Ir a cuerpo
Logo UA
Grupos de investigación
  Traducció de clàssics valencians a llengües europees. Estudis literaris, lingüístics i traductològics comparats

Datos generales

Área de conocimiento:
Humanidades
E-mail:
Teléfono:
+34 965903400 x 2568

Memorias

Memoria anual
 • Canvi Lèxic i canvi semàntic
 • Traducció literària de clàssics europeus i romànics
 • Traductologia
 • Traducció Especialitzada i de llenguatges especialitzats
 • Traducció i recursos de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació
 • Traducció de clàssics valencians a llengües europees
 • Literatura catalana medieval i les seues relacions romàniques
 • Filologia Catalana
 • Tecnologies de la Informació i la Comunicació aplicades als estudis filològics diacrònics i sincrònics
 • Educació i Ensenyament de la llengua i literatura, i Història de la cultura

 

 

Servicios que ofrecen

Sin datos.

 

Resultados

Sin datos.

 

Infraestructura relevante disponible

Sin datos.

 

Proyectos Ver buscador

PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN (DESTACADOS)
 • Denominación del proyecto: El catalán antes y después de Pompeu Fabra (s. XVII-XXI). Impacto de la normativización sobre la evolución de la lengua catalana
  Competitivo:
  Europeo: No
  Público:
  Entidad/es financiadora/s: MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION
  Fecha de inicio: 01/09/2022
  Fecha de finalización: 31/08/2025
 • Denominación del proyecto: NEOTERMMED. Neología y terminología en ciencias de la salud: análisis multidimensional y variación en el discurso biomédico. Aplicación al ámbito de la Reproducción Asistida para la alfabetización en salud y la igualdad de género
  Competitivo:
  Europeo: No
  Público:
  Entidad/es financiadora/s: GENERALITAT VALENCIANA
  Fecha de inicio: 01/01/2022
  Fecha de finalización: 31/12/2024
 • Denominación del proyecto: Gestión de la Información y Estructuración Lingüística II (GestINFII): Avances teóricos, análisis del Corpus GestINF y propuestas de aplicación
  Competitivo:
  Europeo: No
  Público:
  Entidad/es financiadora/s: MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION
  Fecha de inicio: 01/09/2022
  Fecha de finalización: 31/08/2025
 • Denominación del proyecto: Variación y cambio lingüístico en catalán. Una aproximación diacrónica según la lingüística de corpus
  Competitivo:
  Europeo: No
  Público:
  Entidad/es financiadora/s: MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA
  Fecha de inicio: 01/01/2019
  Fecha de finalización: 31/12/2021
 • Denominación del proyecto: Ayuda para formación para el profesorado universitario
  Competitivo:
  Europeo: No
  Público:
  Entidad/es financiadora/s: MINISTERIO DE EDUCACION
  Fecha de inicio: 10/09/2018
  Fecha de finalización: 22/07/2021

Publicaciones Ver buscador

PUBLICACIONES EN REVISTAS (DESTACADAS)
 • Título: 100 anys de Pompeu Fabra
  Autores: Guardiola Savall, M. I.; Martínez, C
  Revistas: Ítaca. Revista de Filologia
  Volumen:
  Páginas: 13 - 16
  Fecha: 2019
  ISSN: 2172-5500
  DOI: https://doi.org/10.14198/ITACA2019.10
 • Título: "Ovidi enamorat de Bernat Metge, de la descriptio puellae a la serenor de l"amor madur. Traducció a l"espanyol i anàlisi d"unitats fraseològiques [UF]"
  Autores: Martines, V.
  Revistas: Scripta
  Volumen:
  Páginas: 169 - 182
  Fecha: 2022
  ISSN: 2340-4841
  DOI: http://dx.doi.org/10.7203/scripta.19.24469
 • Título: "Ramón Llull, lengua románica y primeros humanistas en el paso del siglo XIII al XIV"
  Autores: Martines, V.
  Revistas: Revista de Lengua y Literatura Catalana, Gallega y Vasca
  Volumen:
  Páginas: 219 - 230
  Fecha: 2022
  ISSN: 1130-8508
  DOI: http://dx.doi.org/10.5944/rllcgv.vol.27.2022.36178
 • Título: BOIX-FUSTER, Emili; BASTARDAS-BOADA, Albert; TORRENS-GUERRINI, Rosa M. (eds.) (2019). Family Multilingualism in Medium-Sized Language Communities. Bern·Berlin·Bruxelles·New York·Oxford: Peter Lang (Series: Linguistic Insights)
  Autores: Montoya, B.
  Revistas: Treballs de Sociolingüística Catalana
  Volumen:
  Páginas: 220 - 224
  Fecha: 2021
  ISSN: 0211-0784
 • Título: Cap a una semàntica cognitiva del català (i IICap a una semàntica cognitiva del català (i II): la cognició, el cos i la cultura): la cognició, el cos i la cultura vol. 43 (2021), p. 267-301
  Autores: Martines, Josep
  Revistas: Estudis Romànics
  Volumen: 43
  Páginas: 267 - 301
  Fecha: 2021
  ISSN: 0211-8572
  DOI: http://dx.doi.org/10.2436/20.2500.01.319
LIBROS PUBLICADOS (DESTACADOS)
 • Título: Perpetuum mobile: conocimiento, investigación e innovación en la sociedad actual
  Autores: Dari Escandell; Martínez, C
  Editorial: Octaedro
  Fecha: 2023
  ISBN: 978-84-19690-22-7
 • Título: Via Oberta. Valencià: Llengua i literatura. 2n. de Batxillerat
  Autores: Martines Llinares, JD
  Editorial: Andana Edicions
  Fecha: 2021
  ISBN: 978-84-17497-95-8
 • Título: Origen i evolució dels connectors de contrast en català antic
  Autores: Martínez, C
  Editorial: Publicacions de l'Abadia de Montserrat
  Fecha: 2020
  ISBN: 978-84-9191-152-4
 • Título: Via Oberta. Valencià: Llengua i literatura. 1r. de Batxillerat
  Autores: Martines Llinares, JD
  Editorial: Andana Edicions
  Fecha: 2020
  ISBN: 978-84-17497-74-3
 • Título: Trellat-Valencia 1r Batxillerat
  Autores: Montserrat, S; , MONTSERRAT, Sandra, SEGURA, Carles, ANTOLÍ, Jordi M, CEBRIAN, Maria Josep, CREMADES, Victòria E; , MORILLAS, Raül i Vicent VIDAL
  Editorial: Tabarca Llibres
  Fecha: 2019
  ISBN: 9788480254885
CAPÍTULOS DE LIBRO PUBLICADOS (DESTACADOS)
 • Título del capítulo: «Acostumar (a/de)+INF: From the habitual aspect to genericity aspect. An approach for contemporary Catalan»
  Autores: Montserrat, S
  Editorial: John Benjamins Publishing Company
  Páginas: 203 - 230
  Fecha: 2023
  ISBN:
  Título del libro: Verb and Context. The Impact of Shared Knowledge on Tame Categories

  DOI: https://doi.org/10.1075/ivitra.34.09mon
 • Título del capítulo: Canvi i variació lexicosemàntica en català: el cas d"ocell, pardal, moixó i gorrió
  Autores: Martines Llinares, JD
  Editorial: Editorial Tirant Lo Blanch
  Páginas: -
  Fecha: 2023
  ISBN:
  Título del libro: Variació i canvi lingüístic
 • Título del capítulo: CARACTERITZACIÓ DEL MODEL LÈXC I FRASEOLÒGIC D'ENRIC VALOR: IDENTIFICACIÓ I ESTANDARDITZACIÓ
  Autores: Martines Llinares, JD
  Editorial: UNIVERSIDAD LEIPZIG
  Páginas: -
  Fecha: 2023
  ISBN:
  Título del libro: Norma, variació i identitat: el cas de la llengua catalana
 • Título del capítulo: Dels arbres a la gramàtica: el procés de gramaticalització del quantificador brot.
  Autores: Martines Llinares, JD
  Editorial: PUBLICACIONS DE L'ABADIA DE MONTSERRAT
  Páginas: -
  Fecha: 2023
  ISBN:
  Título del libro: Miscel·lània homenatge a Antoni Ferrando
 • Título del capítulo: "Els relatius i les oracions relatives"
  Autores: Martínez, C; Pérez-Saldanya, Manuel
  Editorial: John Benjamins Publishing Company
  Páginas: -
  Fecha: 2023
  ISBN:
  Título del libro: ¿Gramàtica del Català Antic
COMUNICACIONES A CONGRESOS (DESTACADAS)
 • Título: I International Congress: Humanities and Knowledge (ICON-huma 2022)
  Autores: Martínez, C
  Tipo de participación: Comité organizador
  Nombre del congreso: I International Congress: Humanities and Knowledge (ICON-huma 2022)
  Tipo evento: Internacional
  Ciudad de celebración: Alicante (ALICANTE) (ESPAÑA)
  Fecha de celebración: 28/11/2022
 • Título: XXXIII CURS DE SOCIOLINGÜÍSTICA DE LA NUCIA: LA CREACIÓ DE CONTINGUT A INTERNET EN CATALÀ
  Autores: Martínez, C
  Tipo de participación: Comité organizador
  Nombre del congreso:
  Tipo evento: Europeo
  Ciudad de celebración: (ESPAÑA)
  Fecha de celebración: 11/11/2022
 • Título: Lo sein qi sona i aqueles coses qe sues són: els relatius qui i que en funció de subjecte
  Autores: Martínez, C
  Tipo de participación: Ponencia
  Nombre del congreso: LXVII Anglo-Catalan Annual Conference
  Tipo evento: Europeo
  Ciudad de celebración: Castellon de la Plana (CASTELLÓN) (ESPAÑA)
  Fecha de celebración: 04/11/2022
 • Título: Diàlegs internacionals sobre ensenyament plurilingüe
  Autores: Montserrat, S
  Tipo de participación: Comité científico
  Nombre del congreso: Diàlegs internacionals sobre ensenyament plurilingüe
  Tipo evento: Internacional
  Ciudad de celebración: Morella (CASTELLÓN) (ESPAÑA)
  Fecha de celebración: 30/09/2022
 • Título: "La pràctica del debat en l"ensenyament de llengües"
  Autores: Montserrat, S
  Tipo de participación: Ponencia invitada
  Nombre del congreso: Diàlegs internacionals sobre ensenyament plurilingüe
  Tipo evento: Internacional
  Ciudad de celebración: Morella (CASTELLÓN) (ESPAÑA)
  Fecha de celebración: 30/09/2022