Persona o unitat
Paola Concepcion Masseau Diaz

Dades personals

Adreça electrònica

Dades generals

Lloc
Vicedegà/Na Fac. Filosofia I Lletres Ordenació Acadèmica; Coord. Grau Traducc. I Interpret.

Adreça postal

  • Universitat d'Alacant
  • Ap. de correus, 99
  • 03080,Alacant
  • Espanya

Altres referències en el directori de la UA

Guarda les dades en vCard