Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: MÀSTER UNIVERSITARI EN PROFESSORAT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA I BATXILLERAT, FORMACIÓ PROFESSIONAL I ENSENYAMENT D'IDIOMES
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

MÀSTER UNIVERSITARI EN PROFESSORAT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA I BATXILLERAT, FORMACIÓ PROFESSIONAL I ENSENYAMENT D'IDIOMES

Codi:
 D024

Crèdits:
 60
 
Data de publicació:
 30/07/2010

Titol:
 Màster Universitari Oficial
 
Preu:
 14,96
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Ciències Socials i Jurídiques

PLA

MÀSTER UNIVERSITARI EN PROFESSORAT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA I BATXILLERAT, FORMACIÓ PROFESSIONAL I ENSENYAMENT D'IDIOMES

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Castellà

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Facultat d'Educació

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

Node inicial:
 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
BUIT 1
 
BUIT 2
 
BUIT 3
 
BUIT 4
 
BUIT 5
 
BUIT 6
 
BUIT 7
 
BUIT 8
 
BUIT 9
 
BUIT 10
 
BUIT 11
 
BUIT 12
 
BUIT 13
 
BUIT 14
 
BUIT 15
 
BUIT 16
 
BUIT 17
 
BUIT 18
 
BUIT 19
 
MÒDUL ESPECÍFIC 17
MÒDUL GENÈRIC
BUIT B 1
 
BUIT B 2
 
BUIT B 3
 
BUIT B 4
 
BUIT B 5
 
BUIT B 6
 
BUIT B 7
 
BUIT B 8
 
BUIT B 9
 
BUIT B 10
 
BUIT B 11
 
BUIT B 12
 
BUIT B 13
 
BUIT B 14
 
BUIT B 15
 
BUIT B 16
 
BUIT B 17
 
BUIT B 18
 
BUIT B 19
 
MÒDUL ESPECÍFIC 1
MÒDUL ESPECÍFIC 2
MÒDUL ESPECÍFIC 3
MÒDUL ESPECÍFIC 4
MÒDUL ESPECÍFIC 5
30 crèdits
 
10 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
4 crèdits màxim 4 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
MÒDUL ESPECÍFIC 6
MÒDUL ESPECÍFIC 7
MÒDUL ESPECÍFIC 8
MÒDUL ESPECÍFIC 9
MÒDUL ESPECÍFIC 10
30 crèdits
 
10 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
4 crèdits màxim 4 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
MÒDUL ESPECÍFIC 11
MÒDUL ESPECÍFIC 12
MÒDUL ESPECÍFIC 13
MÒDUL ESPECÍFIC 14
MÒDUL ESPECÍFIC 15
MÒDUL ESPECÍFIC 16
30 crèdits
 
10 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
4 crèdits màxim 4 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
MÒDUL ESPECÍFIC 17
MÒDUL ESPECÍFIC 18
MÒDUL ESPECÍFIC 19
PROJECTE FINAL DE MÀSTER ESP. 1
6 crèdits màxim 6 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
1
TREBALL FINAL DE MÀSTER
6
 
1
TREBALL FINAL DE MÀSTER
6
 
 
 
Superat aquest bloc s'obté
MÀSTER EN PROFESSORAT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA. MÒDUL ESPECÍFIC 1 BIOLOGIA I GEOLOGIA
PROJECTE FINAL DE MÀSTER ESP. 2
6 crèdits màxim 6 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
1
TREBALL FINAL DE MÀSTER
6
 
1
TREBALL FINAL DE MÀSTER
6
 
 
 
Superat aquest bloc s'obté
MÀSTER EN PROFESSORAT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA. MÒDUL ESPECÍFIC 2: CICLES FORMATIUS (PROFESSORAT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA)
PROJECTE FINAL DE MÀSTER ESP. 3
6 crèdits màxim 6 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
1
TREBALL FINAL DE MÀSTER
6
 
1
TREBALL FINAL DE MÀSTER
6
 
 
 
Superat aquest bloc s'obté
MÀSTER EN PROFESSORAT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA. MÒDUL ESPECÍFIC 3: CICLES FORMATIUS (PROFESSORAT TÈCNIC FORMACIÓ PROFESSIONAL)
PROJECTE FINAL DE MÀSTER ESP. 4
6 crèdits màxim 6 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
1
TREBALL FINAL DE MÀSTER
6
 
1
TREBALL FINAL DE MÀSTER
6
 
 
 
Superat aquest bloc s'obté
MÀSTER EN PROFESSORAT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA. MÒDUL ESPECÍFIC 4: CONSTRUCCIONS CIVILS, EDIFICACIÓ I DIBUIX
PROJECTE FINAL DE MÀSTER ESP. 5
6 crèdits màxim 6 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
1
TREBALL FINAL DE MÀSTER
6
 
1
TREBALL FINAL DE MÀSTER
6
 
 
 
Superat aquest bloc s'obté
MÀSTER EN PROFESSORAT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA. MÒDUL ESPECÍFIC 5: ECONOMIA
PROJECTE FINAL DE MÀSTER ESP. 6
6 crèdits màxim 6 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
1
TREBALL FINAL DE MÀSTER
6
 
1
TREBALL FINAL DE MÀSTER
6
 
 
 
Superat aquest bloc s'obté
MÀSTER EN PROFESSORAT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA. MÒDUL ESPECÍFIC 6: EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTIVA
PROJECTE FINAL DE MÀSTER ESP. 7
6 crèdits màxim 6 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
1
TREBALL FINAL DE MÀSTER
6
 
1
TREBALL FINAL DE MÀSTER
6
 
 
 
Superat aquest bloc s'obté
MÀSTER EN PROFESSORAT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA. MÒDUL ESPECÍFIC 7: FÍSICA I QUÍMICA
PROJECTE FINAL DE MÀSTER ESP. 8
6 crèdits màxim 6 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
1
TREBALL FINAL DE MÀSTER
6
 
1
TREBALL FINAL DE MÀSTER
6
 
 
 
Superat aquest bloc s'obté
MÀSTER EN PROFESSORAT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA. MÒDUL ESPECÍFIC 8: FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL
PROJECTE FINAL DE MÀSTER ESP. 9
6 crèdits màxim 6 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
1
TREBALL FINAL DE MÀSTER
6
 
1
TREBALL FINAL DE MÀSTER
6
 
 
 
Superat aquest bloc s'obté
MÀSTER EN PROFESSORAT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA. MÒDUL ESPECÍFIC 9: GEOGRAFIA I HISTÒRIA
PROJECTE FINAL DE MÀSTER ESP. 10
6 crèdits màxim 6 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
Superat aquest bloc s'obté
MÀSTER EN PROFESSORAT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA. MÒDUL ESPECÍFIC 10: INFORMÀTICA
PROJECTE FINAL DE MÀSTER ESP. 11
6 crèdits màxim 6 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
Superat aquest bloc s'obté
MÀSTER EN PROFESSORAT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA. MÒDUL ESPECÍFIC 11: LLENGUA ESTRANGERA (FRANCÉS)
PROJECTE FINAL DE MÀSTER ESP. 12
6 crèdits màxim 6 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
Superat aquest bloc s'obté
MÀSTER EN PROFESSORAT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA. MÒDUL ESPECÍFIC 12: LLENGUA ESTRANGERA (ANGLÉS)
PROJECTE FINAL DE MÀSTER ESP. 13
6 crèdits màxim 6 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
Superat aquest bloc s'obté
MÀSTER EN PROFESSORAT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA. MÒDUL ESPECÍFIC 13: LLENGUA CATALANA (VALENCIÀ) I LA SEUA LITERATURA
PROJECTE FINAL DE MÀSTER ESP. 14
6 crèdits màxim 6 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
Superat aquest bloc s'obté
MÀSTER EN PROFESSORAT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA. MÒDUL ESPECÍFIC 14: LLENGUA I LITERATURA ESPANYOLA
PROJECTE FINAL DE MÀSTER ESP. 15
6 crèdits màxim 6 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
Superat aquest bloc s'obté
MÀSTER EN PROFESSORAT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA. MÒDUL ESPECÍFIC 15: MATEMÀTIQUES
PROJECTE FINAL DE MÀSTER ESP. 16
6 crèdits màxim 6 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
Superat aquest bloc s'obté
MÀSTER EN PROFESSORAT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA. MÒDUL ESPECÍFIC 16: MÚSICA
PROJECTE FINAL DE MÀSTER ESP. 17
6 crèdits màxim 6 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
Superat aquest bloc s'obté
MÀSTER EN PROFESSORAT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA. MÒDUL ESPECÍFIC 17: ORIENTACIÓ EDUCATIVA
PROJECTE FINAL DE MÀSTER ESP. 18
6 crèdits màxim 6 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
Superat aquest bloc s'obté
MÀSTER EN PROFESSORAT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA. MÒDUL ESPECÍFIC 18: PROCESSOS SANITARIS
PROJECTE FINAL DE MÀSTER ESP. 19
6 crèdits màxim 6 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
Superat aquest bloc s'obté
MÁSTER EN PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA. MÓDULO ESPECÍFICO 19: TECNOLOGÍA

 

OBJECTIUS

 

En l'article 9 del Reial Decret 1834/2008, de 8 de novembre, de 28 de novembre, pel qual es defineixen les condicions de formació per a l'exercici de la docència en l'educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i s'estableixen les especialitzacions dels cossos docents d'ensenyament secundari, s'indica que: “Per a exercir la docència en l'educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i l'ensenyament d'idiomes, serà necessari estar en possessió d'un títol oficial de màster que acredite la formació pedagògica i didàctica”.

Per això, l'objectiu fonamental d'aquesta proposta de màster és oferir a l'alumnat una formació pedagògica i didàctica d'alt nivell orientada a l'àmbit professional docent i que els capacite per a l'exercici de la docència en l'educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial.

A partir d'aquest objectiu fonamental es fa necessari programar una sèrie d'objectius generals que, de manera complementària, ajuden a aconseguir aquesta formació pedagògica i didàctica:

 • Coneixement psicopedagògic general: característiques de l'alumnat, psicologia educativa, planificació de l'ensenyament, tècniques i recursos didàctics, resolució de conflictes, treball en l'aula, mètodes i instruments d'avaluació, etc.
 • Coneixement del context escolar: el sistema educatiu, l'organització i funcionament dels centres, els components curriculars, etc.
 • Coneixement del medi i la seua funció educadora: drets i deures, habilitats socials, orientació familiar, etc.
 • Coneixement disciplinari de la matèria a ensenyar, adaptat a les característiques del nivell educatiu en el qual s'imparteix l'ensenyament.
 • Formació en didàctica específica de la pròpia disciplina: currículum de l'àrea, dificultats d'aprenentatge, disseny d'unitats didàctiques, maneig de recursos educatius específics de l'àrea, etc.
 • Formació en innovació docent i iniciació a la investigació educativa a partir de projectes d'innovació..
 • Coneixement pràctic de l'activitat docent: immersió en la vida del centre, coneixement de l'alumnat en l'aula, observació del treball de professors experts, participació en les tasques dels departaments didàctics, disseny i experimentació en l'aula d'unitats didàctiques, aplicació i anàlisi de propostes d'avaluació, reflexió personal sobre la pràctica docent, etc.

COMPETÈNCIES


Competències generals del títol (CG)

 • CG1:Conèixer els continguts curriculars de les matèries relatives a l'especialització docent corresponent.
 • CG2:Conèixer el cos de coneixements didàctics entorn dels processos d'ensenyament i aprenentatge respectius. Per a la formació professional s'inclourà el coneixement de les respectives professions.
 • CG3:Planificar, desenvolupar i avaluar el procés d'ensenyament i aprenentatge potenciant processos educatius que faciliten l'adquisició de les competències pròpies dels ensenyaments respectius, atenent el nivell i la formació prèvia dels estudiants, així com la seua orientació, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • CG4:Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la als processos d'ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de les especialitzacions cursades.
 • CG5:Concretar el currículum que es vaja a implantar en un centre docent participant en la seua planificació col·lectiva.
 • CG6:Desenvolupar i aplicar metodologies didàctiques tant grupals com personalitzades, adaptades a la diversitat dels estudiants.
 • CG7:Dissenyar i desenvolupar espais d'aprenentatge, amb una atenció especial a l'equitat, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, la formació ciutadana i el respecte als drets humans que faciliten la vida en societat, la presa de decisions i la construcció d'un futur sostenible.
 • CG8:Adquirir estratègies per a estimular l'esforç de l'estudiant i promoure la seua capacitat per a aprendre per ell mateix i amb els altres, i desenvolupar habilitats de pensament i de decisió que faciliten l'autonomia, la confiança i iniciatives personals.
 • CG9:Conèixer els processos d'interacció i comunicació en l'aula i dominar destreses i habilitats socials necessàries per a fomentar l'aprenentatge i la convivència en l'aula i abordar problemes de disciplina i resolució de conflictes.
 • CG10:Dissenyar i dur a terme activitats formals i no formals que contribuïsquen a fer del centre un lloc de participació i cultura en l'entorn en el qual està situat.
 • CG11:Desenvolupar les funcions de tutoria i orientació dels estudiants de manera col·laborativa i coordinada.
 • CG12:Participar en l'avaluació, investigació i la innovació dels processos d'ensenyament i aprenentatge, i comunicar les conclusions i les raons que les sustenten la comunitat educativa i altres professionals de l'educació.
 • CG13:Conèixer la normativa i l'organització institucional del sistema educatiu i models de millora de la qualitat amb aplicació als centres d'ensenyament.
 • CG14:Conèixer i analitzar les característiques històriques de la professió docent, la seua situació actual, perspectives i interrelació amb la realitat social de cada època.
 • CG15:Informar i assessorar les famílies sobre el procés d'ensenyament i aprenentatge i sobre l'orientació personal, acadèmica i professional dels seus fills.
 • CG16:Treballar en equip amb altres professionals de l'educació, enriquint la pròpia formació.
 • CG17:Desenvolupar hàbits i actituds per a aprendre a aprendre al llarg del posterior exercici professional.
 • CG18:Aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes a entorns educatius nous o poc coneguts.
 • CG19:Conocer las características psicopedagógicas de los alumnos para poder evaluarlos y emitir los informes que se requieran.
 • CG20:Conocer las medidas de atención a la diversidad que se pueden adoptar para poder realizar el asesoramiento necesario en cada caso.
 • CG21:Analizar la organización y funcionamiento del centro para coordinar la orientación, personal, académica y profesional del alumnado en colaboración con los miembros de la comunidad escolar.
 • CG22:Desarrollar las habilidades y técnicas necesarias para poder asesorar adecuadamente a las familias acerca del proceso de desarrollo y de aprendizaje de sus hijos.
 • CG23:Identificar los servicios públicos y entidades comunitarias con las que pueda colaborar el centro y promover y planificar, en colaboración con el equipo directivo, las acciones necesarias para una mejor atención del alumnado.

Competències específiques (CE)

 • CE15:Conocer los procesos de desarrollo curricular y la elaboración de los planes institucionales para participar con los equipos directivos y los órganos de coordinación en su diseño y aplicación.
 • CE16:Coordinar la elaboración del Plan de Acción Tutorial en los diferentes niveles del sistema educativo (Infantil, Primaria, Secundaria, FP y Bachillerato) y el Plan de Orientación Académica y Profesional.
 • CE17:Asesorar y colaborar con el profesorado en la revisión y mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de la evaluación, y ponerlos en práctica en caso de impartir alguna materia del curriculum.
 • CE18:Orientar al alumnado en su conocimiento personal y en la adopción de decisiones académicas y profesionales, de forma que todo ello facilite su inserción laboral.
 • CE19:Conocer, seleccionar, diseñar y aplicar estrategias y planes de información y orientación profesional para la transición al mercado laboral y la empleabilidad.
 • CE20:Aplicar técnicas de mediación para la gestión de conflictos con el fin de mejorar el clima de convivencia en los centros educativos.
 • CE21:Conocer y analizar las características, organización y funcionamiento de los servicios de orientación educativa y asesoramiento psicopedagógico que operan en los diferentes niveles del sistema educativo (Infantil, Primaria, ESO, FP y Bachillerato).
 • CE22:Identificar necesidades, establecer objetivos y participar en el diseño de planes de intervención acordes con los resultados del análisis de los centros educativos y los sistemas relacionados.
 • CE23:Colaborar en el establecimiento de estructuras de trabajo colaborativo con los docentes y otros miembros de la comunidad escolar, así como con otros profesionales que intervienen en los centros educativos.
 • CE24:Coordinar las actuaciones en la zona o sector con todos los agentes educativos y otros servicios, en especial los servicios sociales, de salud y laborales, para una intervención coordinada.
 • CE25:Conocer y valorar las técnicas de diagnóstico psicopedagógico.
 • CE26:Evaluar las intervenciones realizadas y derivar cambios para mejorarlas. Aplicar programas preventivos de alcance socio-comunitario.
 • CE27:Conocer y emplear herramientas digitales útiles en las tareas de orientación y tutoría y en el desarrollo de las funciones del orientador.
 • CE28:Analizar de manera crítica los planteamientos conceptuales e ideológicos de la inclusión y la exclusión socioeducativa. Identificar las barreras y los facilitadores de una educación inclusiva tanto en el centro escolar como en los demás contextos que influyen sobre el desarrollo y la educación del alumnado.
 • CE29:Diseñar y poner en marcha, en colaboración con la comunidad escolar, medidas de atención a la diversidad que garanticen la presencia, participación y aprendizaje de todo el alumnado.
 • CE30:Realizar evaluaciones psicopedagógicas y elaborar informes diagnósticos y, en su caso, dictámenes de escolarización para el alumnado con necesidades de apoyo específico.
 • CE31:Identificar las necesidades específicas de apoyo educativo asociadas a la discapacidad, los trastornos del desarrollo, las dificultades de aprendizaje, la alta capacidad y los factores socioculturales.
 • CE32:Diseñar y desarrollar intervenciones de apoyo para todo el alumnado que lo requiera en el marco del Plan de Atención a la Diversidad.
 • CE33:Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afecten a estudiantes con diferentes capacidades y diferentes ritmos de aprendizaje.
 • CE34:Identificar y formular problemas relevantes surgidos en los centros educativos que lleven a emprender actividades de investigación y mejora.
 • CE35:Participar y colaborar en proyectos de investigación e innovación orientados al análisis y mejora de las prácticas educativas.
 • CE36:Apoyar el trabajo en equipo de los docentes mediante estrategias y técnicas de trabajo colaborativo y de análisis de la práctica docente para potenciar el trabajo en equipo del profesorado, especialmente con base en las TIC.
 • CE37:Apoyar l formación continua del profesorado aportando herramientas conceptuales y metodológicas para la reflexión sobre la propia práctica.
 • CE38:Asesorar en los procesos de evaluación de la calidad y la elaboración de los planes de mejora.
 • CE39:Conocer investigaciones e innovaciones relevantes y actuales en el ámbito de la orientación, e identificar los foros adecuados para difundir los resultados de las propias investigaciones.

Competències específiques:

  mòdul genèric (CGe)

  • CGe1:Conèixer les característiques dels estudiants, els seus contextos socials i motivacions.
  • CGe2:Comprendre el desenvolupament de la personalitat d'aquests estudiants i les possibles disfuncions que afecten l'aprenentatge.
  • CGe3:Elaborar propostes basades en l'adquisició de coneixements, destreses i aptituds intel·lectuals i emocionals.
  • CGe4:Identificar i planificar la resolució de situacions educatives que afecten estudiants amb diferents capacitats i ritmes d'aprenentatges.
  • CGe5:Conèixer els processos d'interacció i comunicació en l'aula i en el centre, abordar i resoldre possibles problemes.
  • CGe6:Conèixer l'evolució històrica del sistema educatiu al nostre país.
  • CGe7:Conèixer i aplicar recursos i estratègies d'informació, tutoria i orientació acadèmica i professional.
  • CGe8:Promoure accions d'educació emocional, en valors i formació ciutadana.
  • CGe9:Participar en la definició del projecte educatiu i en les activitats generals del centre atenent criteris de millora de la qualitat, atenció a la diversitat, prevenció de problemes d'aprenentatge i convivència.
  • CGe10:Relacionar l'educació amb el medi i comprendre la funció educadora de la família i la comunitat, tant en l'adquisició de competències i aprenentatge, com en l'educació en el respecte dels drets i llibertats, en la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, i en la igualtat de tractament i no-discriminació de les persones amb discapacitat.
  • CGe11:Conèixer l'evolució històrica de la família, els seus diferents tipus i la incidència del context familiar en l'educació.
  • CGe12:Adquirir habilitats socials en la relació i orientació familiar.
  • CGe13:Identificar y valorar los factores que inciden en la capacidad de aprendizaje del alumnado y en su rendimiento académico.
  • CGe14:Conocer y valorar la importancia de los factores individuales en el proceso de enseñanza-aprendizaje, los diferentes planteamientos teóricos, y las implicaciones para la práctica de la enseñanza que se derivan de cada uno de ellos, desde un marco integrador y aplicado.
  • CGe15:Conocer la importancia de los factores contextuales de tipo formal (enseñanza y centro educativo) y no-formal (factores familiares y socio-culturales) en el proceso de enseñanzaaprendizaje, y sus implicaciones para la mejora del proceso de E/A y del rendimiento académico.
  • CGe16:Conocer y comprender los diferentes planteamientos teóricos sobre el aprendizaje, y aplicar dichos conocimientos al diseño de la instrucción y la práctica de la enseñanza.
  • CGe17:Conocer la evolución de los diferentes sistemas de orientación y asesoramiento psicopedagógico.
  • CGe18:Analizar las características, organización y funcionamiento de los centros educativos y conocer la funcionalidad de los procesos y órganos de dirección, participación y coordinación pedagógica y didáctica.
  • CGe19:Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula.
  • CGe20:Participar en la definición y elaboración del proyecto educativo, el diseño y desarrollo curricular, y en las actividades generales del centro, atendiendo a criterios de mejora de la calidad de la educación, atención a al diversidad, prevención de problemas de aprendizaje y mejora de la convivencia.
  • CGe21:Comprender la función educadora de la familia y la comunidad, tanto en la adquisición de competencias y aprendizajes como en la educación en general.
  • CGe22:Conocer la evolución histórica de la familia, sus diferentes tipos y la incidencia del contexto familiar en la educación en general, y en el rendimiento escolar en particular.
  • CGe23:Colaborar con el equipo directivo en la adopción de medidas para la coordinación del centro escolar con las familias y diseñar estrategias dirigidas a favorecer la participación efectiva y la colaboración de las familias en los proceso educativos.
  • CGe24:Adquirir actitudes y conductas de relación con los demás, trabajo en grupo, búsqueda autónoma de información específica y buena práctica profesional.

  mòdul específic (CE)

  • CE1:Conèixer el valor formatiu i cultural de les matèries corresponents a l'especialització.
  • CE2:Conèixer els continguts que es cursen en els ensenyaments respectius.
  • CE3:Conèixer la història i els desenvolupaments recents de les matèries i les seues perspectives per a poder transmetre una visió dinàmica d'aquestes.
  • CE4:Conèixer contextos i situacions en què s'usen o s'apliquen els diversos continguts curriculars.
  • CE5:Conèixer els desenvolupaments teoricopràctics de l'ensenyament i l'aprenentatge de les matèries corresponents.
  • CE6:Transformar els currículums en programes d'activitats i de treball.
  • CE7:Adquirir criteris de selecció i elaboració de materials educatius.
  • CE8:Fomentar un clima que facilite l'aprenentatge i pose en valor les aportacions dels estudiants.
  • CE9:Integrar la formació en comunicació audiovisual i multimèdia en el procés d'ensenyament i aprenentatge.
  • CE10:Conèixer estratègies i tècniques d'avaluació i entendre l'avaluació com un instrument de regulació i estímul de l'esforç.
  • CE11:Conèixer i aplicar propostes docents innovadores en l'àmbit de l'especialització cursada.
  • CE12:Analitzar críticament l'exercici de la docència, de les bones pràctiques i de l'orientació utilitzant indicadors de qualitat.
  • CE13:Identificar els problemes relatius a l'ensenyament i l'aprenentatge de les matèries de l'especialització i plantejar alternatives i solucions.
  • CE14:Conèixer i aplicar metodologies i tècniques bàsiques d'investigació i avaluació educatives i ser capaç de dissenyar i desenvolupar projectes d'investigació, innovació i avaluació.

  pràcticum (CP)

  • CP1:Adquirir experiència en la planificació, en la docència i en l'avaluació de les matèries corresponents a l'especialització.
  • CP2:Acreditar un bon domini de l'expressió oral i escrita en la pràctica docent.
  • CP3:Dominar les destreses i les habilitats socials necessàries per a fomentar un clima que facilite l'aprenentatge i la convivència.
  • CP4:Participar en les propostes de millora en els diferents àmbits d'actuació a partir de la reflexió sobre la pràctica.
  • CP5:Adquirir experiencia en el ejercicio de la orientación educativa y el asesoramiento psicopedagógico, acreditando un buen dominio de la expresión oral y escrita y de las competencias profesionales necesarias para ese ejercicio.
  • CP6:Analizar la realidad escolar en la que se realicen las prácticas, utilizando los marcos teóricos adquiridos en el máster.
  • CP7:Planificar, desarrollar y evaluar un plan de intervención en el ámbito de la orientación educativa y el asesoramiento psicopedagógico.
  • CP8:Identificar posibles ámbitos de mejora de la intervención realizada y revisar la propia experiencia desde el punto de vista de las competencias adquiridas durante la realización del prácticum.
  • CP9:Reflejar las competencias desarrolladas en el practicum y en el resto de las materias, en el Trabajo fin de Máster de forma que éste compendie la formación adquirida.

 


ESTRUCTURA DEL MÀSTER PER CRÈDITS I MATÈRIES

 

Tipus de matèria

Crèdits

Obligatòries (OB)

44

Pràctiques externes

10

Treball Final de Màster (OB)

6

TOTAL CRÈDITS

60

 

DISTRIBUCIÓ DE LES ASSIGNATURES PER CURS / SEMESTRES

 

SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

MÒDUL GENÈRIC

DISSENY I ADAPTACIÓ CURRICULAR

OB

5

SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ

OB

3

APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT EN L'ADOLESCÈNCIA

OB

3

DISFUNCIONS DE L'APRENENTATGE I DEL DESENVOLUPAMENT EN L'ADOLESCÈNCIA

OB

3

MÒDUL ESPECÍFIC

BIOLOGIA I GEOLOGIA

DIDÀCTICA DE LA BIOLOGIA I GEOLOGIA I: ASPECTES FONAMENTALS

OB

9

AMPLIACIÓ DE BIOLOGIA (per a estudiants que no tenen prou formació en biologia) 

OB

6

AMPLIACIÓ DE GEOLOGIA (per a estudiants que no tenen prou formació en geologia)

LA BIOLOGIA I LA GEOLOGIA EN CONTEXT  (per a tots els estudiants de l'especialitat).

Els alumnes escolliran, amb el vistiplau del tutor, una de les dues primeres assignatures i cursaran obligatòriament la tercera

OB

3

DIDÀCTICA DE LA BIOLOGIA I GEOLOGIA II: PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT I AVALUACIÓ D'UNITATS DIDÀCTIQUES

OB

6

INICIACIÓ A LA INNOVACIÓ I INVESTIGACIÓ EN L'ENSENYAMENT DE LA BIOLOGIA I GEOLOGIA

OB

6

MÒDUL ESPECÍFIC

CICLES FORMATIUS (PROFESSORAT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA)

APRENENTATGE DELS MÒDULS EN ELS CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL PER AL PROFESSORAT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

OB

7.5

ORIENTACIÓ PROFESSIONAL EN L'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA. CICLES FORMATIUS. COS DE PROFESSORAT DE SECUNDÀRIA

OB

6

LA FORMACIÓ PROFESSIONAL A ESPANYA.

OB

3

DIDÀCTICA DELS CICLES FORMATIUS D'EDUCACIÓ PROFESSIONAL (PER A PROFESSORS D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA)

OB

7.5

INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ DOCENT EN CICLES FORMATIUS. PROFESSORAT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA.

OB

6

MÒDUL ESPECÍFIC

CICLES FORMATIUS (COS PROFESSORAT TÈCNIC FORMACIÓ PROFESSIONAL)

APRENENTATGE DELS MÒDULS EN ELS CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL PER AL PROFESSORAT TÈCNIC DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

OB

7.5

ORIENTACIÓ PROFESSIONAL EN L'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA. CICLES FORMATIUS. COS DE PROFESSORS TÈCNICS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

OB

6

INVESTIGACIÓ EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA. CICLES FORMATIUS. COS DE PROFESSORS TÈCNICS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

OB

3

DIDÀCTICA DELS CICLES FORMATIUS D'EDUCACIÓ PROFESSIONAL (PER A PROFESSORS TÈCNICS DE FP)

OB

7.5

INNOVACIÓ DOCENT EN CICLES FORMATIUS. COS DE PROFESSORS TÈCNICS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

OB

3

LA FORMACIÓ PROFESSIONAL A ESPANYA

OB

3

MÒDUL ESPECÍFIC

CONSTRUCCIONS CIVILS, EDIFICACIÓ I DIBUIX

APRENENTATGE I ENSENYAMENT DEL DIBUIX

OB

15

APLICACIÓ DE TÈCNIQUES DOCENTS PER AL PROFESSORAT DE CONSTRUCCIONS CIVILS, EDIFICACIÓ I DIBUIX

OB

9

LA INNOVACIÓ DOCENT, LES TICS I LA INVESTIGACIÓ EDUCATIVA EN L'EDUCACIÓ ARTÍSTICA

OB

6

MÒDUL ESPECÍFIC

ECONOMIA

ENSENYAMENT- APRENENTATGE DE L'ECONOMIA EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA I BATXILLERAT

OB

9

ECONOMIA

OB

9

APRENENTATGE DE L'ECONOMIA EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

OB

6

INNOVACIÓ DOCENT I INVESTIGACIÓ EDUCATIVA EN L'ENSENYAMENT DE L'ECONOMIA

OB

6

MÒDUL ESPECÍFIC

EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTIVA

DIDÀCTICA DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT I

OB

7.5

BASES PER A LA FORMACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORT

OB

9

DIDÀCTICA DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT II

OB

7.5

INICIACIÓ A LAINNOVACIÓ I INVESTIGACIÓ EN L'ENSENYAMENT DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTIVA

OB

6

MÒDUL ESPECÍFIC

FÍSICA I QUÍMICA

DIDÀCTICA DE LA FÍSICA I LA QUÍMICA I: ASPECTES FONAMENTALS

OB

9

AMPLIACIÓ DE FÍSICA (per a estudiants que no tenen prou formació en física)

OB

6

AMPLIACIÓ DE QUÍMICA (per a estudiants que no tenen prou formació en química)

LA FÍSICA I LA QUÍMICA EN CONTEXT  

(para tots els estudiants de l'especialitat)

 

Els alumnes triaran, amb el vistiplau del tutor, una de les dues primeres assignatures i cursaran obligatòriament la tercera.

OB

3

DIDÀCTICA DE LA FÍSICA I LA QUÍMICA II: PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT I AVALUACIÓ D'UNITATS DIDÀCTIQUES

OB

6

INICIACIÓ A LA INNOVACIÓ I INVESTIGACIÓ EN L'ENSENYAMENT DE LA FÍSICA I LA QUÍMICA

OB

6

MÒDUL ESPECÍFIC

FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

ORIENTACIÓ PROFESSIONAL EN L'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

OB

9

PRINCIPIS D'ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES

OB

3

INVESTIGACIÓ EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA. FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

OB

3

FORMACIÓ I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA. LA DIVERSITAT I EL TREBALL. FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

OB

6

RELACIONS LABORALS

OB

6

INNOVACIÓ DOCENT EN FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

OB

3

MÒDUL ESPECÍFIC

GEOGRAFIA I HISTÒRIA

DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES SOCIALS: GEOGRAFIA

OB

7.5

LA GEOGRAFIA EN L'ENSENYAMENT SECUNDARI

OB

3

LA HISTÒRIA: DELS ORÍGENS A l'ÈPOCA MODERNA

OB

3

COMPLEMENTS DE FORMACIÓ PER A l'ENSENYAMENT DE LA HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA I LA HISTÒRIA DE L'ART EN LES MATÈRIES D'ESO I BATXILLERAT.

OB

3

DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES SOCIALS: HISTÒRIA, HISTÒRIA DE L'ART I EDUCACIÓ PER A LA CIUTADANIA

OB

7.5

INICIACIÓ A LA INNOVACIÓ I INVESTIGACIÓ EDUCATIVA EN CIÈNCIES SOCIALS: GEOGRAFIA

OB

3

INNOVACIÓ I INVESTIGACIÓ EDUCATIVA EN L'ENSENYAMENT DE LES CIÈNCIES SOCIALS: HISTÒRIA, HISTÒRIA DE L'ART I EDUCACIÓ PER A LA CIUTADANIA

OB

3

MÒDUL ESPECÍFIC

INFORMÀTICA

APRENENTATGE I ENSENYAMENT DE LA INFORMÀTICA

OB

15

COMPLEMENTS PER A LA FORMACIÓ DISCIPLINAR: INFORMÀTICA

OB

9

INNOVACIÓ I INVESTIGACIÓ EDUCATIVA EN L'ENSENYAMENT DE LA INFORMÀTICA

OB

6

MÒDUL ESPECÍFIC

LLENGUA ESTRANGERA: FRANCÈS

APRENENTATGE I ENSENYAMENT DEL FRANCÈS LLENGUA ESTRANGERA

OB

15

COMPLEMENTS DE FORMACIÓ PER A FRANCÈS LLENGUA ESTRANGERA

OB

9

INNOVACIÓ DOCENT I INICIACIÓ A LA INVESTIGACIÓ EN L'ENSENYAMENT-APRENENTATGE DEL FRANCÈS LLENGUA ESTRANGERA

OB

6

MÒDUL ESPECÍFIC

LLENGUA ESTRANGERA: ANGLÈS

DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LITERATURA DE LA LLENGUA ANGLESA COM A LE

OB

15

LINGÜÍSTICA APLICADA A l'APRENENTATGE I ENSENYAMENT DE L'ANGLÈS LLENGUA ESTRANGERA

OB

9

INVESTIGACIÓ, INNOVACIÓ I TICS EN LA DIDÀCTICA DE L'ANGLÈS COM A LLENGUA ESTRANGERA

OB

6

MÒDUL ESPECÍFIC

LLENGUA CATALANA (VALENCIÀ) I LA SEUA LITERATURA

DIDÀCTICA DEL VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA I

OB

9

COMPLEMENTS DE FORMACIÓ DISCIPLINAR EN VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA

OB

9

DIDÀCTICA DEL VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA II

OB

6

INNOVACIÓ DOCENT I INICIACIÓ A LA INVESTIGACIÓ EDUCATIVA EN VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA

OB

6

MÒDUL ESPECÍFIC

LLENGUA I LITERATURA ESPANYOLA

DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA (CASTELLÀ) EN SECUNDÀRIA I BATXILLERAT

OB

9

LLENGUA I LITERATURA ESPANYOLES EN EL CURRÍCULUM DE SECUNDÀRIA

OB

9

LA FORMACIÓ DEL LECTOR LITERARI EN L'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA I EL BATXILLERAT

OB

6

INVESTIGACIÓ, INNOVACIÓ I ÚS DE TIC EN L'ENSENYAMENT DE LLENGUA I LITERATURA

OB

6

MÒDUL ESPECÍFIC

MATEMÀTIQUES

ENSENYAMENT DE LES MATEMÀTIQUES EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

OB

5

COMPLEMENTS PER A LA FORMACIÓ MATEMÀTICA

OB

9

APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

OB

5

APROXIMACIÓ DIDÀCTICA A LA RESOLUCIÓ DE PROBLEMES DE MATEMÀTIQUES

OB

5

INNOVACIÓ EN L'ENSENYAMENT DE LA MATEMÀTICA I INVESTIGACIÓ EN DIDÀCTICA DE LA MATEMÀTICA

OB

6

MÒDUL ESPECÍFIC

MÚSICA

DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ MUSICAL

OB

5

LA MÚSICA EN L'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

OB

9

MÚSIQUES DEL MÓN I LA SEUA DIDÀCTICA

OB

5

PERCUSSIÓ CORPORAL I INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES

OB

5

INNOVACIÓ DOCENT I INICIACIÓ A LA INVESTIGACIÓ EDUCATIVA (MÚSICA)

OB

6

MÒDUL ESPECÍFIC

ORIENTACIÓ EDUCATIVA

ELS SISTEMES D'ORIENTACIÓ EN EL CONTEXT DELS CENTRES EDUCATIUS

OB

5

ELABORACIÓ I AVALUACIÓ DE PLANES I PROGRAMES

OB

6

APRENENTATGE I RENDIMENT ACADÈMIC. PROCESSOS I FACTORS

OB

6

ATENCIÓ A la DIVERSITAT EN ELS CENTRES EDUCATIUS

OB

6

ASSESSORAMENT I INTERVENCIÓ EN ELS CENTRES EDUCATIUS

OB

6

INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ EN EDUCACIÓ

OB

6

AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC PSICOPEDAGÒGIC

OB

6

     

SOCIETAT, FAMÍLIA I ESCOLA

OB

3

     

MÒDUL ESPECÍFIC

PROCESSOS SANITARIS

ORIENTACIÓ PROFESSIONAL EN L'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA. PROCESSOS SANITARIS

OB

5

PROCEDIMENTS SANITARIS I ASSISTENCIALS I

OB

4.5

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT I SANITAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA. PROCESSOS SANITARIS

OB

5

PROCEDIMENTS SANITARIS I ASSISTENCIALS II

OB

4.5

FORMACIÓ EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA. PROCESSOS SANITARIS

OB

5

INVESTIGACIÓ EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA. PROCESSOS SANITARIS

OB

3

INNOVACIÓ DOCENT EN PROCESSOS SANITARIS

OB

3

MÒDUL ESPECÍFIC

TECNOLOGIA

DIDÀCTICA DE LA TECNOLOGIA I: ASPECTES FONAMENTALS

OB

9

MECÀNICA, MECANISMES I MÀQUINES

OB

4.5

ELECTRICITAT, ELECTROTÈCNIA I ELECTRÒNICA

OB

4.5

DIDÀCTICA DE LA TECNOLÓGÍA II: PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT I AVALUACIÓ D'UNITATS DIDÀCTIQUES

OB

6

INICIACIÓ A LA INNOVACIÓ I INVESTIGACIÓ EN L'ENSENYAMENT DE LA TECNOLOGIA

OB

6

MÒDUL PRÀCTICUM

PRÀCTICUM 1A

OP

4

PRÀCTICUM 2

OB

6

PRÀCTICUM 1B

OP

4

TREBALL FINAL DE MÀSTER

OB

6

 

 

PLANIFICACIÓ GENERAL DEL PLA D'ESTUDIS

 

Aquest pla d'estudis parteix de la normativa –Resolució de 17 de desembre de 2007, Ordre ECI/3858/2007, de 27 de desembre, i Reial Decret 1834/2008 de 8 de novembre— i especialment l'Ordre ECI/3858/2007, de 27 de desembre (BOE núm. 312, de 27 de desembre), que estableix els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habiliten per a l'exercici de les professions de professor d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes. Prenent en consideració aquests requisits, en el present pla d'estudis s'han delimitat tres mòduls que, al seu torn, estan formats per diverses matèries, quedant la distribució final de la manera que mostra el quadre següent:

 

MÒDULS

ECTS

BLOCS

ECTS

A. Mòdul genèric

14

APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT

6

PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS

5

SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ

3

B. Mòdul específic

30

COMPLEMENTS PER A LA FORMACIÓ DISCIPLINAR

9

APRENENTATGE I ENSENYAMENT DE LES MATÈRIES CORRESPONENTS

15

INNOVACIÓ DOCENT I INICIACIÓ A LA INVESTIGACIÓ EDUCATIVA

6

B. Mòdul Pràcticum

16

PRÁCTICUM EN L'ESPECIALITZACIÓ, INCLOENT EL TREBALL DE FINAL DE MÀSTER

16

TOTAL

60

 

L'Ordre anteriorment esmentada estableix 52 dels 60 crèdits que ha de tenir el màster. Completar aquesta oferta, tal com arreplega el quadre anterior, ha suposat una tasca tendent a identificar i potenciar els aspectes de la formació inicial del professorat que considerem rellevants i que queden recollits en els corresponents mòduls. S'ha optat per una estructura del pla d'estudis basada en la coordinació de totes les matèries implicades, a fi de dotar-lo d'una adequada coherència. Per a això s'han identificat tres nuclis estructurants que estan centrats en tres grans àmbits de la funció docent, serveixen també d'elements organitzadors per a plantejar i oferir respostes a preguntes i problemes pràctics professionals:

 • 1r nucli: Per a què i per què eduquem? Com aprenen els alumnes? Com tutoritzar i orientar els estudiants? Com relacionar-se amb les seues famílies?
 • 2n nucli: Què ensenyar? Com ensenyar? Com investigar i innovar? 
 • 3r nucli: Com desenvolupar i avaluar l'ensenyament?

Aquests tres nuclis estructurants serveixen per a vertebrar i dotar de coherència les diferents matèries del màster i la seqüència temporal d'ensenyament de les mateixes i per a fer una distribució equilibrada del treball al llarg del curs.

En aquest màster s'organitza la formació psicopedagògica general entorn de quatre nuclis d'interès: el professorat, el centre educatiu, l'alumnat i el currículum.

La formació específica s'organitza a través de les matèries següents:

 • Anàlisi curricular de l'àrea
 • Aprenentatge en l'àrea i les seues dificultats
 • Estratègies i recursos per a l'aprenentatge i l'ensenyament
 • Avaluació de les matèries de l'àrea, innovació i investigació educativa en l'àrea

Pel que fa al Pràcticum, considerat com un dels components clau en qualsevol pla de formació inicial i en el present pla d'estudis com un element vertebrador que canalitze les relacions teoria-pràctica, s'ha optat perquè el seu desenvolupament ocupe dues fases seqüenciades en el temps: una primera fase d'immersió-planificació i una segona de planificació-intervenció.

Cadascuna de les especialitzacions docents definides ve determinada per la suma de les matèries del mòdul genèric més les matèries del mòdul específic corresponent i les del mòdul del pràcticum.

 

REQUISITS D'ACCÉS

 

Segons la Normativa de la Universitat d’Alacant, per a accedir als ensenyaments oficials de màster universitari serà necessari:

 1. Estar en possessió d’un TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL ESPANYOL o d’un altre expedit per una institució d’educació superior de l’EEES (Espai Europeu d’Educació Superior) que faculten en el país expedidor del títol per a l’accés a ensenyaments de màster.
 2. Estar en possessió d’un TÍTOL D’EDUCACIÓ SUPERIOR ESTRANGER que haja sigut HOMOLOGAT al títol que permet accedir als estudis sol·licitats.
 3. Estar en possessió d’un TÍTOL UNIVERSITARI obtingut en una universitat o centre d’ensenyament superior de PAÏSOS ALIENS A l’EEES, sense necessitat de l’homologació prèvia dels seus estudis. En aquest supòsit cal tenir en compte:
 • El títol no homologat requereix un informe tècnic d’equivalència expedit per la Universitat d’Alacant (ContinUA - Centre  de Formació Contínua), pel qual s’haurà d’abonar la taxa corresponent.
 • L’accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l’homologació del títol previ que tinga la persona interessada ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster universitari.

 

ADMISSIÓ I CRITERIS DE VALORACIÓ

 

Segons l'Ordre ECI/3858/2007, de 27 de desembre, per la qual s'estableixen els requisits per a la verificació de títols universitaris oficials que habiliten per a l'exercici de les professions de Professor d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes, en el BOE nº 312, de 29 de desembre, en el seu apartat 4.2 són condicions d'accés al Màster:


· “L'acreditació del domini de les competències relatives a l'especialització que es desitge cursar, mitjançant la realització d'una prova dissenyada a aquest efecte per les Universitats, de la qual quedaran exempts els qui estiguen en possessió d'alguna de les titulacions universitàries que es corresponguen amb l'especialització triada.”
· “Així mateix, haurà d'acreditar-se el domini d'una llengua estrangera equivalent al nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües, d'acord amb la Recomanació N.º R (98)6 del Comitè de Ministres d'Estats Membres de 17 d'octubre de 2000.


Així doncs, i tal com s'especifica en l'apartat anterior, l'accés al Màster serà directe quan el Títol al·legat per a l'ingrés corresponga a l'especialitat triada. En el cas que l'alumne sol·licite una especialitat diferent a aquella/s amb les quals pot acreditar un domini de les competències relatives a l'especialització que desitja cursar:


1º. Haurà de sotmetre la seua titulació a l'estudi de la Comissió Acadèmica del Màster que determinarà la idoneïtat o no de la titulació al·legada per a l'especialitat sol·licitada, en cas de considerar-se idònia podrà accedir a aquesta especialitat.


2º. Si una titulació no és idònia per a accedir a una especialitat, llavors l'alumne aspirant haurà de realitzar una prova específica dissenyada pel Centre corresponent i coordinada des de la Comissió Acadèmica del Màster.


Per a accedir al Màster l'alumne haurà d'acreditar el domini d'una llengua estrangera equivalent al nivell B1 del marc Comú Europeu de referència per a les Llengües (Ordre ECI/3858/2007, de 27 de desembre, BOE 312 de 29 de desembre de 2007). En cas de no poder acreditar aquest nivell de domini de la llengua estrangera, l'alumne haurà de realitzar la prova corresponent, coordinada per la Comissió Acadèmica del Màster.


En el cas d'especialitats del Màster amb nombre limitat de places, i en tractar-se d'un ensenyament que habilita per a l'exercici professional, els alumnes seran seleccionats, per la Comissió Coordinadora, sobre la base de la nota mitjana de l'expedient acadèmic de la Titulació de Grau per la qual accedeixen al Màster. En cas de no ser admesos en l'especialitat sol·licitada com a preferent l'alumne podrà accedir a altres especialitats, bé per a les quals estiga acreditat per la seua titulació o a les quals puga accedir mitjançant la realització de la prova d'acreditació.


Com s'arreplega en el RD 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableixen l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, en el seu article 17.3, en el cas d'estudiants amb necessitats educatives especials derivades d'una discapacitat, serà necessari per part de la Comissió Acadèmica del Màster conèixer les necessitats derivades d'aquesta discapacitat i avaluar la necessitat de possibles adaptacions curriculars, itineraris o estudis alternatius del mateix, així com disposar de les possibles adaptacions d'espais i accés als mateixos, en cas que fóra necessari.


La Comissió Acadèmica del Màster especificarà clarament els criteris d'accés al curs. Aquests criteris seran públics i estaran exposats en la pàgina web oficial del màster durant el període de preinscripció. En cas de rebot de l'admissió, la Comissió explicitarà la causa.

 

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 

PREINSCRIPCIÓ +info

L'alumne interessat a cursar un màster oficial en la UA haurà de fer una preinscripció en els terminis i condicions que s'establisquen anualment.

 

MATRÍCULA +info

Després de la publicació de les llistes definitives d'admesos s'enviarà per correu electrònic als alumnes admesos una contrasenya que servirà d'identificació d'usuari per a poder matricular-se a través del Campus Virtual en els terminis i condicions que s'establisquen anualment.

En el procediment de matrícula, els documents expedits a l’estranger hauran de ser oficials i estar degudament legalitzats i traduïts. Més informació:


OFERTA DE PLACES

 

CURS OFERTA DE PLACES
2012-13 900
2013-14 500
2014-15 500
2015-16 500
2016-17 500

 

 

Orientació

 

Professional.


  Perfil d'especialització del títol

 

La finalitat fonamental d'aquest màster és que els estudiants adquirisquen les competències necessàries per a exercir la professió docent segons els criteris més acceptats i d'acord amb la normativa aplicable.

En el marc de la justificació del títol ja es considerava que la formació inicial ha de proporcionar als futurs professors i professores coneixements teòrics, habilitats, actituds i el suficient contacte amb la professió i la seua pràctica, de manera que constituïsquen la base necessària sobre la qual construir el seu desenvolupament professional. Aquest desenvolupament dura tota la vida activa del professorat i està influït per la formació inicial rebuda.

En aquest sentit, aquest programa de formació té un caràcter eminentment professionalitzador, encara que sense oblidar la promoció de tasques investigadores en l'àmbit de l'educació. Es ressalta així la importància que la dimensió investigadora, des de la mateixa pràctica, té en el desenvolupament professional dels docents.

Considerem necessari incidir en la formació d'un docent caracteritzat com a mediador entre el desenvolupament sociopersonal i l'aprenentatge, capaç de propiciar la formació personal, científica i cultural dels seus alumnes com a ciutadans competents per a desenvolupar-se i exercir els seus drets i complir amb els seus deures en una societat democràtica.

Les metes que es volen aconseguir amb aquest pla d'estudi són les següents:

 • Fomentar el desenvolupament d'una visió holística i analítica dels problemes educatius, socials, culturals i ambientals del nostre temps.
 • Potenciar una actitud positiva i crítica cap a les seues identitats professionals.
 • Afavorir la col·laboració amb altres professionals de l'àmbit educatiu.
 • Potenciar l'ús dels processos d'investigació en l'aula com a base del seu desenvolupament professional.
 • Propiciar una formació cultural, personal, ètica i social adequada per a l'educació d'adolescents.
 • Afavorir la comprensió de les relacions existents entre els models d'aprenentatge, el context escolar i les opcions didàctiques utilitzades en l'acció docent.
 • Promoure el reconeixement, anàlisi i atenció a les característiques diferencials de l'alumnat, segons el seu desenvolupament evolutiu, contextos familiars, socials i culturals de referència.

 

La consecució d'aquestes metes ha de facilitar l'adquisició, per part dels futurs professors i professores, de les competències necessàries per a desenvolupar la seua tasca professional. El desenvolupament d'un programa formatiu d'aquesta naturalesa comportaria la progressiva adquisició de les competències, tant de caràcter educatiu i professional com aquelles associades als processos d'ensenyament i aprenentatge.

 

 

Perfils professionals del títol

 

Professions per a les quals capacita

Professor d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional, ensenyaments d'idiomes, artístiques i esportives.

 

 

 

CALENDARI D'IMPLANTACIÓ

 

1. Cronograma d'implantació del títol

Curs acadèmic

Implantació del màster

2009-2010

1r curs

 

2. Procediment d'adaptació, si escau, dels estudiants dels estudis existents en el nou pla d'estudis

No procedeix.

3. Ensenyaments que s'extingeixen per  la implantació del corresponent títol proposat

Cap.

 

Informació del Centre Informació general per a l'alumne
 • Web pròpia:  (informació específica: coordinació i organització del màster, acreditació d'idioma estranger, pràctiques externes i treball fi de màster, preguntes freqüents normativa, etc.)

 • Facultat d'Educació
Campus de Sant Vicent del Raspeig
Ctra. d'Alacant s/n 03690
San Vicent del Raspeig (Alacant)
Telèfon:+ 34 96 590 3708
facu.educacio@ua.es 
http://educacio.ua.es/va/

 •   Centre de Formació Contínua (ContinUA)
Solament per al procés de preinscripció
Edifici Germà Bernàcer, planta baixa
Telèfon: + 34 96 590 9422
Fax: + 34 96 590 9442

continua@ua.es

http://web.ua.es/va/continua
 

 

Normativa general de la UA  + Informació titulació

 

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares