Persona o unitat
Carmen Maria Garcia Mirete

Dades personals

Adreça electrònica
Telèfon
+34 965903400 ext. 8605

Dades generals

Lloc
Vicedegà/Na Fac. de Dret Qualitat I Innovació Docent

Dades d'interès

Ubicació
FACULTAD DE DERECHO - P3 - (0011P3061) Ubicación

Adreça postal

  • Universitat d'Alacant
  • Ap. de correus, 99
  • 03080,Alacant
  • Espanya

Guarda les dades en vCard