Centro de notificaciones

Facultat de Dret. Sol·licitud d'informació.

Clàusula informativa: Les dades personals que s'arrepleguen formaran part del fitxer automatitzat d'estudiants de la UA i tenen com a finalitat la gestió administrativa i acadèmica de l'alumnat. El responsable del fitxer és la Universitat d'Alacant.
Els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les dades es podran exercir davant la Gerència de la Universitat (o, si escau, indiqueu, un altre òrgan responsable directe del fitxer), mitjançant una sol·licitud amb fotocòpia de document d'identitat, presentada en el Registre General de la Universitat d'Alacant, o a través dels mitjans que estableix l'art. 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Les incidències o consultes que continguen expressions ofensives per a la dignitat humana, racistes, xenòfobes, d'apologia o incitació a la violència o que atempten contra els principis de la convivència democràtica, seran automàticament eliminades de qualsevol diligència a seguir.

Els camps marcats amb * són obligatoris.