Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: GRAU EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ. ANGLÈS
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

GRAU EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ. ANGLÈS

Codi:
 C012

Crèdits:
 240
 
Data de publicació:
 27/02/2014

Titol:
 Grau
 
Preu:
 12,16
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Arts i Humanitats

PLA

GRAU EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ. ANGLÈS

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Valencià
Castellà
Anglès
Francès
Alemany

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Facultat de Filosofia i Lletres

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

Node inicial:
 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
PRIMER CURS
42 crèdits
 
6 crèdits
 
6 crèdits
 
6 crèdits
 
6 crèdits
 
12 crèdits
 
 
 
 
 
 
PRIMER CURS
SEGON CURS
18 crèdits
 
18 crèdits
 
6 crèdits
 
6 crèdits
 
6 crèdits
 
12 crèdits
 
 
 
 
 
12 crèdits
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24 crèdits
 
 
 
 
 
 
TERCER CURS
36 crèdits
 
12 crèdits
 
 
 
 
 
12 crèdits
 
6 crèdits
 
6 crèdits
 
36 crèdits
 
 
 
 
 
 
QUART CURS
30 crèdits
 
12 crèdits
 
 
 
 
 
12 crèdits
 
6 crèdits
 
6 crèdits
 
48 crèdits
 
 
 
 
 
6 crèdits
 
 
 
 
Superat aquest bloc s'obté
GRAU EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ. LLENGUA B: ANGLÈS
SEGON CURS
ITINERARI TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA: ANGLÈS
18 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
ITINERARI TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA: ANGLÈS
ITINERARI LLENGUA C: ALEMANY
48 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
ITINERARI LLENGUA C: ALEMANY
ITINERARI LLENGUA C: FRANCÈS
48 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
ITINERARI LLENGUA C: FRANCÈS
ITINERARI TRADUCCIÓ ESPANYOL-CATALÀ / CATALÀ-ESPANYOL
18 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
ITINERARI TRADUCCIÓ ESPANYOL-CATALÀ / CATALÀ-ESPANYOL
ITINERARI LLENGUA D: ÀRAB
24 crèdits
 
6 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
ITINERARI LLENGUA D: ÀRAB
ITINERARI LLENGUA D: XINÈS
24 crèdits
 
6 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
ITINERARI LLENGUA D: XINÈS
ITINERARI LLENGUA D: ITALIÀ
24 crèdits
 
6 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
ITINERARI LLENGUA D: ITALIÀ
ITINERARI LLENGUA D: ROMANÈS
24 crèdits
 
6 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
ITINERARI LLENGUA D: ROMANÈS
ITINERARI LLENGUA D: RUS
24 crèdits
 
6 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
ITINERARI LLENGUA D: RUS

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares