Persona o unitat
Antonio Jose Tenza Abril

Dades personals

Adreça electrònica
Telèfon
+34 965903400 ext. 9338

Dades generals

Departament
Lloc
Director/a de Departament Enginyeria Civil

Dades d'interès

Ubicació
ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR II - P1 - DIRECCIÓN (0015P1069) Ubicación

Adreça postal

  • Universitat d'Alacant
  • Ap. de correus, 99
  • 03080,Alacant
  • Espanya

Altres referències en el directori de la UA

Guarda les dades en vCard