Persona o unitat
Salvador Ivorra Chorro

Dades personals

Adreça electrònica

Dades generals

Lloc
Vicerector/a D'infraestructures, Sostenibilitat I Seguretat Laboral

Dades d'interès

Ubicació
RECTORADO Y SERVICIOS GENERALES - PB - Vicerrector de Infraestructuras, Sostenibilidad y Seguridad Laboral (0028PB030) Ubicación

Adreça postal

  • Universitat d'Alacant
  • Ap. de correus, 99
  • 03080,Alacant
  • Espanya

Altres referències en el directori de la UA

Guarda les dades en vCard