Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: DOCTORAT EN ECONOMIA QUANTITATIVA
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

DOCTORAT EN ECONOMIA QUANTITATIVA

Codi:
 0308

Crèdits:
 Sense definir
 
Data de publicació:
 03/07/2006

Titol:
 Doctorat
 
Preu:
 59,19
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Sense definir

PLA

DOCTORAT EN ECONOMIA QUANTITATIVA

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Sense definir

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Sense definir

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Centre d'Estudis de Doctorat i Posgrau

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
ÚNIC
10 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
Superat aquest bloc s'obté
DOCTOR/A PER LA UNIVERSITAT D'ALACANT

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares