Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: GRAU EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ. ALEMANY
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

GRAU EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ. ALEMANY

Codi:
 C011

Crèdits:
 240
 
Data de publicació:
 27/02/2014

Titol:
 Grau
 
Preu:
 14,96
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Arts i Humanitats

PLA

GRAU EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ. ALEMANY

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Valencià
Castellà
Anglès
Francès
Alemany

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Facultat de Filosofia i Lletres

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

Node inicial:
 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
PRIMER CURS
PRIMER CURS
SEGON CURS
18 crèdits
 
18 crèdits
 
6 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
6 crèdits
 
6 crèdits
 
12 crèdits
 
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
12 crèdits
 
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
2
OBLIGATÒRIA
6
 
2
OBLIGATÒRIA
6
 
 
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
2
OBLIGATÒRIA
6
 
2
OBLIGATÒRIA
6
 
 
24 crèdits
 
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
 
 
TERCER CURS
36 crèdits
 
12 crèdits
 
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
12 crèdits
 
6 crèdits
 
6 crèdits
 
36 crèdits
 
 
 
 
 
18 crèdits
 
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
QUART CURS
30 crèdits
 
12 crèdits
 
 
 
 
 
12 crèdits
 
6 crèdits
 
6 crèdits
 
48 crèdits
 
 
 
 
 
6 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
4
TREBALL FINAL DE GRAU
6
 
 
 
 
 
Superat aquest bloc s'obté
GRAU EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ. LLENGUA B: ALEMANY
SEGON CURS
18 crèdits
 
12 crèdits
 
6 crèdits
 
6 crèdits
 
12 crèdits
 
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
12 crèdits
 
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
2
OBLIGATÒRIA
6
 
2
OBLIGATÒRIA
6
 
 
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
2
OBLIGATÒRIA
6
 
2
OBLIGATÒRIA
6
 
 
 
 
 
ITINERARI TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA: ALEMANY
ITINERARI LLENGUA C: ANGLÈS
48 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
ITINERARI LLENGUA C: ANGLÈS
ITINERARI LLENGUA C: FRANCÈS
48 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
ITINERARI LLENGUA C: FRANCÈS
ITINERARI TRADUCCIÓ ESPANYOL-CATALÀ / CATALÀ-ESPANYOL
18 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
ITINERARI TRADUCCIÓ ESPANYOL-CATALÀ / CATALÀ-ESPANYOL
ITINERARI LLENGUA D: ÀRAB
24 crèdits
 
6 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
Superat aquest bloc s'obté
ITINERARI LLENGUA D: ÀRAB
ITINERARI LLENGUA D: XINÈS
24 crèdits
 
6 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
Superat aquest bloc s'obté
ITINERARI LLENGUA D: XINÈS
ITINERARI LLENGUA D: ITALIÀ
24 crèdits
 
6 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
Superat aquest bloc s'obté
ITINERARI LLENGUA D: ITALIÀ
ITINERARI LLENGUA D: ROMANÈS
24 crèdits
 
6 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
Superat aquest bloc s'obté
ITINERARI LLENGUA D: ROMANÈS
ITINERARI LLENGUA D: RUS
24 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
6 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
Superat aquest bloc s'obté
ITINERARI LLENGUA D: RUS

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares