Logo UA
Preinscripcions
  Oferta d'estudis amb preinscripció oberta

Preinscripcions

La preinscripció dels estudis de grau en les universitats públiques valencianes es gestiona a través d'un procés centralitzat dependent de la Generalitat Valenciana.
Títols oficials que tenen el reconeixement de l'Estat. Aquests estudis són sotmesos a un complet procés d'avaluació que en garanteix la qualitat i que permet incloure'ls en el RUCT. Permeten accedir a estudis de doctorat.
Estudis de tercer cicle conduents a la realització de la tesi doctoral, regulats pel RD 99/2011.
Els títols propis de grau són ensenyaments oferits i certificats per la UA per a atendre necessitats socials i formatives i no condueixen a l'obtenció de títols universitaris de caràcter oficial.
El Curs de formació contínua és un ensenyament propi, entre 1 i 29 crèdits ECTS, destinada al perfeccionament i actualització de coneixements de l'alumnat i professorat així com d'altres persones interessades. Es podran considerar activitats com congressos, seminaris, jornades i fòrums. L'equivalència en crèdits serà entre 1 i 3 crèdits ECTS.
Cursos de llengua, proves de nivell i capacitació docent en llengües.
Cursos de l'Institut de Ciències de l'Educació de la UA per al personal docent i investigador de la Universitat d'Alacant.
El Pla d'Estudis "Diploma Sènior" de la Universitat Permanent és un programa de desenvolupament científic, cultural i social dirigit per a promoure la ciència i la cultura i fomentar la participació de les persones majors en la societat. Un programa obert compost per una àmplia oferta temàtica d'assignatures de la impartició de les quals es responsabilitza el professorat de la UA amb la col·laboració d'institucions i especialistes de prestigi.