Centro de notificaciones

Universitat Permanent. Sol·licitud d'informació

*
*
*

Clàusula informativa: Les dades personals que es recapten van a formar part del fitxer automatitzat d'estudiants de la UA i tenen com a finalitat la gestió administrativa i acadèmica de l'alumnat. El responsable de l'arxiu és la Universitat d'Alacant.
Els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a l'tractament de les dades es podran exercitar davant la Gerència de la Universitat (o, si escau, indicar un altre òrgan responsable directe del fitxer), mitjançant sol·licitud amb fotocòpia de document d'identitat, presentada en el Registre General de la Universitat d'Alacant, o a través dels mitjans que estableix l'art. 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Aquelles incidències o consultes que continguin expressions ofensives per a la dignitat humana, racistes, xenòfobes, d'apologia o incitació a la violència o que atemptin contra els principis de la convivència democràtica, seran automàticament eliminades de qualsevol diligència a seguir.

Els camps marcats amb * són obligatoris.