Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Research groups
  Explanat: recerques de llengua i literatura catalanes (EXPLANAT)

General data

Field of study:
Humanities
Website:
E-mail:
Telephone:
+34 965903400 x 3011

Annual reports

Annual report
 • Estudi i edició de textos de les lletres catalanes, especialment de l'epoca medieval i moderna
 • Estudi i edició de textos de temàtica religiosa i científica
 • Estudi i edició de textos de les lletres catalanes en el pas del segle XV al XVI. Textos de temàtica religiosa, textos científics.
 • Estudi de la transmissió lingüística intergeneracional en el context del País Valencià
 • Sociolingüística i educació

 

 

Abilities

No data

 

Results

No data

 

Available relevant infrastructure

No data

 

RELEVANT CONTRIBUTIONS TO RESEARCH PROJECTS
 • Project title: Realidad y ficción del empoderamiento femenino en los papiros de novela griega y su pervivencia en la cultura occidental: Reinas y guerreras, magas y santas, cortesana y doncellas I.
  Competitive: Yes
  European: No
  Public: Yes
  Project sponsors: GENERALITAT VALENCIANA
  Starting date: 01/01/2019
  Termination date: 31/12/2020
 • Project title: Variación y cambio lingüístico en catalán. Una aproximación diacrónica según la lingüística de corpus
  Competitive: Yes
  European: No
  Public: Yes
  Project sponsors: MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA
  Starting date: 01/01/2019
  Termination date: 31/12/2021
 • Project title: La falconeria a la corona d'Aragó durant la baixa Edat Mitjana: estudi de cocumentació arxivística i edició crítica de textos.
  Competitive: Yes
  European: No
  Public: Yes
  Project sponsors: GENERALITAT VALENCIANA
  Starting date: 01/01/2019
  Termination date: 31/12/2020
 • Project title: La Hagiografía hispánica ante la Reforma protestante
  Competitive: Yes
  European: No
  Public: Yes
  Project sponsors: MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA
  Starting date: 01/01/2018
  Termination date: 31/12/2021
 • Project title: La literatura hagiográfica catalana: fuentes, ediciones y estudios.
  Competitive: Yes
  European: No
  Public: Yes
  Project sponsors: MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA
  Starting date: 01/01/2018
  Termination date: 31/12/2021
No data

Publications See search box

RELEVANT CONTRIBUTIONS IN JOURNALS
 • Title: Parlau-me, donchs, fill meu tan sant. Edición de «Lo plant de la verge Maria» de Miquel Ortigues
  Authors: Garcia Sempere, Marinela
  Journals Bulletin of Hispanic Studies
  Volume:
  Pages: - en premsa
  Date: 2019
  ISSN: 1475-3839
 • Title: “Al voltant del mot explanar ‘passar d’una llengua a una altra”
  Authors: Mas, A.
  Journals Zeitschrift für Katalanistik
  Volume: 32
  Pages: 169 - 197
  Date: 2019
  ISSN: 0932-2221
 • Title: Els clubs de lectura a les biblioteques públiques de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears
  Authors: Baldaquí, Josep-M.
  Journals Zeitschrift für Katalanistik (Online)
  Volume: 32
  Pages: 109 - 141
  Date: 2019
  ISSN: 2199-7276
 • Title: “El valencià segons l’enquesta del SIES de 2015”
  Authors: Mas, A.
  Journals Treballs de Sociolingüística Catalana
  Volume: 28
  Pages: 127 - 145
  Date: 2018
  ISSN: 0211-0784
  DOI: 10.2436/20.2504.01.147.
 • Title: La frontera meridional per la costa de la llengua catalana
  Authors: Mas, A.
  Journals Estudis Romànics
  Volume: 40
  Pages: 311 - 325
  Date: 2018
  ISSN: 0211-8572
  DOI: 10.2436/20.2500.01.249
RELEVANT PUBLISHED BOOKS
 • Title: La llengua dels mallorquins de San Pedro (Argentina)
  Authors: Brauli Montoya Abat
  Editorial: Publicacions de l'Abadia de Montserrat
  Date: 2017
  ISBN: 978-84-9883-928-9
 • Title: Llibre de la fàbrica de Senta Maria de la vila de Elig (1592-1699)
  Authors: Castaño, J.; Mas, A.
  Editorial: Departament de Filologia Catalana de la Universitat d'Alacant
  Date: 2015
  ISBN: 978-84-606-9269-0
 • Title: La vida La vida de la sacratíssima verge Maria de Miquel Peres (1494)
  Authors: Arronis Llopis, C.
  Editorial: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana; Publicacions de l'Abadia de Montserrat
  Date: 2015
  ISBN: 978-84-9883-797-1
 • Title: La transmissió familiar del valencià
  Authors: Montoya, B.; Mas, A.
  Editorial: Acadèmia Valenciana de la Llengua
  Date: 2011
  ISBN: 978-84-482-5691-3
 • Title: La Mare de Déu en el Flos sanctorum romançat (1494)
  Authors: Càmara Sempere, H.
  Editorial: Servei de Publicacions Universitat d'Alacant
  Date: 2009
  ISBN: 978-84-9717-083-3
RELEVANT PUBLISHED BOOK CHAPTERS
 • Book chapter title: La réflexion sur le genre et la race dans quelques écrits politiques de Condorcet et de Diderot.
  Book title: La recherche en Études Françaises: un éventail de possibilités / La investigación en Estudios Franceses: un abanico de posibilidades.
  Authors: Llorca-Tonda, M.A
  Editorial: Universidad de Sevilla
  Pages: 255 - 262
  Date: 2019
  ISBN: 978-84-472-2166-0

  DOI: http://dx.doi.org/10.12795/9788447221660
 • Book chapter title: El concepte d`inseguretat lingüística i la seva utilitat per als processos de planificació lingüística
  Book title: Comunitat lingüística i norma. Actes del IV Col·loqui Internacional "La lingüística de Pompeu Fabra" (Tarragona, 18, 19 i 20 de novembre de 2013)
  Authors: Baldaquí-Escandell, Josep-Maria
  Editorial: Institut d'Estudis Catalans
  Pages: 17 - 29
  Date: 2018
  ISBN: 978-84-9965-415-7
 • Book chapter title: "Sobre la tradición catalana medieval de la vida de Julián y Basilisa"
  Book title: Christ, Mary, and the Saints. Reading Religious Subjects in Medieval and Renaissance Spain
  Authors: Garcia Sempere, Marinela
  Editorial: Brill Academic Publishers
  Pages: 228 - 244
  Date: 2018
  ISBN: 978-90-04-38012-7

  DOI: https://doi.org/10.1163/9789004380127.
 • Book chapter title: El parlar murcià del Vinalopó Mitjà com a resultat de les repoblacions postmorisques del segle XVII
  Book title: Estudis Filològics en Homenatge al professor Jordi Colomina
  Authors: Brauli Montoya Abat
  Editorial: Departament de Filologia Catalana de la Universitat d'Alacant
  Pages: 187 - 201
  Date: 2017
  ISBN: 978-84-16724-59-8
 • Book chapter title: “Fraseologisme santapoler. Un recull de locucions”
  Book title: Estudis Filològics en Homenatge al professor Jordi Colomina
  Authors: Mas, A.
  Editorial: Departament de Filologia Catalana de la Universitat d'Alacant
  Pages: 121 - 150
  Date: 2017
  ISBN: 978-84-16724-59-8
RELEVANT CONFERENCE PAPERS
 • Title: Vicent Ferrer i el santoral: el sermó de santa Caterina
  Authors: Garcia Sempere, Marinela
  Type of participation: INVITED LECTURE
  Conference name: Sant Vicent Ferrer i el poble valencià
  Event type: Unión Europea
  City of performance: València (España)
  Date of performance: 27/02/2019
 • Title: «Fets extraordinaris en els relats hagiogràfics: l'evidència de la santedat»
  Authors: Garcia Sempere, Marinela
  Type of participation: LECTURE
  Conference name: Jornada Internacional de Literatura Mariana, Veni coronaberis, Assumpció i glorificació de Maria en la literatura medieval valenciana
  Event type: Unión Europea
  City of performance: Castelló de la Plana (España)
  Date of performance: 23/11/2018
 • Title: El pretendido flos sanctorum de Pere Gil
  Authors: Arronis Llopis, Carme
  Type of participation: PAPER
  Conference name: Seminario Internacional: La Hagiografía Hispánica ante la Reforma Protestante
  Event type: Unión Europea
  City of performance: Universitat dAlacant (España)
  Date of performance: 01/06/2018
 • Title: La llegenda de sant Aleix en els santorals catalans
  Authors: Garcia Sempere, Marinela
  Type of participation: LECTURE
  Conference name: Seminari d`estudis hagiogràfics
  Event type: Unión Europea
  City of performance: Alacant (España)
  Date of performance: 17/11/2017
 • Title: ¿Conéixer la llengua amb el variacionisme lingüístic del Flos Sanctorum¿
  Authors: Mas, A.
  Type of participation: PAPER
  Conference name: IV Seminari d¿Estudis Hagiogràfics: Reflexions i perspectives en l¿àmbit hispànic
  Event type: Unión Europea
  City of performance: Alacant
  Date of performance: 17/11/2017