Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Research groups
  Translation of Valencian Classics into European Languages. Comparative Literary, Linguistic and Translatological Studies

General data

Field of study:
Humanities
E-mail:
Telephone:
+34 965903400 x 2568

Annual reports

Annual report
 • Lexical and semantic change
 • Literary translation of European and Romance classics
 • Traductology
 • Specialised translation and specialised language translation
 • Translation in information and communication technology resources
 • Translation of Valencian classics into European languages
 • Medieval Catalan literature and its Romanesque relations
 • Catalan Philology
 • Information and communication technologies applied to philological (diachronic and synchronic) and translatological studies
 • Education and teaching of language and literature, and cultural history

 

 

Services offered

No data.

 

Results

No data.

 

Available relevant infrastructure

No data.

 

RELEVANT CONTRIBUTIONS TO RESEARCH PROJECTS
 • Project title: Special Education STEAM Academy
  Competitive: Yes
  European: Yes
  Public: Yes
  Project sponsors: EUROPEAN COMMISSION
  Starting date: 02/06/2022
  Termination date: 01/06/2025
 • Project title: ACCESSIBLE LEARNING DESIGN, IMPLEMENTATION AND ACCREDITATION
  Competitive: Yes
  European: Yes
  Public: Yes
  Project sponsors: EUROPEAN COMMISSION
  Starting date: 01/01/2016
  Termination date: 31/12/2018
 • Project title: LIVING INTANGIBLE CULTURE
  Competitive: Yes
  European: Yes
  Public: Yes
  Project sponsors: EUROPEAN COMMISSION
  Starting date: 01/10/2020
  Termination date: 30/09/2022
 • Project title: HERITAGE IN MOTION
  Competitive: Yes
  European: Yes
  Public: Yes
  Project sponsors: EUROPEAN COMMISSION
  Starting date: 01/11/2018
  Termination date: 31/10/2020
 • Project title: SENIOR'S LEARNING IN THE DIGITAL SOCIETY
  Competitive: Yes
  European: Yes
  Public: Yes
  Project sponsors: EUROPEAN COMMISSION
  Starting date: 01/09/2019
  Termination date: 31/08/2022
 • Project title: PEER TO PEER SUPPORT FOSTERING ACTIVE AGEING
  Competitive: Yes
  European: Yes
  Public: Yes
  Project sponsors: EUROPEAN COMMISSION
  Starting date: 01/01/2014
  Termination date: 30/06/2016
 • Project title: EMPOWERING HEALTH LEARNING FOR ELDERLY
  Competitive: Yes
  European: Yes
  Public: Yes
  Project sponsors: EUROPEAN COMMISSION
  Starting date: 01/12/2007
  Termination date: 30/11/2009
 • Project title: LEARNING COACH IN ADULT EDUCATION
  Competitive: Yes
  European: Yes
  Public: Yes
  Project sponsors: EUROPEAN COMMISSION
  Starting date: 01/01/2012
  Termination date: 30/06/2014
 • Project title: ELEARNING IN LATER LIFE
  Competitive: Yes
  European: Yes
  Public: Yes
  Project sponsors: EUROPEAN COMMISSION
  Starting date: 01/02/2006
  Termination date: 31/01/2008
 • Project title: SUPPORT EUROPEAN NEIGHBOURS IN OPEN RELATIONS
  Competitive: Yes
  European: Yes
  Public: Yes
  Project sponsors: EUROPEAN COMMISSION
  Starting date: 01/08/2008
  Termination date: 31/07/2010

Publications See search box

RELEVANT CONTRIBUTIONS IN JOURNALS
 • Title: "La norma i el canvi lexicosemàntic: el cas de desenvolupar"
  Authors: Martines, Josep; Martínez, C
  Journals Caplletra. Revista Internacional de Filologia
  Volume: Primavera
  Pages: 299 - 337
  Date: 2024
  ISSN: 0214-8188
  DOI: http://dx.doi.org/10.7203/Caplletra.76.28218
 • Title: MONTSERRAT, Sandra. Ressenya. Bellés, Eloi / Marquès Hernández, Paula / Ojeda Caba, Júlia / Ruiz-Ruano, Míriam (2021): Teixir xarxa, fer camí. Aportacions presents al futur de la catalanística. Maó: Punctum, 455 p., dins Estudis Romànics, vol. 46.
  Authors: Montserrat, S
  Journals Estudis Romànics
  Volume: 46
  Pages: 407 - 411
  Date: 2024
  ISSN: 0211-8572
 • Title: Morfologia valorativa i canvi semàntic. El procés de subjectivació del sufix «et/eta» en català antic
  Authors: Antolí-Martínez, J. M.
  Journals Caplletra. Revista Internacional de Filologia
  Volume: 76
  Pages: 153 - 190
  Date: 2024
  ISSN: 0214-8188
  DOI: https://doi.org/10.7203/caplletra.76.28213
 • Title: Presentació del monogràfic «Aportacions a l"estudi de la semàntica diacrònica»
  Authors: Antolí-Martínez, J. M.; Garcia Sebastià, J. V.
  Journals Caplletra. Revista Internacional de Filologia
  Volume:
  Pages: 147 - 151
  Date: 2024
  ISSN: 0214-8188
  DOI: https://doi.org/10.7203/caplletra.76.28212
 • Title: Ressenya a Institut d"Estudis Catalans, Diccionari essencial de la llengua catalana, Barcelona, Institut d"Estudis Catalans, 2023. ISBN 978-84-9965-713-4
  Authors: Guardiola Savall, M. Isabel
  Journals Caplletra. Revista Internacional de Filologia
  Volume:
  Pages: 385 - 390
  Date: 2024
  ISSN: 0214-8188
  DOI: http://dx.doi.org/10.7203/Caplletra.76.28227
  RUA: https://ojs.uv.es/index.php/caplletra/article/view/28227/24216
 • Title: Aproximació a l"obra de mossén Vicent Manuel Branchat: La pesa chiqueta en un acte
  Authors: March-Tortajada, R.
  Journals Scripta. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna
  Volume: 21
  Pages: 22 - 34
  Date: 2023
  ISSN: 2340-4841
 • Title: "El cas únic de no menys 'encara que, malgrat això' en el Curial e Güelfa: un altre italianisme no observat"
  Authors: Martínez, C
  Journals Scripta. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna
  Volume: 22
  Pages: 559 - 573
  Date: 2023
  ISSN: 2340-4841
 • Title: «El verd és el color de l"esperança i del coronavirus també!», ressenya de Rosa Estopà (coord.) (2022): El coronavirus és verd! Imaginaris de la pandèmia. La construcció d"un discurs científic en la població infantil i juvenil a través dels mots. Barcelona: Editorial Octaedro; 214 pàgines. ISBN: 978- 84-19506-40-5
  Authors: Guardiola Savall, M. Isabel
  Journals Panace@
  Volume: XXIV
  Pages: 109 - 110
  Date: 2023
  ISSN: 1537-1964
  RUA: https://www.tremedica.org/wp-content/uploads/panacea23-58_16_Resenas_01_GuardiolaSavall.pdf
 • Title: L"adverbi totavia al Curial e Güelfa: un possible italianisme lèxic.
  Authors: Antolí-Martínez, J. M.
  Journals Scripta. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna
  Volume: 22
  Pages: 533 - 558
  Date: 2023
  ISSN: 2340-4841
  DOI: https://doi.org/10.7203/scripta.22.27850
 • Title: 'Les construccions de relatiu col·loquials en català'.
  Authors: Segura, C.
  Journals Scripta. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna
  Volume: 22
  Pages: 156 - 190
  Date: 2023
  ISSN: 2340-4841
  DOI: https://doi.org/10.7203/scripta.22.27823
RELEVANT PUBLISHED BOOKS
 • Title: La Nucia (la Marina Baixa)
  Authors: Guardiola Savall, M. Isabel; Cano Ivorra, Maria Antònia
  Editorial: Acadèmia Valenciana de la Llengua
  Date: 2023
  ISBN: 978-84-482-6949-4
 • Title: Dictionarization of Catalan Neologisms
  Authors: Martines, Josep
  Editorial: Peter Lang International Publishing Company (Berna, Frankfurt, Berliin, Oxford, Nueva York)
  Date: 2022
  ISBN: 9783631880456
  DOI: 10.3726/b20021
 • Title: Via Oberta. Valencià: Llengua i literatura. 2n. de Batxillerat
  Authors: Martines Llinares, JD
  Editorial: Andana Edicions
  Date: 2021
  ISBN: 978-84-17497-95-8
 • Title: Origen i evolució dels connectors de contrast en català antic
  Authors: Martínez, C
  Editorial: Publicacions de l'Abadia de Montserrat
  Date: 2020
  ISBN: 978-84-9191-152-4
 • Title: Via Oberta. Valencià: Llengua i literatura. 1r. de Batxillerat
  Authors: Martines Llinares, JD
  Editorial: Andana Edicions
  Date: 2020
  ISBN: 978-84-17497-74-3
 • Title: Trellat-Valencia 1r Batxillerat
  Authors: Montserrat, S; , MONTSERRAT, Sandra, SEGURA, Carles, ANTOLÍ, Jordi M, CEBRIAN, Maria Josep, CREMADES, Victòria E; , MORILLAS, Raül i Vicent VIDAL
  Editorial: Tabarca Llibres
  Date: 2019
  ISBN: 9788480254885
 • Title: Aproximació a la història social de la llengua catalana
  Authors: Montoya, B.
  Editorial: Bromera, Edicions
  Date: 2018
  ISBN: 978-84-9026-833-9
 • Title: Els parlars valencians
  Authors: Beltran, Vicent; Segura, C.
  Editorial: Publicacions de la Universitat de València
  Date: 2017
  ISBN: 9788491340102
 • Title: Els verbs de percepció en català antic. Els verbs veure, sentir, oir i entendre en els segles XIII-XVI
  Authors: Antolí-Martínez, J. M.
  Editorial: Publicacions de l'Abadia de Montserrat
  Date: 2017
  ISBN: 978-84-9883-882-4
 • Title: La llengua dels mallorquins de San Pedro (Argentina)
  Authors: Montoya, B.
  Editorial: Publicacions de l'Abadia de Montserrat
  Date: 2017
  ISBN: 978-84-9883-928-9
RELEVANT PUBLISHED BOOK CHAPTERS
 • Book chapter title: Beowulf, el origen del héroe
  Authors: March-Tortajada, R.; Haba Osca, Julia
  Editorial:
  Pages: 904 - 913
  Date:
  ISBN:
  Book title: Educación y Sociedad: claves inderdisciplinares
 • Book chapter title: "Els relatius i les oracions relatives"
  Authors: Martínez, C; Pérez-Saldanya, Manuel
  Editorial: John Benjamins Publishing Company
  Pages: -
  Date: 2025
  ISBN:
  Book title: ¿Gramàtica del Català Antic
 • Book chapter title: «Introducció»
  Authors: Guardiola Savall, M. Isabel; Martínez-Martínez, Caterina
  Editorial: Tirant lo Blanch
  Pages: 15 - 19
  Date: 2024
  ISBN:
  Book title: Estudis actuals de Filologia Catalana
 • Book chapter title: «Acostumar (a/de)+INF: From the habitual aspect to genericity aspect. An approach for contemporary Catalan»
  Authors: Montserrat, S
  Editorial: John Benjamins Publishing Company
  Pages: 203 - 230
  Date: 2023
  ISBN:
  Book title: Verb and Context. The Impact of Shared Knowledge on Tame Categories

  DOI: https://doi.org/10.1075/ivitra.34.09mon
 • Book chapter title: «Aproximació a l"evolució diacrònica del pronom ell emfàtic en català: els inicis»
  Authors: Guardiola Savall, M. Isabel
  Editorial: Tirant lo Blanch Editorial
  Pages: 289 - 312
  Date: 2023
  ISBN:
  Book title: Variació i canvi lingüístic. Un acostament diacrònic

  RUA: http://hdl.handle.net/10045/139347
 • Book chapter title: 'Avui hai sortit tot sol, teoric i dolent, per detràs de ca meua: lo tortosí a l'extrem nord valencià'.
  Authors: , Beltran Calvo, V.; Segura, C.
  Editorial: DIPUTACION DE CASTELLON
  Pages: 83 - 104
  Date: 2023
  ISBN:
  Book title: Constància i senderi en l'estudi lingüístic. Miscel·lània en honor del prof. Lluís Gimeno Betí
 • Book chapter title: Beowulf, el interminable final de un origen.
  Authors: March-Tortajada, R.; Haba Osca, Julia
  Editorial: Ediciones Octaedro
  Pages: 295 - 295
  Date: 2023
  ISBN:
  Book title: Actes: 2nd International Congress: Education and Knowledge
 • Book chapter title: Canvi i variació lexicosemàntica en català: el cas d"ocell, pardal, moixó i gorrió
  Authors: Martines Llinares, JD
  Editorial: Editorial Tirant Lo Blanch
  Pages: 313 - 336
  Date: 2023
  ISBN:
  Book title: Variació i canvi lingüístic
 • Book chapter title: CARACTERITZACIÓ DEL MODEL LÈXC I FRASEOLÒGIC D'ENRIC VALOR: IDENTIFICACIÓ I ESTANDARDITZACIÓ
  Authors: Martines Llinares, JD
  Editorial: UNIVERSIDAD LEIPZIG
  Pages: -
  Date: 2023
  ISBN:
  Book title: Norma, variació i identitat: el cas de la llengua catalana
 • Book chapter title: Dels arbres a la gramàtica: el procés de gramaticalització del quantificador brot.
  Authors: Martines Llinares, JD
  Editorial: PUBLICACIONS DE L'ABADIA DE MONTSERRAT
  Pages: -
  Date: 2023
  ISBN:
  Book title: Miscel·lània homenatge a Antoni Ferrando
RELEVANT CONFERENCE PAPERS
 • Title: '¡Qué manía tenéis de hablar catalán!¿: la situació sociolingüística als territoris de llengua catalana
  Authors: Montserrat, S
  Type of participation: Ponencia invitada
  Conference name: XVI Jornades de llengües i cultures ibèriques
  Event type: Internacional
  City of performance: ZADAR (CROACIA)
  Date of performance: 06/05/2024
 • Title: Idiomaticitat i multimodalitat: la traducció d'unitats fraseològiques en medicina gràfica
  Authors: Mompean-Mejias, M. J.
  Type of participation: Ponencia
  Conference name: Simposi internacional «Fraseologia catalana actual»
  Event type: Internacional
  City of performance: Alicante/ Alacant (ALICANTE/ALACANT) (ESPAÑA)
  Date of performance: 17/01/2024
 • Title: Direcció del Simposi Internacional "Fraseologia catalana actual"
  Authors: Sanchez, E.
  Type of participation: Comité organizador
  Conference name: Simposi internacional "Fraseologia catalana actual"
  Event type: Internacional
  City of performance: (ESPAÑA)
  Date of performance: 16/01/2024
 • Title: la riquesa del Diccionario valenciano-castellano (1851) de Josep Escrig: el tractament de les locucions
  Authors: Guardiola Savall, M. Isabel
  Type of participation: Ponencia
  Conference name: Simposi internacional «Fraseologia catalana actual»
  Event type: Internacional
  City of performance: (ESPAÑA)
  Date of performance: 16/01/2024
 • Title: 'Perífrasis o fórmules discursives? El cas de 'tornar a + infinitiu¿ i 'deixar a + infinitiu¿ (ss. xiv-xvi)¿¿
  Authors: Montserrat, S
  Type of participation: Ponencia invitada
  Conference name: Simposi internacional «Fraseologia catalana actual» 21th International Symposium New Trends in R+D+I in Literature, Linguistics, Education and IST. From Innovation to Cannon
  Event type: Internacional
  City of performance: NUCIA, LA (ALICANTE/ALACANT) (ESPAÑA)
  Date of performance: 16/01/2024
 • Title: L"expressió de l"hora en català abans de Pompeu Fabra (s. XIV-XIX). Contrast entre el discurs normatiu i l"ús de la llengua
  Authors: Antolí-Martínez, J. M.
  Type of participation: Ponencia
  Conference name: VI Col·loqui Internacional: La Lingüística de Pompeu Fabra
  Event type: Internacional
  City of performance: Tarragona (TARRAGONA) (ESPAÑA)
  Date of performance: 28/11/2023
 • Title: VI Col·loqui Internacional "La lingüística de Pompeu Fabra"
  Authors: Guardiola Savall, M. Isabel
  Type of participation: Comité científico
  Conference name:
  Event type: Internacional
  City of performance: Tarragona (TARRAGONA) (ESPAÑA)
  Date of performance: 28/11/2023
 • Title: International Congress: Humanities and Knowledge (ICON-huma 2023)
  Authors: Antolí-Martínez, J. M.
  Type of participation: Comité organizador
  Conference name:
  Event type: Internacional
  City of performance: San Vicente del Raspeig (ALICANTE/ALACANT) (ESPAÑA)
  Date of performance: 27/11/2023
 • Title: Cómic y multimodalidad: la influencia de la imagen en la traducción de The Hunter
  Authors: Mompean-Mejias, M. J.
  Type of participation: Ponencia
  Conference name: International Comic Book Research Conference "Perspectives from Visual Culture"
  Event type: Internacional
  City of performance: Alcala de Henares (MADRID) (ESPAÑA)
  Date of performance: 17/11/2023
 • Title: Variació i canvi lingüístic a l"entorn de les perífrasis d"interrupció (ss. XIII-XVI)
  Authors: Montserrat, S
  Type of participation: Ponencia invitada
  Conference name: Jornades de Lingüística Catalana a Viena 2023 - Variació lingüística en català
  Event type: Internacional
  City of performance: Viena (AUSTRIA)
  Date of performance: 19/10/2023