Persona o unitat
Vicente Garcia Escriva

Dades personals

Adreça electrònica

Dades generals

Lloc
Vicedegà/Na Fac.Cc.Econòmiques I Empresarials Publicitat I Relacions Públiques

Adreça postal

  • Universitat d'Alacant
  • Ap. de correus, 99
  • 03080,Alacant
  • Espanya

Altres referències en el directori de la UA

Guarda les dades en vCard