NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA (2017-18)

Codi:
 D060

Crèdits:
 120
 
Data d'aprovació:
 17/07/2012

Titol:
 Màster Universitari Oficial
 
Preu:
 42,97
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Ciències

PLA

MÀSTER UNIVERSITARI EN NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA MOLECULAR

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Facultat de Ciències

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

UNIVERSITAT D'ALACANT - UNIVERSIDAD DE ALICANTE (Espanya)
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID (Espanya)
UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA (Espanya)
UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ (Espanya)
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA ESTUDI GENERAL (Espanya)
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (Espanya)

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

 

PLA D'ESTUDIS OFERIT EN EL CURS 2017-18

 

Leyenda: No ofertadaSense docencia
MÀSTER UNIVERSITARI EN NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA MOLECULAR
96 crèdits
 
24 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
MÀSTER UNIVERSITARI EN NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA MOLECULAR

 

 

OBJECTIUS

 

 •  Proporcionar als alumnes un àmbit d'excel·lència acadèmica i prestigi internacional en el qual complete la seua formació especialitzant-se en nanociencia i nanotecnologia.
 •  Facilitar als estudiants una formació de postgrau que cobrisca aspectes bàsics i aplicats de la nanociència i nanotecnologia molecular.
 •  Formar especialistes en l'àrea de la nanociencia i ciència molecular que puguen desenvolupar la seua activitat professional en investigació, en el sector industrial o en docència.
 •  Posar a l'alumnat en contacte amb grups d'investigació de prestigi internacional en universitats i centres d'investigació en l'àrea de la nanociència.
 •  Consolidar i potenciar la investigació científica i tecnològica en l'àrea de la nanociència i ciència molecular.
 
 

 


ESTRUCTURA DEL MÀSTER PER CRÈDITS I MATÈRIA

 

Tipus de matèria

Crèdits

  Obligatòries (OB)

60

  Optatives (OP)

24

    Iniciació a la Investigació (OB) 24

  Treball Final de Màster (OB)

  12

TOTAL CRÈDITS

120

 

DISTRIBUCIÓ DE MATÈRIES PER CURSOS/SEMESTRES


PRIMER CURS

SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

MATÈRIA

TIPUS

ECTS

MATÈRIA

TIPUS

ECTS

M0:CONCEPTES BÀSICS D'ANIVELLACIÓ

OB

6

M1:FONAMENTS EN NANOCIENCIA

OB

15

*M0:CONCEPTES BÀSICS D'ANIVELLACIÓ

OP

24

M2:NANOESTRUCTURAS I NANOMATERIALES MOLECULARS

OB

15

     

M6:INICIACIÓ A LA INVESTIGACIÓ

OB

24

 

SEGON CURS

SEMESTRE 3

SEMESTRE 4

MATÈRIA

TIPUS

ECTS

MATÈRIA

TIPUS

ECTS

M3:ÚS DE LA QUÍMICA SUPRAMOLECULAR PER A LA PREPARACIÓ DE NANOESTRUCTURAS I NANOMATERIALES

OB

4.5

TREBALL FINAL DE MÀSTER

OB

12

M4:ELECTRÒNICA I MAGNETISME MOLECULARS

OB

13.5

     

M5:TEMES ACTUALS DE NANOCIENCIA I NANOTECNOLOGIA

OB

6

     

 

*MATÈRIES OPTATIVES

MATÈRIA

TIPUS

ECTS

QUÍMICA DE L'ESTAT SÒLID

OP

6

FÍSICA ESTADÍSTICA

OP

6

MODEL I SIMULACIÓ EN CIÈNCIA DELS MATERIALS

OP

3

ASPECTES FONAMENTALS EN QUÍMICA QUÀNTICA

OP

3

FÍSICA DE L'ESTAT SÒLID

OP

6

MATERIALS MAGNÈTICS I SUPERCONDUCTORS

OP

3

SEMICONDUCTORS: FONAMENTS I DISPOSITIUS

OP

3

EINES INFORMÀTIQUES EN CIÈNCIA I TECNOLOGIA

OP

6

TEMES ACTUALS EN NANOCIÈNCIA

OP

2

 

 

 

REQUISITS D'ACCÉS

 

Segons la Normativa de la Universitat d’Alacant, per a accedir als ensenyaments oficials de màster universitari serà necessari:

 1. Estar en possessió d’un TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL ESPANYOL o d’un altre expedit per una institució d’educació superior de l’EEES (Espai Europeu d’Educació Superior) que faculten en el país expedidor del títol per a l’accés a ensenyaments de màster.
 2. Estar en possessió d’un TÍTOL D’EDUCACIÓ SUPERIOR ESTRANGER que haja sigut HOMOLOGAT al títol que permet accedir als estudis sol·licitats.
 3. Estar en possessió d’un TÍTOL UNIVERSITARI obtingut en una universitat o centre d’ensenyament superior de PAÏSOS ALIENS A l’EEES, sense necessitat de l’homologació prèvia dels seus estudis. En aquest supòsit cal tenir en compte:
 • El títol no homologat requereix un informe tècnic d’equivalència expedit per la Universitat d’Alacant (ContinUA - Centre  de Formació Contínua), pel qual s’haurà d’abonar la taxa corresponent.
 • L’accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l’homologació del títol previ que tinga la persona interessada ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster universitari.

 

ADMISSIÓ I CRITERIS DE VALORACIÓ 

 

Criteris d'admissió:

 1. Expedient acadèmic o currículum (75%)
 2. Entrevista (20%)
 3.  Coneixements bàsics d'anglès a nivell oral i escrit (5%)

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 

PREINSCRIPCIÓ +info

L'alumne interessat a cursar un màster oficial en la UA haurà de fer una preinscripció en els terminis i condicions que s'establisquen anualment.

 

MATRÍCULA +info

Després de la publicació de les llistes definitives d'admesos s'enviarà per correu electrònic als alumnes admesos una contrasenya que servirà d'identificació d'usuari per a poder matricular-se a través de Campus Virtual en els terminis i condicions que s'establisquen anualment. 

En el procediment de matrícula, els documents expedits a l’estranger hauran de ser oficials i estar degudament legalitzats i traduïts. Més informació:


OFERTA DE PLACES

 

CURS OFERTA DE PLACES
2012-13 20
2013-14 20
2014-15 20
 

 

Orientació

 

Investigació.


Perfil d'especialització del títol

El perfil d'especialització del títol és la iniciació a la investigació en nanociència. El màster en NNM dóna accés al programa de doctorat amb menció de qualitat de Nanociència i Nanotecnologia, així com a altres programes de doctorat en les àrees de química, física, ciència de materials i àrees afins.

 

Perfils professionals del títol

 

Ja que l'orientació del màster en Nanociència és la investigació, no està dirigit de manera particular a una o diverses professions. No obstant això la formació que adquireix un estudiant a través d'aquest màster, a més de proporcionar les bases per al desenvolupament de l'activitat investigadora i la realització d'una tesi doctoral, lel capacita per al desenvolupament d'activitats de R+D en centres tecnològics i empreses dedicades a l'àrea emergent de nanociència i nanotecnologia.

 

 

CALENDARI D'IMPLANTACIÓ

 

Curs acadèmic

Implantació del màster

2010-2011

1r curs

 
 
 

 

Informació del Centre Informació general per a l'alumne
 •   Facultat de Ciències
       Campus de Sant Vicent del Raspeig
      Ctra. d'Alacant s/n 03690
      San Vicent del Raspeig (Alacant)
      Telèfon:+ 34 96 590
3557 
      Fax:+ 34 96 590 3781
      facu.ciencies@ua.es 
      http://ciencias.ua.es/va/

 •  Departament de Física Aplicada 
Campus de Sant Vicent del Raspeig
Ctra. d'Alacant s/n 03690
San Vicent del Raspeig (Alacant)
Telèfon:+ 34 96 590
3540
Fax:+ 34 96 590 9726
dfapl @ua.es 
http://dfapl.ua.es/va/
 • Centre de Formació Contínua (ContinUA)
Solament per al procés de preinscripció
Edifici Germà Bernàcer, planta baixa
Telèfon: + 34 96 590 9422
Fax: + 34 96 590 9442

continua@ua.es

http://web.ua.es/va/continua
 

 

Normativa general de la UA  + Informació titulació