública

Adreça postal

  • Universitat d'Alacant
  • Ap. de correus, 99
  • 03080,Alacant
  • Espanya

Guarda les dades en vCard