MÀSTER EN PROPIETAT INTEL.LECTUAL I INNOVACIÓ DIGITAL (2023-24)

Codi:
 9318

Crèdits:
 60
 
Data d'aprovació:
 27/11/2018

Titol:
 Estudi Propi (ECTS)
 
Preu:
 160
 Crèdits en 1a matrícula
 

RAMA

Sense definir

PLA

MÀSTER EN PROPIETAT INTEL.LECTUAL I INNOVACIÓ DIGITAL

TIPÚS DE ENSENYAMENT

Presencial

CENTRES ON S'IMPARTEIX

Centre de Formació Contínua (ContinUA)

ESTUDI IMPARTIT CONJUNTAMENT AMB

Solament s'imparteix en aquesta universitat

DATES D'EXAMEN

Accedisca al llistat de dates d'examen per a aquesta titulació.

 

PLA D'ESTUDIS OFERIT EN EL CURS 2023-24

Node inicial:
 

Leyenda: No ofertadaSense docencia
MÓDULO "INNOVACIONES TÉCNICAS Y DIGITALES"
MÓDULO "MARCAS Y DISEÑOS. COMPETENCIA Y DERECHOS DE AUTOR"
MÓDULO "FITOMEJORAMIENTO Y SIGNOS DISTINTOS DE CALIDAD"
18 crèdits
 
 
Superat aquest bloc s'obté
MÒDUL "FITOMILLORAMENT I SIGNS DISTINTITUS DE QUALITAT"
MÁSTER EN PROPIEDAD INTELECTUAL E INNOVACIÓN DIGITAL
60 crèdits
 
Curs
Titol
Crèdits
Assignatura
 
Superat aquest bloc s'obté
MÁSTER EN PROPIETAT INTEL.LECTUAL E INNOVACIÓ DIGITAL

 

El programa de Master en Propiedad intelectual e Innovación digital, Magister Lvcentinvs, té com a objectiu fonamental formar, en diferents nivells d'especialització, professionals altament capacitats en matèria de Propietat Intel·lectual, que en l'actualitat és un dels principals actius de les empreses. Per a açò s'adopta una perspectiva nacional, europea e internacional i s'utilitza una metodologia interdisciplinària i eminentment pràctica, amb sessions impartides en espanyol i en anglès i amb la participació de les principals institucions del sector.

 
 

El Màster en Propietat Intelectual i Innvació Digital consta de 60 crèdits ECTS distribuïts de la següent forma:

Tipus d'assignatures

Crèdits

  Obligatòries(OB)

54

  Optatives(OP)

0

  Treball Fi de Màster (OB)

6

TOTAL CRÈDITS

60

 

Cada crèdit ECTS computa 25 hores de càrrega de treball de l'estudiant. 

En l'apartat "Pla d'estudis" del menú lateral es pot consultar la informació sobre cadascuna de les assignatures que integren el pla d'estudis. 

Després de superar el total de crèdits s'obté el títol propi de MÀSTER EN PROPIETAT INTELECTUAL I INNOVACIÓ DIGITAL

 

REQUISITS D'ACCÉS


Amb caràcter general, per accedir als ensenyaments conduents a l'obtenció del títol propi de Màster es requereix:

  • Estar en possessió d'un títol oficial d'Educació Superior (Diplomat, Enginyer Tècnic, Arquitecte Tècnic, Llicenciat, Enginyer, Arquitecte, Grau, Màster, Doctor)
  • També podran accedir els qui estiguin cursant un títol oficial d'educació superior i li restin menys de 18 crèdits per a la seva obtenció.

 

 DIRIGIT A

Aspirants a exercir o professionals en exercici en l'àmbit de la Propietat Intel·lectual amb formació de base en les següents branques:
- Dret
- Administració i direcció d'empreses
- Enginyeria
- Economia
- Bioquímica
- Traducció
- Gestió empresarial i
- Altres carreres afins

 

CRITERIS D'ADMISSIÓ

Per a cursar el programa de Master en Propietat intel·lectual i Innovació digital, Magister Lvcentinvs, es requerirà:

1) Indispensable un bon coneixement d'anglès i d'espanyol. 20%

2) Es valorarà l'expedient acadèmic 40%

3) Es valorarà el Curriculum Vitae (especialment els cursos, experiència professional o coneixements adquirits en la matèria objecte del Màster). 20%

4) Es valorarà coneixements d'altres idiomes. 10%

5) Es valoraran les referències d'acadèmics i professionals relacionats amb la propietat intel·lectual. 10%

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ

La preinscripció es realitza en la secretaria administrativa de l'estudi, en els terminis que per a cada curs acadèmic estableixi la direcció d'estudis (veure dades de contacte en l'apartat "+info" del menú lateral). 

Una vegada realitzada la preinscripció i després de l'aplicacion dels criteris d'admissió, els qui siguin admesos rebran un correu electrònic amb les instruccions per realitzar la matrícula.

 

TAXES

La informació completa sobre les taxes administratives a satisfer per a cada curs acadèmic es pot consultar a la pàgina:

http://web.ua.es/va/continua/taxes.html

 

 

Preu públic per crèdit


151,12 €

 

 

152,00 €

 

 

 

 

144,00 €

 

 

117,56 €

Descompte 5.55% alumnes inscrits abans del 30 de març

Descompte 5.55% alumnes inscrits abans del 15/03/2020

 

Alumnes emprats en Institucions que tinguen Conveni de Col·laboració amb el Magister (5% descompte)

 

Alumnes emprats en Institucions que tinguen Conveni de Col·laboració amb el Magister (10% descompte)

 

Descompte de 10% per als alumnes de European Law’s Students Association (ELSA)

 

Estudiants examinador de l'Oficina de Patents Xina (SIPO)

Alumnes emprats en Institucions de Registre de Drets de Propietat Intel·lectual que tinguen Conveni de Col.laboració amb el Magister (5% descompte)

 

Descompte de 10% als alumnes de European Law's Students Association (ELSA)

 

Estudiants examinador de l'Oficina de Patents Xina (SIPO)

 

INFORMACIÓ DE CONTACTE

José Ramón Lillo Bevia

Departament de Dret Mercantil i Procesal

Ctra. San Vicente del Raspeig s/n. 

 03080 Alicante

Telèfon: 965903354

jr.lillo@ua.es

http://www.ml.ua.es/

  BEQUES

 

Tota la informació sobre les beques s'inclourà en la convocatòria de beques que es publica una vegada iniciat el curs acadèmic tant en la web del Màster en propietat intel·lectual i innovació digital (Magister Lvcentinvs) com en la plataforma virtual que s'utilitze en el seu cas per a la docència.
 
Els criteris de valoració per a la concessió de la beca sumen un total de 8 punts, distribuïts de la següent manera:


- Expedient acadèmic dels estudis que li han donat accés al Màster 4 punts
- Curriculum vitae. 2 punts
- Dades econòmiques i familiars. 2 punts

Cada any el Màster en Propietat Intel·lectual i Innovació Digital (Magister Lvcentinus) donarà 2 beques que cobreixen la meitat de l'import de les taxes acadèmiques de la matrícula abonades per l'estudiant.

 Tota la informació sobre les beques s'inclourà en la convocatòria de beques que es publica una vegada iniciat el curs acadèmic tant en la web del Màster en propietat intel·lectual i innovació digital (Magister Lvcentinvs) com en la plataforma virtual que s'utilitze en el seu cas per a la docència.

 Els criteris de valoració per a la concessió de la beca sumen un total de 8 punts, distribuïts de la següent manera:

- Expedient acadèmic dels estudis que li han donat accés al Màster 4 punts

- Curriculum vitae. 1 punt

- Dades econòmiques. 1 punt

-Dades familiars. 1 punt

ORGANITZADORS ACADÈMICS

Departament de Dret Mercantil i Procesal

 

DIRECCIÓ ACADÈMICA

  • Director d'estudis:

Pilar Montero García-Noblejas

  • Coordinadors d'estudis:

          Pilar Iñiguez Ortega

 

El Master en Propiedad Intelectual e Innovación Digital es un título propio de la Universidad de Alicante.

La legislación vigente permite que las universidades, en uso de su autonomía, puedan impartir enseñanzas conducentes a la obtención de otros títulos distintos a los títulos oficiales de Grado, Máster y Doctorado:

- Disposición adicional undécima del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales (Boletín Oficial del Estado de 30 de octubre de 2007)

- Normativa de la Universidad de Alicante sobre enseñanzas propias de postgrado y especialización (Aprobada por el Consejo de Gobierno el 14 de abril de 2014, BOUA 15 de abril de 2014). Esta Normativa recoge las recomendaciones realizadas por el Consejo de la Unión Europea conducentes al espacio europeo de formación permanente (Resolución del Consejo de 27 de junio de 2002 sobre la educación permanente, DOCE 2002/C163/01)

 

Más información sobre normativa:

http://web.ua.es/es/continua/normativa.html