Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Research groups
  Traducció de clàssics valencians a llengües europees. Estudis literaris, lingüístics i traductològics comparats

General data

Field of study:
Humanities
E-mail:
Telephone:
+34 965903400 x 2568

Annual reports

Annual report
 • Canvi Lèxic i canvi semàntic
 • Traducció literària de clàssics europeus i romànics
 • Traductologia
 • Traducció Especialitzada i de llenguatges especialitzats
 • Traducció i recursos de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació
 • Traducció de clàssics valencians a llengües europees
 • Literatura catalana medieval i les seues relacions romàniques
 • Filologia Catalana
 • Tecnologies de la Informació i la Comunicació aplicades als estudis filològics diacrònics i sincrònics
 • Educació i Ensenyament de la llengua i literatura, i Història de la cultura

 

 

Services offered

No data.

 

Results

No data.

 

Available relevant infrastructure

No data.

 

RELEVANT CONTRIBUTIONS TO RESEARCH PROJECTS
 • Project title: Ayuda para formación para el profesorado universitario
  Competitive: Yes
  European: No
  Public: Yes
  Project sponsors: MINISTERIO DE EDUCACION
  Starting date: 10/09/2018
  Termination date: 09/09/2022
 • Project title: Variación y cambio lingüístico en catalán. Una aproximación diacrónica según la lingüística de corpus
  Competitive: Yes
  European: No
  Public: Yes
  Project sponsors: MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA
  Starting date: 01/01/2019
  Termination date: 31/12/2021
 • Project title: Gestión de la información y estructuración lingüística: explicaciones y aplicaciones
  Competitive: Yes
  European: No
  Public: Yes
  Project sponsors: MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA
  Starting date: 01/01/2018
  Termination date: 31/12/2020
 • Project title: ISIC/2012/022 ISIC-IVITRA
  Competitive: Yes
  European: No
  Public: Yes
  Project sponsors: MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA
  Starting date: 19/02/2018
  Termination date: 18/02/2020
 • Project title: Estudio, edición, traducción y digitalización de corpus documentales y literarios referidos a la historia de la corona de Aragón Medieval (Con especial referencia al Reino de Valencia)
  Competitive: Yes
  European: No
  Public: Yes
  Project sponsors: GENERALITAT VALENCIANA
  Starting date: 01/01/2014
  Termination date: 31/12/2014

Publications See search box

RELEVANT CONTRIBUTIONS IN JOURNALS
 • Title: Cap a una semàntica cognitiva del català (i): la cognició, el cos, l’espai i el temps
  Authors: Martines, J.
  Journals Estudis Romànics
  Volume: 42
  Pages: 323 - 343
  Date: 2020
  ISSN: 0211-8572
  DOI: 10.2436/20.2500.01.302
 • Title: “La Cançó de la croada contra els albigesos  (1r quart del s. XIII) i el Tractat de Meaux-París  (1228). Mimesi literària i constància jurídica de la desposessió d’Occitània / The Song of  the Crusade against the Albigensians (1st quarter of  the 13th century) and the Treaty of
  Authors: Martines, V.
  Journals Scripta
  Volume: 15
  Pages: 16 - 37
  Date: 2020
  ISSN: 2340-4841
  DOI: 10.7203
 • Title: "100 anys de Pompeu Fabra!
  Authors: Guardiola Savall, M. Isabel; Martínez Martínez, C.
  Journals Ítaca. Revista de Filologia
  Volume:
  Pages: 13 - 16
  Date: 2019
  ISSN: 2172-5500
  DOI: https://doi.org/10.14198/ITACA2019.10.01
 • Title: Anamniseis kai Epidraseis toy Byzantiou sto ippotiko mythistorima Tyrant Lo Blanch (15ou aiona)
  Authors: Serrano, M.
  Journals Fortunatae
  Volume: 28
  Pages: 405 - 418
  Date: 2018
  ISSN: 1131-6810
  DOI: http://doi.org/10.25145/j.fortunat.2018.28
 • Title: Canvi lexicosemàntic: salpuscar ‘esquitar’ i variants, un petit enigma
  Authors: Martines, Josep
  Journals Scripta
  Volume:
  Pages: 103 - 131
  Date: 2018
  ISSN: 2340-4841
  DOI: 10.7203/SCRIPTA.12.13666
RELEVANT PUBLISHED BOOKS
 • Title: Aproximació a la història social de la llengua catalana
  Authors: Brauli Montoya Abat
  Editorial: Bromera, Edicions
  Date: 2018
  ISBN: 978-84-9026-833-9
 • Title: La llengua dels mallorquins de San Pedro (Argentina)
  Authors: Brauli Montoya Abat
  Editorial: Publicacions de l'Abadia de Montserrat
  Date: 2017
  ISBN: 978-84-9883-928-9
 • Title: Els verbs de percepció en català antic. Els verbs veure, sentir, oir i entendre en els segles XIII-XVI
  Authors: Antolí Martínez, J. M.
  Editorial: Publicacions de l'Abadia de Montserrat
  Date: 2017
  ISBN: 978-84-9883-882-4
 • Title: El valencià del segle XIX. El lèxic : l`aportació del Diccionario valenciano de Josep Pla i Costa
  Authors: Martines, Josep
  Editorial: Institut d'Estudis Catalans
  Date: 2012
  ISBN: 978-84-9965-105-7
 • Title: Atles lingüístic de la Marina
  Authors: Beltran Calvo, Vicent i Teresa Herrero Lloret
  Editorial: Institut d'Estudis Comarcals de la Marina Alta
  Date: 2011
  ISBN: 978-84-939785-3-2
RELEVANT PUBLISHED BOOK CHAPTERS
 • Book chapter title: El lèxic popular en la prosa de Fabra
  Book title: Canvi lingüístic, estandardització i identitat en català / Linguistic Change, Standardization and Identity in Catalan
  Authors: Martínez, C.
  Editorial: John Benjamins Publishing Company
  Pages: 173 - 188
  Date: 2019
  ISBN: 9789027205384
 • Book chapter title: El uso de estrategias y metodologías activas con alumnado del grado en maestro en educación infantil como reflejo de su futura acción docente
  Book title: REDES-INNOVAESTIC 2019. Libro de Actas
  Authors: Álvarez Herrero, J.F.; Antolí Martínez, J.M.
  Editorial: Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante
  Pages: 132 - 132
  Date: 2019
  ISBN: 978-84-09-07185-2
 • Book chapter title: Claves para entender el fenómeno de la variación en fraseología
  Book title: Fraseología, Diatopía y Traducción / Phraseology, Diatopic Variation and Translation
  Authors: Sánchez-López, E.
  Editorial: John Benjamins Publishing Company
  Pages: 243 - 262
  Date: 2018
  ISBN: 978-90-272-0225-3
 • Book chapter title: El bilingüismo y la formación tecnológica de los futuros docentes. La integración de las TIC en el aula de inglés por los nativos digitales
  Book title: Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2017-18
  Authors: Belda Medina, Jose Ramon;
  Editorial: Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante
  Pages: 2843 - 2848
  Date: 2018
  ISBN: 978-84-09-07041-1
 • Book chapter title: Estudio diacrónico de la locución tener entendido en español y catalán moderno (s. xvi-xviii). Construccionalización y expresión de la evidencialidad
  Book title: Fraseología, Diatopía y Traducción / Phraseology, Diatopic Variation and Translation
  Authors: Antolí Martínez, J. M.
  Editorial: John Benjamins Publishing Company
  Pages: 310 - 333
  Date: 2018
  ISBN: 9789027202253

  DOI: https://doi.org/10.1075/ivitra.17
RELEVANT CONFERENCE PAPERS
 • Title: From Inferential to Hearsay Evidentiality: The Case of the Verbs parèixer and semblar in Old Catalan
  Authors: Antolí-Martínez, J. M.
  Type of participation: PAPER
  Conference name: International conference on Evidentiality and Modality (ICEM`18)
  Event type: Internacional no UE
  City of performance: Universidad Complutense (Madrid) (España)
  Date of performance: 19/09/2018
 • Title: Les denominacions de les parts del dia en català antic i modern
  Authors: Antolí Martínez, J. M.
  Type of participation: PAPER
  Conference name: Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes
  Event type: Unión Europea
  City of performance: Bucarest (Rumanía)
  Date of performance: 02/07/2018
 • Title: Evolució semàntica i distribució territorial de les denominacions de la vesprada en català antic i modern
  Authors: Antolí-Martínez, J. M.
  Type of participation: PAPER
  Conference name: XII Simposi Internacional del Noves Tendències en I+D+I en Literatura, Llengua i TIC sobre la Corona d¿Aragó. De la Innovació al Cànon
  Event type: Unión Europea
  City of performance: Seu Universitària de La Nucia (UA), La Nucia (Alacant) (España)
  Date of performance: 24/05/2018
 • Title: "Ensenyament del català al País Valencià"
  Authors: Martínez, C.
  Type of participation: LECTURE
  Conference name: UNESCO International Mother Language Day
  Event type: Unión Europea
  City of performance: UNIVERSITY OF CALIFORNIA SANTA BARBARA (Estados Unidos de América)
  Date of performance: 12/02/2018
 • Title: Quines formacions superiors per a l'ensenyament del català?
  Authors: Montserrat, S
  Type of participation: INVITED LECTURE
  Conference name: Trobada de la Coordinadora de Departament de Filologia Catalana
  Event type: Unión Europea
  City of performance: Universitat de Perpinyà (França) (Francia)
  Date of performance: 01/12/2017