Centro de notificaciones

Canal antifrau del Centre Superior d'Idiomes de la Universitat d'Alacant

La Bústia de Denúncies és un canal electrònic segur que permet a la comunitat universitària presentar denúncies dins del marc del Pla antifrau.

Aquesta bústia incorpora mecanismes que garanteixen la confidencialitat de totes les informacions i ofereix un espai de comunicació segur per a mantenir contacte amb la Comissió antifrau de la Universitat d'Alacant i permet la interacció entre aquesta i els denunciants de manera confidencial.

L'anonimat en les comunicacions també s'assegura sempre que l'entorn digital en què es faça la comunicació ho garantisca.

Consulteu com podeu configurar el navegador per a treballar de manera anònima.

The fields marked with * are mandatory