GRAU EN ESPANYOL: LLENGUA I LITERATURES (2021-22)

Codi:
 C008

Crèdits:
 240
 
Data d'aprovació:
 27/02/2014

Titol:
 Grau
 
Preu:
 14,21
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Arts i Humanitats

PLA

GRAU EN ESPANYOL: LLENGUA I LITERATURES

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Facultat de Filosofia i Lletres

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

 

PLA D'ESTUDIS OFERIT EN EL CURS 2021-22

Node inicial:
 

Leyenda: No ofertadaSense docencia
FORMACIÓ BÀSICA
48 crèdits
 
6 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
42 crèdits
 
12 crèdits
 
   ÀRAB
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
   FRANCÈS
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
   ANGLÈS
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
   GALLEC
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
   ALEMANY
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
FORMACIÓ BÀSICA MATÈRIES
48 crèdits
 
6 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
42 crèdits
 
12 crèdits
 
   ÀRAB
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
   FRANCÉS
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
   ANGLÉS
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
   GALLEC
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
   ALEMANY
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
OBLIGATÒRIES DE PRIMER I SEGON CURS
18 crèdits
 
6 crèdits
 
12 crèdits
 
42 crèdits
 
   LLENGUA 1
6 crèdits
 
6 crèdits
 
30 crèdits
 
 
TERCER CURS
QUART CURS
30 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
30 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
4
OPTATIVA
6
 
 
 
 
 
Superat aquest bloc s'obté
GRAU EN ESPANYOL: LLENGUA I LITERATURES
ITINERARI 1: ESTUDIS CLÀSSICS
12 crèdits
 
30 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
Superat aquest bloc s'obté
ITINERARI 1: ESTUDIS CLÀSSICS
ITINERARI 2: FILOLOGIA CATALANA
ITINERARI 3: ESTUDIS ANGLESOS
ITINERARI 4: ESTUDIS FRANCESOS
ITINERARI 5: ESTUDIS ÀRABS I ISLÀMICS
12 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
30 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
ITINERARI 5: ESTUDIS ÀRABS I ISLÀMICS
ITINERARI 6: LINGÜÍSTICA GENERAL
ITINERARI 7: TEORIA DE LA LLITERATURA I LLITERATURA COMPARADA
12 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
30 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
ITINERARI 7: TEORIA DE LA LITERATURA I LITERATURA COMPARADA
OBLIGATORIAS DE PRIMER Y SEGUNDO MATERIAS
18 crèdits
 
6 crèdits
 
12 crèdits
 
42 crèdits
 
   LLENGUA 1
6 crèdits
 
6 crèdits
 
30 crèdits
 
 
TERCER CURSO MATERIAS
QUART CURS MATÈRIES
30 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
30 crèdits
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
 
 
 
 
Superat aquest bloc s'obté
GRAU EN ESPANYOL: LLENGUA I LITERATURES

 

 

OBJECTIUS GENERALS

 

El titulat en Espanyol sabrà combinar l'esperit d'innovació i d'evolució del coneixement amb una vocació acadèmica i humanística que fomenta la reflexió sobre la condició humana a través del temps i de l'espai, al cap i a la fi amb una capacitat de pensar amb claredat, imaginació i sentit crític.

Els objectius concrets per a la titulació en Espanyol: Llengua i Literatures seran:

 • Proporcionar una formació filològica general i un coneixement específic dels aspectes lingüístics, literaris i culturals de la llengua i la literatura espanyoles.
 • Dotar d'eines per a estudiar i conèixer els diferents aspectes del llenguatge des d'una perspectiva lingüística i literària, que derivaran de l'adquisició de les tècniques, eines i aptituds necessàries per a aplicar els coneixements adquirits en els diferents camps i orientacions.
 • Formar, en última instància, professionals polivalents, amb vessants docents, investigadores, i també amb competències diverses, relacionades amb el món de la comunicació, les noves tecnologies i les funcions noves que la societat actual exigeix en l'àmbit de la llengua i de la literatura.
 
 

 

 

ESTRUCTURA PER CRÈDITS

 

El grau en Espanyol: Llengua i Literatures s'organitza en assignatures semestrals de 6 crèdits europeus ECTS cadascuna. En concret, els estudiants hauran de cursar en cada semestre 5 assignatures per a completar 30 crèdits i d'aquesta manera aconseguir els 60 crèdits per curs acadèmic, amb un total de 240 crèdits en quatre cursos acadèmics.

Per a facilitar la possibilitat de compatibilitzar els estudis amb altres activitats s'estableix la possibilitat que l'alumnat puga ser estudiant a temps parcial, cursant 30 ECTS per curs acadèmic.

 

DISTRIBUCIÓ DE CRÈDITS PER TIPUS DE MATÈRIA

 

Tipus de matèria

Crèdits

Formació bàsica (FB)

60

Obligatòries (OB)

144

Optatives (OP)

30

Treball de final de grau

6

Crèdits totals

240

 

EXPLICACIÓ GENERAL DEL PLA D'ESTUDIS

 

El Pla d'Estudis s'estructura atenent dos nivells d'agrupació des del punt de vista acadèmic: mòduls i matèries. S'entén per mòdul la unitat acadèmica que inclou una  matèria o més d'una i que mostra una coherència pel que fa a continguts, mètode d'aprenentatge i d'avaluació; i per matèria, la unitat acadèmica que inclou una assignatura o més d'una. Aquestes constitueixen una unitat principalment quant a continguts i es poden concebre de manera integrada o no.

El Pla d'Estudis té un total de 240 crèdits, que contenen tota la formació teòrica i pràctica que l'estudiant ha d'adquirir en aspectes bàsics de la branca de coneixement implicada, i també en matèries obligatòries i optatives, seminaris, pràctiques externes, treballs dirigits, treball de final de grau i altres activitats formatives.

- Un total de 60 crèdits ECTS de formació acadèmica bàsica que ha de superar l'estudiant, el total dels quals està vinculat a alguna de les matèries bàsiques de la branca de coneixement d'Arts i Humanitats.  Aquestes matèries de formació acadèmica bàsica (Llengua, Literatura, Lingüística, Idioma Modern, Llengua Clàssica) es concreten en assignatures quadrimestrals de 6 crèdits cadascuna, que s'ofereixen en la primera meitat del pla d'estudis (1r i 2n curs).

- 144 crèdits ECTS més seran de matèries obligatòries vinculades també a les matèries de Llengua i Literatura de la branca de coneixement d'Arts i Humanitats.

- Hi haurà, a més, un treball de final de grau obligatori que tindrà un valor de 6 crèdits i es farà en la fase final del Pla d'Estudis (4t curs). Estarà orientat a avaluar les competències associades al títol.

- La resta de crèdits fins al total de 240 del grau els configuren els 30 crèdits ECTS de matèries optatives que ha de cursar cada alumne, els quals proporcionen una formació acadèmica complementària. Aquests crèdits estan vinculats també a la branca de coneixement d'Arts i Humanitats. Cap de les assignatures optatives que es proposen són de formació bàsica.

- De la mateixa manera, les pràctiques externes tindran un valor de 6 crèdits i s'oferiran en l'últim curs juntament amb el conjunt de matèries optatives.

El grau d'Español: Llengua i Literatures comparteix una estructura educativa amb els graus de Filologia Catalana, Estudis Anglesos, Estudis Francesos i Estudis Àrabs i Islàmics de la Universitat d'Alacant, denominada Programa de Formació de Grau, segons la normativa de la Universitat d'Alacant per a la implantació dels títols de grau, i que estableix una part comuna i una diversificació progressiva que conduirà a les diferents titulacions.

Així doncs, el programa de formació de grau en Espanyol: Llengua i Literatures, Filologia Catalana, Estudis Anglesos, Estudis Francesos i Estudis Àrabs i Islàmics significa que els 5 graus comparteixen 60 crèdits que constitueixen el mòdul d'interdisciplinarietat, repartit entre els cursos primer i segon del grau, i que està compost per matèries no específiques de Llengua i Literatura Espanyoles, en el cas del grau en Espanyol: Llengua i Literatures, així com de matèries no específiques de Filologia Catalana (llengua i literatura) en el cas del Grau de Filologia Catalana, matèries no específiques de Filologia Francesa (llengua i literatura) en el cas del Grau d'Estudis Francesos, matèries no específiques de Filologia Anglesa (llengua i literatura) en el cas del Grau d'Estudis Anglesos, i matèries no específiques de Filologia Àrab (llengua i literatura) en el cas d'Estudis Àrabs i Islàmics. En aquest mòdul es poden cursar entre unes altres, Llengua Alemanya, Àrab, Francesa i Anglesa, amb el que cursant 12 crèdits d'una d'aquestes llengües s'aconsegueix el nivell B1, d'idioma estranger, segons el MCER.

El segon mòdul del grau d'Espanyol: Llengua i Literatures és el denominat de especialització, format per 150 crèdits desenvolupats en 7 matèries específiques:

 1. Llengua Espanyola: Sincronia (36 crèdits organitzats en 6 assignatures).
 2. Llengua Espanyola: Diacronia (12 crèdits organitzats en 2 assignatures).
 3. Llengua Espanyola Aplicada (18 crèdits organitzats en 3 assignatures).
 4. Llengua Materna (6 crèdits, que impliquen la realització d'1 assignatura que cal triar entre les dues oferides).
 5. Literatura Espanyola (48 crèdits organitzats en 8 assignatures).
 6. Literatura Hispanoamericana (24 crèdits organitzats en 4 assignatures).
 7. Treball de Final de Grau (6 crèdits donats en 1 assignatura).

Aquest mòdul, propi de la caracterització idiosincràtica de la titulació, està repartit articularment entre els quatre cursos del grau.

El mòdul de «complementació» constitueix el tercer i últim dels mòduls sobre els quals està fonamentat el grau d'Espanyol: Llengua i Literatures. Aquest mòdul, compost per 30 crèdits, permet a l'alumne formar-se, segon la seua elecció, en una de les 8 matèries que, amb caràcter optatiu, té a la seua disposició:

 1. Estudis Hispànics
 2. Filologia Catalana
 3. Estudis Anglesos
 4. Estudis Francesos
 5. Estudis Àrabs i Islàmics
 6. Estudis Clàssics
 7. Lingüística General
 8. Teoria de la Literatura i Literatura Comparada

Cadascuna d'aquestes matèries es desenvolupa en un grup tancat de 30 crèdits amb assignatures pròpies de cadascun dels continguts específics de la matèria denominada així i serà cursada en l'últim any del grau.

L'alumne també disposa a la seua elecció de la possibilitat de cursar l'assignatura Pràctiques Externes, de la matèria del mateix nom, en lloc d'alguna de les 5 assignatures de cadascuna de les 8 matèries a la seua disposició.

En el cas que l'alumne d'Espanyol: Llengua i Literatures opte per una matèria diferent d'Estudis Hispànics, l'alumne tindrà el reconeixement com a minor, itinerari dissenyat sobre un 20% dels crèdits de la titulació. Efectivament aquest és, aproximadament, el percentatge de crèdits sobre els quals s'articularia el possible minor de l'alumne d'Espanyol: Llengua i Literatures, ja que sumats els 30 crèdits del mòdul de complementació, més els crèdits d'aquesta matèria cursats en el mòdul d'interdisciplinaritat (entre 12 i 24 crèdits), el còmput global del possible minor que faria  l'alumne d'Español: Llengua i Literatura oscil·laria entre un mínim de 42 crèdits i un màxim de 54 crèdits.

 

RELACIÓ D'ASSIGNATURES OPTATIVES I ITINERARIS

 

Com cursar l’optativitat:

SENSE ITINERARI (Taula 1)

 • 30 crèdits d’assignatures optatives.
 • 24 crèdits d’assignatures optatives i fins a 6 crèdits per participació en activitats universitàries, culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació.
 • Fins a 30 crèdits per participació en programes de mobilitat.

AMB ITINERARI (Taula 2)

 • Cal cursar entre 42 i 54 crèdits d’una mateixa matèria distinta de la teua titulació. Per tant serà necessari per a l’obtenció d’un itinerari, a més de cursar els 30 crèdits optatius de la matèria triada, haver cursat o cursar com a mínim  12 crèdits de la mateixa matèria entre primer i segon curs.


TAULA 1

BLOCS DE MATÈRIES – ASSIGNATURES OPTATIVES

MATÈRIA ESTUDIS HISPÀNICS

MATÈRIA ESTUDIS ÀRABS I ISLÀMICS

Història de l'Espectacle: Teatre i Cinema en l'Espanya Contemporània

6 ECTS

Cultures Iraniana i Centreasiàtiques

6 ECTS

Espanyol Col·loquial

6 ECTS

Literatura Àrab i Cultura Europea

6 ECTS

Literatura i Cultura Aplicades a l'Ensenyament de l'Espanyol com Llengua Estrangera/ Segona Llengua

6 ECTS

Dialecte Àrab Magrebí

6 ECTS

Espanyol Professional

6 ECTS

Política del Món Àrab Contemporani

6 ECTS

Edició i Correcció de Textos en Espanyol

6 ECTS

L'Espanyol a Amèrica

6 ECTS

Mediació Lingüística i Intercultural

6 ECTS

Cervantes i els Orígens de la Novel·la Moderna

6 ECTS

Metodologia i TIC per a l'Estudi de la Llengua i la Literatura

6 ECTS

Pràctiques Externes

6 ECTS

Pràctiques Externes

6 ECTS

MATÈRIA FILOLOGIA CATALANA

MATÈRIA ESTUDIS FRANCESOS

Contrast de Llengües a partir del Català

6 ECTS

Llengua Francesa: Comunicació Oral II

6 ECTS

Literatura Catalana Medieval i Literatures Europees

6 ECTS

França i els Països Francòfons en els Mitjans de Comunicació Francesos

6 ECTS

Literatura Catalana Contemporània Comparada

6 ECTS

Literatura Francesa i Cinema

6 ECTS

Catalán: Comentari de Textos i Competència Lingüística

6 ECTS

Llengua Francesa: Comunicació Escrita II

6 ECTS

Didàctica de la Llengua y la Literatura (en Català)

6 ECTS

Literatura Juvenil, Novel·la Negra i Còmic en Llengua Francesa

6 ECTS

Pràctiques Externes

6 ECTS

Pràctiques Externes

6 ECTS

MATÈRIA ESTUDIS ANGLESOS

MATÈRIA ESTUDIS CLÀSSICS

 

Llengua Anglesa III

6 ECTS

Tragèdia Llatina

6 ECTS

Innovació i Ruptura en la Història de la Literatura en Llengua Anglesa

6 ECTS

Comèdia Llatina

6 ECTS

Cultura i Institucions en els Països de Parla Anglesa

6 ECTS

Tragèdia Grega

6 ECTS

Llengua Anglesa IV

6 ECTS

Comèdia Grega

6 ECTS

Literatura i Cinema en els Països de Parla Anglesa

6 ECTS

Drama Llatí Medieval i Modern

6 ECTS

Pràctiques Externes

6ECTS

Pràctiques Externes

6 ECTS

MATÈRIA LINGÜÍSTICA GENERAL

MATÈRIA TEORIA DE LA LITERATURA I LITERATURA COMPARADA

Lingüística Clínica: Trastorns del Llenguatge i del Parla

6 ECTS

Estètica Literatura

6 ECTS

Introducció a les Llengües de Signes

6 ECTS

Crítica i Hermenèutica Literàries

6 ECTS

Pragmalingüística: Aspectes Verbals i no Verbals de la Comunicació

6 ECTS

Literatura Comparada i Cibercultura

6 ECTS

Sociolingüística: Llenguatge i Societat

6 ECTS

Literatura i Cinema

6 ECTS

Lingüística Aplicada a l'Aprenentatge de Llengües

6 ECTS

Teoria i Pràctica del Comentari de Text Literari

6 ECTS

Pràctiques Externes

6 ECTS

Pràctiques Externes

6 ECTS

 


TAULA 2

OBTENCIÓ D'ITINERARI

ITINERARI EN ESTUDIS ÀRABS I ISLÀMICS

Assignatures optatives de la Matèria Estudis Àrabs i Islàmics (veure taula 1)

30 ECTS

- Llengua àrab I

6 ECTS

Un mínim de 12 ECTS

- Literatura àrab clàssica

6 ECTS

- Llengua àrab II

6 ECTS

- Literatura àrab contemporània

6 ECTS

ITINERARI EN FILOLOGIA CATALANA

Assignatures optatives de la Matèria Filologia (veure taula 1)

30 ECTS

- Taller de expressió oral i escrita en català

6 ECTS

Un mínim de 12 ECTS

- Introducció a la literatura catalana medieval

6 ECTS

- Literatura catalana actual

6 ECTS

ITINERARI EN ESTUDIS FRANCESOS

Assignatures optatives de la Matèria Estudis Francesos (veure taula 1)

30 ECTS

- Llengua Francesa I

6 ECTS

Un mínim de 12 ECTS

- Principals moviments de la literatura i de la cultura francesa I

6 ECTS

- Llengua Francesa II

6 ECTS

- Principals moviments de la literatura i de la cultura francesa II

6 ECTS

ITINERARI EN ESTUDIS ANGLESOS

Assignatures optatives de la Matèria Estudis Anglesos

(veure taula 1)

30 ECTS

- Comunicació eficaç en anglès I

6 ECTS

Un mínim de 12 ECTS

- Grans figures de la literatura en llengua anglesa I

6 ECTS

- Comunicació eficaç en anglès II

6 ECTS

- Grans figures de la literatura en llengua anglesa II

6 ECTS

ITINERARI EN ESTUDIS CLÀSSICS

Assignatures optatives de la Matèria Estudis Clàssics

(veure taula 1)

30 ECTS

- Llatí i llengües europees

6 ECTS

Un mínim de 12 ECTS

- La llengua grega: orígens i evolució

6 ECTS

- Literatura llatina: poesia lírica i didàctica

6 ECTS

- Literatura grega: poesia

6 ECTS

- Literatura llatina: poesia èpica i amorosa

6 ECTS

- Llatí i llengües romàniques

6 ECTS

- Literatura grega: prosa

6 ECTS

- Gènere literari i dialecte grec

6 ECTS

ITINERARI EN LINGÜÍSTICA GENERAL

Assignatures optatives de la Matèria Lingüística General (veure taula 1)

30 ECTS

ITINERARI EN Tª DE LA LITERATURA I LITERATURA COMPARADA

Assignatures optatives de la Matèria Teoria de la Literatura i Literatura Comparada (veure taula 1)

30 ECTS

 

 

 

REQUISIT LINGÜÍSTIC EN LLENGUA ESTRANGERA

L’alumnat que cursa títols de grau a la Universitat d'Alacant ha d'acreditar, com a mínim, el nivell B1 en una llengua estrangera per a poder obtenir-ne el títol (tot i això, recomanem el B2). El nivell de llengua requerit s’adequa al Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes.

L'acreditació del nivell de llengua es pot obtenir prèviament o en qualsevol moment durant els estudis universitaris. En tot cas, per a poder avaluar el treball de fi de grau caldrà tenir-lo acreditat.

Les diverses vies per a obtenir l'acreditació es poden consultar en la informació addicional que inclou aquest apartat.

+info

CAPACITACIÓ DOCENT EN LLENGÜES

Per a l’alumnat que, en finalitzar els estudis, vulga dedicar-se a la docència no universitària és absolutament recomanable l'obtenció de la capacitació docent en llengües (valencià o llengües estrangeres).

La capacitació es pot obtenir seguint itineraris específics en els plans d'estudis o superant el curs de capacitació per a l'ensenyament en valencià, alemany, francès o anglès que imparteix la UA.

+info

TREBALL DE FI DE GRAU (TFG)

Tots els ensenyaments oficials de grau acaben amb l'elaboració i defensa d'un treball fi de grau, que ha de fer-se en la fase final del pla d'estudis i estar orientat a l'avaluació de competències associades al títol.

El TFG és un treball original, autònom i personal, l'elaboració del qual podrà ser individual o coordinada, que cada estudiant ha de fer orientat per un tutor o tutora. Això permetrà a l'alumnat mostrar de manera integrada els continguts formatius rebuts i les competències adquirides associades al títol de grau.

Per a poder matricular-se del TFG, cal complir els requisits establits en la normativa de permanència i continuació d'estudis per a alumnes matriculats en títols de grau de la Universitat d'Alacant. Entre aquests requisits destaca el de haver superat un mínim de 168 crèdits, en els títols de grau de 240 crèdits, o de 228 en els títols de grau de 300 crèdits o més.

Per a poder avaluar el TFG, s'ha d'haver acreditat el nivell B1 de llengua estrangera (recomanable el B2).

+info

 

 

 

VIES D'ACCÉS

Podran sol·licitar l'admissió a aquesta titulació les persones que reunisquen algun dels següents requisits d'accés:

1.     BATXILLERAT LOMCE I PROVA D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU): encara que s’hi pot accedir des de qualsevol modalitat de batxillerat, es recomana haver cursat la modalitat d’Humanitats i Ciències Socials.

Podeu millorar la nota d’admissió al grau examinant-vos, en la PAU, d’assignatures que ponderaran segons aquesta taula:

TAULA 1

Español

 2.     BATXILLERATS ANTERIORS AMB O SENSE PAU SUPERADA: l’alumnat que haja fet estudis de batxillerat de plans anteriors i tinga superada la selectivitat manté la nota d’accés, tot i que

pot millorar-la presentant-se a assignatures de la fase voluntària de la PAU o a la fase obligatòria (en aquest cas cal fer la fase obligatòria completa).

Els alumnes que van acabar el batxillerat en el curs 2015/16 i no van superar la selectivitat (o no s’hi van presentar) i els que en el curs 2016/17 estiguen repetint assignatures de 2n de batxillerat poden accedir als estudis de grau universitari sense haver de superar la PAU. La seua nota d’accés serà la de l’expedient de batxillerat.

Poden millorar nota amb la superació d’assignatures que ponderen de la PAU (només per a l’admissió del curs 2017/18).

L’alumnat de l’antic sistema de BUP i COU manté la qualificació d’accés obtinguda en la prova de selectivitat.

Aquests alumnes poden millorar la nota d’admissió presentant-se a la fase voluntària de l’actual PAU.

Només qui va superar el COU abans del curs 1974/75 (any d’implantació de la selectivitat) hi pot accedir sense superar proves d’accés.

Els estudiants procedents de sistemes educatius espanyols més antics (estudis de batxillerat amb pla anterior al 1953, estudis de batxillerat superior, curs preuniversitari i proves de maduresa) poden accedir a estudis oficials de grau amb la nota d’accés que van obtenir.

Poden millorar-la a través de la fase voluntària de la PAU d’acord amb les les ponderacions de la taula 1.

3.     FORMACIÓ PROFESSIONAL. Títols de tècnic superior de formació professional, tècnic superior d’arts plàstiques i disseny o tècnic esportiu superior: s’hi pot accedir des de qualsevol família professional.

Es pot millorar la nota d’admissió examinant-se, en les PAU, de quatre assignatures, com a màxim, que ponderen segons la taula 1.

4.     ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS DE PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA O D’ALTRES ESTATS AMB ELS QUALS ESPANYA HAJA SUBSCRIT ACORDS INTERNACIONALS. Cal acreditació d’accés expedida per la UNED.

Poden reconèixer o examinar-se d’assignatures en les proves de competències específiques (PCE) que organitza la UNED, per a millorar la nota d’admissió fins a 14 punts, d’acord amb el sistema de ponderacions de la taula 1.

5.     ELS ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS ESTRANGERS, prèvia sol·licitud d’homologació del títol d’origen al títol espanyol de batxillerat, poden examinar-se de quatre assignatures, com a màxim, de les oferides en les proves de competències específiques (PCE) de la UNED (almenys una assignatura troncal comuna).

Se’ls aplicaran les ponderacions de la taula 1, en cas que s’hagen examinat d’assignatures troncals de modalitat o d’opció i les hagen superat.

6.     ALTRES. Titulats universitaris i assimilats, proves d'accés per a majors de 25 anys (opció preferent: Arts i Humanitats), accés amb acreditació d'experiència laboral o professional (majors de 40 anys), accés per a majors de 45 anys mitjançant prova.

Històric de ponderacions d'assignatures de la fase específica de la Prova d'Accés a la Universitat (PAU)

Assignatures de Batxillerat

Paràmetres de ponderació
Anàlisi Musical Biologia Ciències de la Terra i Mdioambientals Dibuix Artístic II Dibuix Tècnic II Disseny Electrotècnia Geografia Grec Història de la Música i de la Dansa  Història de l'Art Llatí Llenguatge i Pràctica Musical Matemàtiques aplicades a les Ciencies Socials Matemàtiques Tècniques Exp. Gràfic-plàstiques Tecnologia Industrial II

Cursos

2010-11

2011-12

0.1                                          
0.2 x     x x x x
  x x x x x x x x

x

Cursos

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

 2016-17

0.1 x

x x x  x  
x
x
    x    x

x  
0.2            
      x
   x
x 
  x
       

 


TRÀMITS PER A SOL·LICITAR PLAÇA: PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 

 • Les persones admeses han de formalitzar la matrícula en els terminis que anualment s'establisquen en el calendari de matrícula. Informació de matrícula.

 

PERFIL D'INGRÉS RECOMANAT

 

Per a accedir a aquests estudis, l'alumne de nou ingrés haurà de tenir coneixements humanístics bàsics, així com una bona disposició per al raonament lògic.


OFERTA DE PLACES I NOTES DE TALL PER QUOTA

 

CURSOS

OFERTA DE

PLACES

NOTES DE TALL PER QUOTA

GENERAL

MAJORS  25

MAJORS 40

MAJORS  45

TITULATS

ESPORTISTES

MINUSV.

2010-11

55

8,415

7,700

---

---

6,320

---

---

2011-12

55

8,732

6,580

5,000

---

7,360

---

---

2012-13

55

8,176

6,740

---

---

7,120

---

5,000

2013-14

55

7,979

7,858

---

5,000

6,270

---

---

2014-15

55

8,730

5,402

---

5,000

 7,340

---

---

2015-16

55

5,696

5,890

5,570

5,430

6,940

---

---

2016-17

55

7,229

5,000

---

---

6,080

---

---

2017-18 55 8,632 5,000 ---   --- 5,000 ---   5,000

 

 • Les notes de tall indicades corresponen als resultats de la primera adjudicació de juny.
 • Les notes definitives poden ser inferiors a les ací arreplegades.

 

 

 

PERFILS PROFESSIONALS

 

El graduat o graduada en Espanyol: Llengua i Literatures, per la seua formació i capacitat d'analitzar i d'entendre els mecanismes de la llengua, estarà capacitat per a exercir treballs vinculats amb els relacionats tradicionalment amb la titulació, i també d'altres que ha anat demanant la societat actual.

1. Docència, en l'ensenyament secundari, d'adults, ensenyament universitari. Acadèmies d'espanyol per a estrangers, com a empleat o com a empleador. Docència a l'estranger: l'espanyol és una de les llengües més parlades a la resta del món. Els graduats en Espanyol: Llengua i Literatures poden convertir-se en professors de la seua pròpia llengua en altres països.

2. Investigació.

3. Lexicografia i terminologia. El lexicògraf i el terminòleg tenen els coneixements necessaris per a la gestió de la informació i documentació, negociació, treball en equip i sota pressió, traducció, redacció i comunicació interpersonal. La principal funció d'un terminòleg és oferir terminologia especialitzada per a facilitar la redacció de textos coherents i precisos, tant si són originals com si són traduccions o interpretacions. El lexicògraf s'encarregaria de crear diccionaris i glossaris especialitzats o generals.

4. Lingüista forense. El lingüista forense proporciona assessorament científic d'alta competència i fiabilitat per a la seua posterior utilització per diferents institucions i organismes públics (escola judicial, ministeris fiscal, policia) i privats (empreses), i professionals diversos (advocats, metges, psicòlegs).

5. Dinamitzador lingüístic i especialista en planificació lingüística. Es tracta d'un professional que presta serveis vinculats a la normalització, la planificació lingüística i la promoció d'una llengua. La matèria de treball d'aquest professional són els usuaris i els seus comportaments lingüístics.

6. Especialista en gestió i correcció de textos. Professional que presta serveis vinculats a la gestió de textos, és a dir, a la correcció, l'edició i l'assessorament en la generació de documents. La matèria de treball d'aquest professional són els textos, i el seu àmbit de desenvolupament són el món editorial, els àmbits corporatius i institucionals, en suport tradicional o digital i virtual, i els mitjans de comunicació i la publicitat.

7. Assessor lingüisticoliterari. Professional que presta serveis de consultoria, documentació i gestió literària. El seu treball està relacionat amb tres grans àmbits: el món de la comunicació, el del mercat editorial i el de la documentació.

 

Professions per a les quals capacita:

- Docència no universitària i universitària

- Investigació lingüisticoliterària

- Indústries de la llengua i la literatura

- Assessorament lingüisticoliterari

- Edició i crítica de textos (literaris i no literaris)

 

 

CALENDARI D'IMPLANTACIÓ

 

CRONOGRAMA

Curs acadèmic

Implantació del grau en Espanyol: Llengua i Literatures

Extinció de la llicenciatura en Filologia Hispànica

Última convocatòria d'exàmens de la llicenciatura en Filologia Hispànica

2010-2011

1r curs

1r curs

 

2011-2012

2n curs

2n curs

1r curs

2012-2013

3r curs

3r curs

2n curs

2013-2014

4t curs

4t curs

3r curs

2014-2015

 

 

4t curs i optatives

 

Quan s'extingisca un curs, no hi haurà docència reglada per a les assignatures corresponents a aquest curs. Els alumnes que no vulguen accedir als nous ensenyaments de grau tindran dret a fer quatre convocatòries d'examen en els dos cursos acadèmics següents al final de cadascun. Els alumnes que esgoten les convocatòries assenyalades sense haver superat les proves i vulguen continuar els estudis hauran de seguir-los pels nous plans, a través del sistema d'adaptació que estableix el nou pla.

 

 

TAULA D'ADAPTACIONS DE LA LLICENCIATURA EN FILOLOGIA HISPÀNICA AL GRAU D'ESPANYOL: LLENGUA I LITERATURES

 

Codi

Assignatura pla antic

Crèdits

Assignatura grau

ECTS

8501

LLENGUA ÀRAB I

12

LLENGUA ÀRAB I

6

LLENGUA ÀRAB II

6

8503

LITERATURA ÀRAB I

12

LITERATURA ÀRAB CLÀSSICA

6

8504

LITERATURA ÀRAB II

12

LITERATURA ÀRAB CONTEMPORÀNIA

6

8507

GÈNERES LITERARIS ÀRABS CONTEMPORANIS

6

LITERATURA ÀRAB CONTEMPORÀNIA

6

8520

RELACIONS ENTRE LA LITERATURA ÀRAB I LES LITERATURES HISPÀNIQUES I

6

LITERATURA ÀRAB I CULTURA EUROPEA

6

8521

RELACIONS ENTRE LA LITERATURA ÀRAB I LES LITERATURES HISPÀNIQUES II

6

LITERATURA ÀRAB I CULTURA EUROPEA

6

8523

LITERATURA DE MUDÈJARS I MORISCOS

6

LITERATUR ÀRAB I CULTURA EUROPEA

6

8524

ÀRAB COL·LOQUIAL

6

LLENGUA ÀRAB II

6

8536

CULTURA IRANIANA

6

CULTURES IRANIANA I CENTREASIÀTIQUES

6

8537

CULTURA TURCA

6

CULTURES IRANIANA I CENTREASIÀTIQUES

6

8603

LITERATURA CATALANA I

12

INTRODUCCIÓ A LA LITERATURA CATALANA MEDIEVAL

6

8604

LITERATURA CATALANA II

12

LITERATURA CATALANA ACTUAL

6

8605

LLENGUA CATALANA

12

TALLER D'EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA EN CATALÀ I

6

8613

COMENTARI DE TEXTOS CATALANS

6

CATALÀ: COMENTARI DE TEXTOS I COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA

6

8634

ANÀLISI I REDACCIÓ DE TEXTOS CATALANS

6

CATALÀ: COMENTARI DE TEXTOS I COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA

6

8640

LITERATURA CATALANA COMPARADA DEL SEGLE XX

6

LITERATURA CATALANA CONTEMPORÀNIA COMPARADA

6

8650

DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA I (VALENCIÀ)

6

DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA EN CATALÀ

6

8651

DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA II (VALENCIÀ)

6

DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA EN CATALÀ

6

8653

LITERATURA ROMÀNICA I

6

LITERATURA CATALANA MEDIEVAL I LITERATURES EUROPEES

6

8663

LITERATURA CATALAN ACTUAL

6

LITERATURA CATALANA ACTUAL

6

8701

LLENGUA FRANCESA I

12

LLENGUA FRANCESA I

6

LLENGUA FRANCESA II

6

8702

LLENGUA FRANCESA II

12

LLENGUA FRANCESA I

6

LLENGUA FRANCESA II

6

8703

LITERATURA FRANCESA I

12

PRINCIPALS MOVIMENTS DE LA LITERATURA I CULTURA FRANCESES I

6

8704

LITERATURA FRANCESA II

12

PRINCIPALS MOVIMENTS DE LA LITERATURA I CULTURA FRANCESES I

6

8720

ANÀLISI SEMIÒTICA MASS MEDIA EN LA FRANÇA CONTEMPORÀNIA

6

FRANÇA I ELS PAÏSOS FRANCÒFONS EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ FRANCESOS

6

8736

LITERATURA LLATINA I

6

LITERATURA LLATINA: POESIA LÍRICA I DIDÀCTICA

6

8737

LITERATURA LLATINA II

6

LITERATURA LLATINA: POESIA ÈPICA I AMOROSA

6

8801

LLENGUA ESPANYOLA I

12

FONÈTICA I FONOLOGIA ESPANYOLA

6

8802

LLENGUA ESPANYOLA II

12

SINTAXI DE L'ESPANYOL I: DESCRIPCIÓ I NORMA

6

SINTAXI DE L'ESPANYOL II: DESCRIPCIÓ I NORMA

6

8803

LITERATURA ESPANYOLA I

12

LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA

6

LITERATURA ESPANYOLA ACTUAL

6

8804

LITERATURA ESPANYOLA II

12

LITERATURA ESPANYOLA DEL REALISME I NATURALISME

6

LITERATURA ESPANYOLA DE LA IL·LUSTRACIÓ I DEL ROMANTICISME

6

8805

LLENGUA ESPANYOLA

12

CLASSES DE PARAULES EN ESPANYOL

6

8806

LINGÜÍSTICA

12

LINGÜÍSTICA GENERAL I

6

LINGÜÍSTICA GENERAL II

6

8807

TEORIA DE LA LITERATURA 

12

TEORIA DE LA LITERATURA I

6

TEORIA DE LA LITERATURA II

6

8808

GRAMÀTICA ESPANYOLA

12

GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL

6

8809

LITERATURA ESPANYOLA DEL RENAIXEMENT

6

LITERATURA ESPANYOLA DEL SEGLE XVI

6


 

 

TAULA D'ADAPTACIONS DE LA LLICENCIATURA EN FILOLOGIA HISPÀNICA AL GRAU D'ESPANYOL: LLENGUA I LITERATURES (continuació)


Codi Assignatura pla antic Crèdits Assignatura grau ECTS

8810

LITERATURA ESPANYOLA DEL BARROC

6

LITERATURA ESPANYOLA DEL SEGLE XVII

6

8811

LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA I

6

LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA

6

8812

LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÀNIA II

6

LITERATURA HISPANOAMERICANA ACTUAL

6

8814

SOCIOLINGÜÍSTICA ESPANYOLA

6

SOCIOLINGÜÍSTICA I DIALECTOLOGIA ESPANYOLA

6

8815

PRAGMÀTICA I ANÀLISI DEL DISCURS

6

PRAGMÀTICA I ANÀLISI DEL DISCURS (minor Ling.)

6

8816

HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA

12

HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA I

6

HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA II

6

8817

LITERATURA ESPANYOLA MEDIEVAL I

6

LITERATURA ESPANYOLA DE L'EDAT MITJANA

6

8818

LITERATURA ESPANYOLA MEDIEVAL II

6

LITERATURA ESPANYOLA DE L'EDAT MITJANA

6

8819

LITERATURA HISPANOAMERICANA COLONIAL I

6

LITERATURES PRECOLOMBINA I VIRREINAL

6

8820

LITERATURA HISPANOAMERICANA COLONIAL II

6

LITERATURES PRECOLOMBINA I VIRREINAL


6

8821

TEATRE CLÀSSIC ESPANYOL

6

TEATRE ESPANYOL DEL SEGLE D'OR

6

8822

HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA II

6

HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA II

6

8823

LITERATURA COMPARADA. TEORIA I PRÀCTICA

6

LITERATURA COMPARADA I CIBERCULTURA

6

8824

PRAGMÀTICA DE L'ESPANYOL

6

PRAGMÀTICA DE L'ESPANYOL

6

8825

PERIODISME I LITERATURA I: DEL S. XVIII A LA RESTAURACIÓ

6

LITERATURA ESPANYOLA DE LA IL·LUSTRACIÓ I DEL ROMANTICISME

6

8826

PERIODISME I LITERATURA II: RESTAURACIÓ I FI DE SEGLE

6

LITERATURA ESPANYOLA DEL REALISME I NATURALISME

6

8827

NOVEL·LA ESPANYOLA DEL MODERNISME A L'AVANTGUARDA

6

LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA

6

8828

HISTÒRIA DEL TEATRE ESPANYOL SEGLE XX

6

HISTÒRIA DE L'ESPECTACLE: TEATRE I CINEMA EN L'ESPANYA CONTEMPORÀNIA (minor Esp.)

6

8829

LÍRICA BARROCA ESPANYOLA

6

LITERATURA ESPANYOLA SEGLE XVII

6

8830

NOVEL·LA ESPANYOLA DEL SEGLE XIX: ROMANTICISME

6

LITERATURA ESPANYOLA DE LA IL·LUSTRACIÓ I DEL ROMANTICISME

6

8832

APLICACIONS INFORMÀTIQUES EN LA LLENGUA ESPANYOLA

6

METODOLOGIA I TIC PER A l'ESTUDI DE L'ESPANYOL I LES SEUES LITERATURES

6

8835

NOVEL·LA ESPANYOLA DEL S. XIX: REALISME I NATURALISME

6

LITERATURA ESPANYOLA DEL REALISME I NATURALISME

6

8836

POESIA ESPANYOLA DEL MODERNISME

6

LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA

6

8837

POESIA ESPANYOLA DE LA VANGUARDIA

6

LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA

6

8838

POESIA ESPANYOLA ENTRE 1939 I 1975

6

LITERATURA ESPANYOLA CONTEMPORÀNIA

6

8839

TEATRE ESPANYOL DEL S. XVIII

6

LITERATURA ESPANYOLA DE LA IL·LUSTRACIÓ I DEL ROMANTICISME

6

8840

TEATRE ESPANYOL DEL S. XIX

6

LITERATURA ESPANYOLA DEL REALISME I NATURALISME

6

8841

RELACIONS ENTRE LITERATURA ESPANYOLA I CINEMA

6

HISTÒRIA DE L'ESPECTACLE: TEATRE I CINEMA EN L'ESPANYA CONTEMPORÀNIA (minor Esp.)

6

8842

NARRATIVA HISPANOAMERICANA DELS 6O ALS NOSTRES DIAS

6

LITERATURA ESPANYOLA ACTUAL

6

8844

LITERATURES PRECOLOMBINES

6

LITERATURA PRECOLOMBINA I VIRREGNAL (dels orígens al s. XVII)

6

8849

LINGÜÍS. APLICADA A l'ENSENYAMENT DE LLENGÜES MATERNES

6

LINGÜÍSTICA APLICADA A l'APRENENTATGE DE LLENGÜES (minor Ling.)

6

8857

CRÍTICA I HERMENÈUTICA LITERÀRIES I

6

CRÍTICA I HERMENÈUTICA LITERÀRIES (minor T. Lit.)

6

8858

CRÍTICA I HERMENÈUTICA LITERÀRIES II

6

CRÍTICA I HERMENÈUTICA LITERÀRIES (minor T. Lit.)

6

8859

TEORIA LITERÀRIA: ESTÈTICA I POÈTICA I

6

ESTÈTICA LITERÀRIA (minor T. Lit.)

6

8860

TEORIA LITERÀRIA: ESTÈTICA I POÈTICA II

6

ESTÈTICA LITERÀRIA (minor T. Lit.)

6

8861

TEORIA I PRÀCTICA DEL COMENTARI DE TEXT

6

TEORIA I PRÀCTICA DEL COMENTARI DE TEXT LITERARI (minor T. Lit.)

6

8867

FONÈTICA ACÚSTICA DE LA LLENGUA ESPANYOLA

6

FONÈTICA I FONOLOGIA ESPANYOLES

6

8868

HOMER I EL MÓN MICÈNIC

6

LITERATURA GREGA: POESIA

6

8869

LA RETÒRICA CLÀSSICA EN ELS TEXTOS GRECS

6

LITERATURA GREGA: PROSA

 

8870

ESPANYOL COL·LOQUIAL

6

ESPANYOL COL·LOQUIAL (minor Esp.)

6

8871

ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA I

6

ESPANYOL LI/L2

6

8872

ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA II

6

ESPANYOL LI/L2

6

8873

ESPANYOL PROFESSIONAL

6

ESPANYOL PROFESSIONAL (minor Esp.)

6

8876

LITERATURA I CULTURA ESPANYOLES DESTINADES A L'ENSENYAMENT DE L'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA I

6

LITERATURA I CULTURA ESPANYOLES DESTINADES A L'ENSENYAMENT DE L'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA LI/L2 (minor Esp.)

6

8877

LITERATURA I CULTURA ESPANYOLES DESTINADES A L'ENSENYAMENT DE L'ESPAÑOL COM A LLENGUA ESTRANGERA II

6

LITERATURA I CULTURA ESPANYOLES DESTINADES A l'ENSENYAMENT DE L'ESPANYOL COM A LLENGUA ESTRANGERA LI/L2 (minor Esp.)

6

8891

LLENGUA LLATINA I

12

LLATÍ I LLENGÜES ROMÀNIQUES

6

LLATÍ I LLENGÜES EUROPEES

6

8893

LLENGUA GREGA I

12

LA LLENGUA GREGA: ORÍGENS I EVOLUCIÓ

6

GÈNERE LITERARI I DIALECTE GREC

6

8894

LLENGUA GREGA II

12

GÈNERE LITERARI I DIALECTE GREC

6

8895

GÈNERES LITERARIS LLATINS

12

LITERATURA LLATINA: POESIA LÍRICA I DIDÀCTICA

6

LITERATURA LLATINA: POESIA ÈPICA I AMOROSA

6

8896

GÈNERES LITERARIS GRECS

12

LITERATURA GREGA: POESIA

6

LITERATURA GREGA: PROSA

6

8901

LLENGUA ANGLESA I

12

COMUNICACIÓ EFICAÇ EN ANGLÈS I

6

COMUNICACIÓ EFICAÇ EN ANGLÈS II

6

8902

LLENGUA ANGLESA II

12

LLENGUA ANGLESA III

6

LLENGUA ANGLESA IV

6

8903

LITERATURA ANGLESA I

12

GRANS FIGURES DE LA LITERATURA EN LLENGUA ANGLESA I

6

GRANS FIGURES DE LA LITERATURA EN LLENGUA ANGLESA II

6

8904

8904

LITERATURA ANGLESA II

12

GRANS FIGURES DE LA LITERATURA EN LLENGUA ANGLESA I

6

GRANS FIGURES DE LA LITERATURA EN LLENGUA ANGLESA II

6

8913

HISTÒRIA I CULTURA DELS PAÏSOS DE PARLA ANGLESA

8

CULTURA I INSTITUCIONS DELS PAÏSOS DE PARLA ANGLESA

6

8933

LITERATURA I CINEMA EN ELS PAÏSOS DE PARLA ANGLESA: INTERRELACIÓ SEMIÒTICA I NARRATIVA

6

LITERATURA I CINEMA EN LLENGUA ANGLESA

6

8962

LLENGUA ALEMANYA I

6

LLENGUA ALEMANYA I

6

8963

LLENGUA ALEMANYA II

6

LLENGUA ALEMANYA II

6

Total crèdits llicenciatura

758

Total crèdits grau

162

 

Les assignatures aprovades per l'estudiant en la llicenciatura de Filologia Hispànica que no figuren en la taula precendent podran ser adaptades com a crèdits optatius en el grau d'Espanyol: Llengua i Literatures fins al màxim d'optativitat que estableix el grau.


 

GRAU EN ESPANYOL: LLENGUA I LITERATURES. PLA RESUMIT