Plan de estudios

Universidad de Alicante. Página principal
Plan de estudios: Llicenciatura en Biologia - pla 2001
Saltar idiomas
Español | Valencià | English
Saltar iconos
Saltar cabecera
Universidad de Alicante. Página principal
Ficha del estudio

Llicenciatura en Biologia - pla 2001

Codi:
 B054

Crèdits:
 342,50
 
Data de publicació:
 29/01/2002

Titol:
 Primer i segun cicle
 
Preu:
 19,07
 Crèdits en 1ª matrícula
 

RAMA

Ciències Experimentals

PLA

Llicenciatura en Biologia - pla 2001

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

IDIOMES EN ELS QUALS S'IMPARTEIX

Castellà

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Facultat de Ciències

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

PLA D'ESTUDIS OFERIT

Node inicial:
 

Llegenda: No ofertadaSense docencia
PRIMER CICLE
114 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
77 crèdits
 
6 crèdits lliure
 
 
Superat aquest bloc s'obté
SUPERAT EL PRIMER CICLE DE LA LLICENCIATURA EN BIOLOGIA
ACCÉS A SEGON CICLE AMB PRIMER CICLE DE BIOLOGIA
 
ACCÉS A SEGON CICLE AMB PRIMER CICLE DE CIÈNCIES DEL MAR
45 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
-
COMPLEMENTS DE FORMACIÓ
6
 
-
COMPLEMENTS DE FORMACIÓ
6
 
-
COMPLEMENTS DE FORMACIÓ
4,5
 
-
COMPLEMENTS DE FORMACIÓ
6
 
-
COMPLEMENTS DE FORMACIÓ
4,5
 
-
COMPLEMENTS DE FORMACIÓ
6
 
-
COMPLEMENTS DE FORMACIÓ
6
 
-
COMPLEMENTS DE FORMACIÓ
6
 
 
 
ARC BUIT
 
SEGON CICLE
67,50 crèdits
 
48 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
-
OPTATIVA
6
 
-
OPTATIVA
6
 
-
OPTATIVA
6
 
-
OPTATIVA
6
 
-
OPTATIVA
6
 
-
OPTATIVA
6
 
-
OPTATIVA
6
 
-
OPTATIVA
6
 
-
OPTATIVA
6
 
-
OPTATIVA
6
 
-
OPTATIVA
6
 
-
OPTATIVA
6
 
-
OPTATIVA
6
 
-
OPTATIVA
6
 
-
OPTATIVA
6
 
-
OPTATIVA
6
 
-
OPTATIVA
6
 
-
OPTATIVA
6
 
-
OPTATIVA
6
 
-
OPTATIVA
6
 
-
OPTATIVA
6
 
-
OPTATIVA
6
 
-
OPTATIVA
6
 
-
OPTATIVA
6
 
-
OPTATIVA
6
 
-
OPTATIVA
6
 
-
OPTATIVA
6
 
-
OPTATIVA
6
 
-
OPTATIVA
6
 
-
OPTATIVA
6
 
-
OPTATIVA
6
 
-
OPTATIVA
6
 
-
OPTATIVA
6
 
-
OPTATIVA
6
 
-
OPTATIVA
6
 
-
OPTATIVA
6
 
-
OPTATIVA
6
 
-
OPTATIVA
6
 
-
OPTATIVA
6
 
-
OPTATIVA
6
 
-
OPTATIVA
6
 
-
OPTATIVA
6
 
-
OPTATIVA
6
 
-
OPTATIVA
6
 
-
OPTATIVA
6
 
-
OPTATIVA
6
 
-
OPTATIVA
6
 
-
OPTATIVA
6
 
-
OPTATIVA
6
 
-
OPTATIVA
6
 
-
OPTATIVA
6
 
-
OPTATIVA
6
 
-
OPTATIVA
6
 
-
OPTATIVA
6
 
-
OPTATIVA
6
 
-
OPTATIVA
6
 
-
OPTATIVA
6
 
-
OPTATIVA
6
 
 
30 crèdits lliure
 
 
Superat aquest bloc s'obté
LLICENCIAT /ADA EN BIOLOGIA
ITINERARI 1: BIOTECNOLOGIA
48 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
ITINERARI 1: BIOTECNOLOGIA
ITINERARI 2: BIOLOGIA MARINA
ITINERARI 3: BIOLOGIA AMBIENTAL
ITINERARI 4: BIOSANITÀRIA
ITINERARI 5: AGROBIOLOGIA

Saltar pie
Servicio de informática
Saltar estándares