Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Research groups
  Catalan Language and Literature Research (EXPLANAT)

General data

Field of study:
Humanities
Website:
E-mail:
Telephone:
+34 965903400 x 3011

Annual reports

Annual report
 • Study and publication of texts by Catalan authors, especially from medieval and modern times
 • Study and editing of religious and scientific texts
 • Estudi i edició de textos de les lletres catalanes en el pas del segle XV al XVI. Textos de temàtica religiosa, textos científics.
 • Study of intergenerational language transmission in the context of the Valencian Country
 • Sociolinguistics and education

 

 

Services offered

No data.

 

Results

No data.

 

Available relevant infrastructure

No data.

 

RELEVANT CONTRIBUTIONS TO RESEARCH PROJECTS
 • Project title: Contrato predoctoral FPI asociado al proyecto PID2022-139820NB-I00 (Itinerarios de la Hagiografía hispánica en la Edad Moderna: evolución y difusión del legado devocional)
  Competitive: Yes
  European: No
  Public: Yes
  Project sponsors: MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACION Y UNIVERSIDADES
  Starting date: 01/01/2024
  Termination date: 31/12/2027
 • Project title: Itinerarios de la Hagiografía hispánica en la Edad Moderna: evolución y difusión del legado devocional
  Competitive: Yes
  European: No
  Public: Yes
  Project sponsors: MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACION Y UNIVERSIDADES
  Starting date: 01/09/2023
  Termination date: 31/08/2027
 • Project title: Texto y contexto en los papiros de novelas griegas (límites entre realidad y ficción del universo femenino)
  Competitive: Yes
  European: No
  Public: Yes
  Project sponsors: GENERALITAT VALENCIANA
  Starting date: 01/01/2021
  Termination date: 31/12/2023
 • Project title: Variación y cambio lingüístico en catalán. Una aproximación diacrónica según la lingüística de corpus
  Competitive: Yes
  European: No
  Public: Yes
  Project sponsors: MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA
  Starting date: 01/01/2019
  Termination date: 31/12/2021
 • Project title: Valery Larbaud y los mundos español e hispanoamericanos en el centenario de la publicación de Amants, heureux amants... (1923)
  Competitive: Yes
  European: No
  Public: Yes
  Project sponsors: GENERALITAT VALENCIANA
  Starting date: 02/11/2023
  Termination date: 03/11/2023
 • Project title: La Hagiografía hispánica ante la Reforma protestante
  Competitive: Yes
  European: No
  Public: Yes
  Project sponsors: MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA
  Starting date: 01/01/2018
  Termination date: 31/12/2021
 • Project title: La literatura hagiográfica catalana: fuentes, ediciones y estudios.
  Competitive: Yes
  European: No
  Public: Yes
  Project sponsors: MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA
  Starting date: 01/01/2018
  Termination date: 31/12/2021
 • Project title: 'Gramática del catalán antiguo'
  Competitive: Yes
  European: No
  Public: Yes
  Project sponsors: MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA
  Starting date: 01/01/2010
  Termination date: 31/12/2012
 • Project title: Gramática del catalán moderno (1601-1833)
  Competitive: Yes
  European: No
  Public: Yes
  Project sponsors: MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA
  Starting date: 01/01/2013
  Termination date: 31/12/2015
 • Project title: Realidad y ficción del empoderamiento femenino en los papiros de novela griega y su pervivencia en la cultura occidental: Reinas y guerreras, magas y santas, cortesana y doncellas I.
  Competitive: Yes
  European: No
  Public: Yes
  Project sponsors: CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
  Starting date: 01/01/2019
  Termination date: 31/12/2020

Publications See search box

RELEVANT CONTRIBUTIONS IN JOURNALS
 • Title: Símil i experiència mística. El model de les confessions espirituals de Gertrudis de la Santísima Trinidad
  Authors: Herrero Herrero, María Ángeles
  Journals Specula. Revista de Humanidades y Espiritualidad
  Volume:
  Pages: -
  Date: 2024
  ISSN: 2697-2484
  DOI: https://doi.org/10.46583/specula_2023.1.1129
  RUA: http://hdl.handle.net/10045/140513
 • Title: Confessions espirituals en la construcció de la reputació de santedat femenina al Segle XVII valencià: favores que Dios hizo a Doña Isabel de Trilles      
  Authors: Herrero Herrero, María Ángeles
  Journals Specula. Revista de Humanidades y Espiritualidad
  Volume: 6
  Pages: -
  Date: 2023
  ISSN: 2697-2484
  DOI: https://doi.org/10.46583/specula_2023.1.1109
 • Title: Escrits per obediència com a testimoni d"autories: les vides de Teresa de San Bruno (1655-1722) i Gertrudis María de la Santísima Trinidad (1660-1736)
  Authors: Herrero Herrero, María Ángeles
  Journals Scripta. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna
  Volume:
  Pages: -
  Date: 2023
  ISSN: 2340-4841
  DOI: https://doi.org/10.7203/scripta.21.26803
 • Title: Hagiografia i censura: el cas del Llibre de la vida i miracles de santa Madrona, i dels sants Celdoni i Armenter, de Salvador Pons (1594)
  Authors: Arronis Llopis, C.
  Journals Scripta. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna
  Volume: 21
  Pages: 123 - 142
  Date: 2023
  ISSN: 2340-4841
  DOI: https://doi.org/10.7203/scripta.21.26458
 • Title: Noves aportacions als estudis d'hagiografia medieval i moderna 
  Authors: Herrero Herrero, María Ángeles; Llorca Tonda, M.A.
  Journals Magnificat Cultura i Literatura Medievals
  Volume: 10
  Pages: 197 - 204
  Date: 2023
  ISSN: 2386-8295
  DOI: https://doi.org/10.7203/MCLM.10.26304
 • Title: Presentació [en el dossier "Dones de llegenda"]
  Authors: Càmara Sempere, H.
  Journals Ítaca. Revista de Filologia
  Volume:
  Pages: 11 - 13
  Date: 2023
  ISSN: 2172-5500
 • Title: «Traduir a l"edat mitjana: el repte d"editar la Legenda aurea de Jacobus de Voragine en català»
  Authors: Garcia Sempere, Marinela
  Journals Magnificat Cultura i Literatura Medievals
  Volume: Magnificat
  Pages: 255 - 277
  Date: 2023
  ISSN: 2386-8295
  DOI: https://doi.org/10.7203/MCLM.10.25893
 • Title: Martí-Badia, Adrià (2020). La consciència lingüística dels valencians (1854-1906). València: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana; Barcelona: Publicacions de l"Abadia de Montserrat. 316 p.
  Authors: Mas, A.
  Journals Treballs de Sociolingüística Catalana
  Volume: 32
  Pages: 287 - 291
  Date: 2022
  ISSN: 0211-0784
 • Title: BOIX-FUSTER, Emili; BASTARDAS-BOADA, Albert; TORRENS-GUERRINI, Rosa M. (eds.) (2019). Family Multilingualism in Medium-Sized Language Communities. Bern·Berlin·Bruxelles·New York·Oxford: Peter Lang (Series: Linguistic Insights)
  Authors: Montoya, B.
  Journals Treballs de Sociolingüística Catalana
  Volume:
  Pages: 220 - 224
  Date: 2021
  ISSN: 0211-0784
 • Title: «El Llibre dels ocells de caça, o Flors de les receptes medicinals per a ocells de caça»
  Authors: Garcia Sempere, Marinela
  Journals Scripta. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna
  Volume: Scripta
  Pages: 280 - 336
  Date: 2021
  ISSN: 2340-4841
  DOI: doi:10.7203/SCRIPTA.17.20915
RELEVANT PUBLISHED BOOKS
 • Title: Toponímia dels pobles valencians: Mutxamel, l'Alacantí
  Authors: Baldaquí-Escandell, Josep-Maria; Brotons Boix, Assumpció
  Editorial: Acadèmia Valenciana de la Llengua
  Date: 2021
  ISBN: 978-84-482-6633-2
 • Title: Aproximació a la història social de la llengua catalana
  Authors: Montoya, B.
  Editorial: Bromera, Edicions
  Date: 2018
  ISBN: 978-84-9026-833-9
 • Title: L"univers literari de les escriptores valencianes dels segles XVI-XVIII
  Authors: Herrero Herrero, María Ángeles
  Editorial: Institució Alfons el Magnànim - Centre Valencià d'Estudis i Investigació - Diputació de València
  Date: 2018
  ISBN: 978-84-7822-753-2
 • Title: La llengua dels mallorquins de San Pedro (Argentina)
  Authors: Montoya, B.
  Editorial: Publicacions de l'Abadia de Montserrat
  Date: 2017
  ISBN: 978-84-9883-928-9
 • Title: La vida La vida de la sacratíssima verge Maria de Miquel Peres (1494)
  Authors: Arronis Llopis, C.
  Editorial: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana; Publicacions de l'Abadia de Montserrat
  Date: 2015
  ISBN: 978-84-9883-797-1
 • Title: Llibre de la fàbrica de Senta Maria de la vila de Elig (1592-1699)
  Authors: , Castaño, J.; Mas, A.
  Editorial: Departament de Filologia Catalana de la Universitat d'Alacant
  Date: 2015
  ISBN: 978-84-606-9269-0
 • Title: La transmissió familiar del valencià
  Authors: Montoya, B.; Mas, A.
  Editorial: Acadèmia Valenciana de la Llengua
  Date: 2011
  ISBN: 978-84-482-5691-3
 • Title: La Mare de Déu en el Flos sanctorum romançat (1494)
  Authors: Càmara Sempere, H.
  Editorial: Publicacions de la Universitat d'Alacant
  Date: 2010
  ISBN: 978-84-9717-083-3
 • Title: Lletraferides modernes. Catàleg de les escriptores valencianes dels segles XVI-XVIII
  Authors: Herrero Herrero, María Ángeles
  Editorial: Publicacions de la Universitat d'Alacant
  Date: 2009
  ISBN: 978-84-7908-747-0
 • Title: Llibre de tots los actes, letres, privilegis y altres qualsevol provisions del Consell dOriola
  Authors: Mas, A.
  Editorial: Servei de Publicacions Universitat de València
  Date: 2008
  ISBN: 978-84-370-7108-4
RELEVANT PUBLISHED BOOK CHAPTERS
 • Book chapter title: «El manuscrit d"El Escorial (N-III-5) i els incunables de la traducció catalana de la Legenda Aurea o Flos sanctorum romançat»
  Authors: Garcia Sempere, Marinela
  Editorial: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (UA, UV, UJI)
  Pages: 13 - 32
  Date: 2023
  ISBN:
  Book title:  M. Ángeles Herrero (ed.) Les vides de sants en la tradició romànica i en la cultura medieval i moderna. Noves perspectives,
 • Book chapter title: Heroism, Wisdom and Ruling. Iul. Val. 2,9,538¿559
  Authors: Puche López, M.C.
  Editorial: De Gruyter Open
  Pages: 79 - 98
  Date: 2023
  ISBN:
  Book title: Der lateinische Alexanderroman des Iulius Valerius. Sprache, Erzählung, Kontext.The Latin Alexander Romance of Iulius Valerius. Language, Narration, Contexts
 • Book chapter title: La filiació del Flos sanctorum novament stampat per Jorge Costilla (València, 1514)
  Authors: Arronis Llopis, C.; Baños Vallejo, F.
  Editorial: Universitat d'Alacant. Departament de Filologia Catalana
  Pages: 35 - 46
  Date: 2023
  ISBN:
  Book title: Estudis en honor del professor Rafael Alemany Ferrer
 • Book chapter title: «"Les cavitats en una roca". Variació lèxica en el Flos sanctorum»
  Authors: Mas, A.
  Editorial: Publicaciones Universidad de Alicante
  Pages: 355 - 364
  Date: 2023
  ISBN:
  Book title: Estudis en honor del professor Rafael Alemany Ferrer
 • Book chapter title: «Les dones exemplars poden ser també invisibles?»
  Authors: Garcia Sempere, Marinela
  Editorial: EDITORIAL AFERS SL
  Pages: 55 - 71
  Date: 2023
  ISBN:
  Book title: Rafael Roca (ed.) Ser invisible. Testimonis literaris i documentals femenins
 • Book chapter title: «Sant Cugat en els primers textos literaris catalans des del segle XIV al XVI»
  Authors: Garcia Sempere, Marinela
  Editorial: EDITORIAL AFERS SL
  Pages: 169 - 182
  Date: 2023
  ISBN:
  Book title: Eulàlia Miralles, Marc Sogues i Pep Valsalobre (eds.) Sou lo que podeu mostrar que haveu begut d"aquesta font. Homenatge al professor Albert Rossich,
 • Book chapter title: Sentir la veu interior «en lengua valenciana». Empremtes en la nostra llengua en els escrits de Gertrudis María de la Santísima Trinidad
  Authors: Herrero Herrero, María Ángeles
  Editorial: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, Universitat d'Alacant.
  Pages: -
  Date: 2023
  ISBN:
  Book title: Vides de sants en la tradició romànica i en la cultura medieval i moderna. Noves perspectives, María de los Ángeles Herrero (ed.)
 • Book chapter title: Una leyenda añadida al Flos sanctorum romançat: la vida de san Roque. Análisis comparativo de las reescrituras de la Vida de sant Roch catalana y la Vie, legende, miracles et oraison de monseigneur saint Roch de Jehan Phelipot
  Authors: Llorca Tonda, M.A.
  Editorial: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, Universitat d'Alacant.
  Pages: 47 - 64
  Date: 2023
  ISBN:
  Book title: Les vides de sants en la tradició romànica i en la cultura medieval i moderna. Noves perspectives
 • Book chapter title: Catalan Lives of Saints after Trent (1575-1602)
  Authors: Arronis Llopis, C.
  Editorial: BREPOLS PUBLISHERS NV
  Pages: 189 - 214
  Date: 2022
  ISBN:
  Book title: Hispanic Hagiography in the Critical Context of the Reformation

  DOI: https://doi.org/10.1484/M.HAG_EB.5.131995
  RUA: http://hdl.handle.net/10045/138685
 • Book chapter title: Diversificació de llenguatges i flexibilitat en la transferència de coneixement i informació en Didàctica de la Llengua Catalana per a l'Educació Primària
  Authors: Herrero Herrero, María Ángeles; Baldaquí-Escandell, Josep-Maria; Brotons, V; Llorca, F.X.; Alcaraz-Ruiz, C.
  Editorial:
  Pages: 37 - 38
  Date: 2022
  ISBN:
  Book title: Xarxes-Innovaestic 2022. Llibre d'actes
RELEVANT CONFERENCE PAPERS
 • Title: L'hagiografia moderna com a paradigma narratiu: vides de sants i biografies devotes
  Authors: Arronis Llopis, C.
  Type of participation: Ponencia invitada
  Conference name: VII Col·loqui Mimesi. Vides d'escriptors a l'edat moderna: retòrica, història i poètica.
  Event type: Internacional
  City of performance: Barcelona (BARCELONA) (ESPAÑA)
  Date of performance: 22/01/2024
 • Title: Relats contemplatius en el límits de l'heterodòxia
  Authors: Arronis Llopis, C.
  Type of participation: Ponencia invitada
  Conference name: II Simposi Internacional Isabel de Villena i l¿espiritualitat europea tardomedieval
  Event type: Internacional
  City of performance: Valencia (VALENCIA/ VALÈNCIA) (ESPAÑA)
  Date of performance: 17/10/2023
 • Title: Símil i experiència mística en les confessions espirituals de sor Gertrudis de la Santísima Trinidad
  Authors: Herrero Herrero, María Ángeles
  Type of participation: Ponencia invitada
  Conference name: II Congrés Internacional Isabel de Villena i l'espiritualitat europea tardomedieval
  Event type: Internacional
  City of performance: (ESPAÑA)
  Date of performance: 17/10/2023
 • Title:   «Elements de la tradició pròpia en la composició de la versió catalana de la Legenda aurea de Jacobus de Voragine»
  Authors: Garcia Sempere, Marinela
  Type of participation: Ponencia
  Conference name: III Congrés Internacional«Traductio et Traditio Mediaevales». Literatura didàctica i transmissió del saber
  Event type: Internacional
  City of performance: PENISCOLA (A CORUÑA) (ESPAÑA)
  Date of performance: 21/09/2023
 • Title: Sor Teresa de San Bruno (165?-1722): abadessa, fundadora i biògrafa per obediència
  Authors: Herrero Herrero, María Ángeles
  Type of participation: Ponencia
  Conference name: Biografies marginals: relats de vida, literatura i documents
  Event type: Internacional
  City of performance: Valencia (VALENCIA/ VALÈNCIA) (ESPAÑA)
  Date of performance: 15/12/2022
 • Title: Testimonis literaris del culte a santa Madrona en la primera Modernitat
  Authors: Arronis Llopis, C.
  Type of participation: Ponencia invitada
  Conference name: Protagonistes i autores en l'espiritualitat Europea Tardomedieval, Organizat per l'IVEMIR-UCV (Institut Isabel De Villena D¿estudis Medievals I Renaixentistes de la Universidad Católica De Valencia San Vicente Mártir)
  Event type: Internacional
  City of performance: Valencia (VALENCIA/ VALÈNCIA) (ESPAÑA)
  Date of performance: 05/10/2022
 • Title: La revalidación de la tradición hagiográfica en la Edad Moderna
  Authors: Arronis Llopis, C.; Baños Vallejo, F.
  Type of participation: Ponencia invitada
  Conference name: Coloquio Internacional Devoción y disenso en la Monarquía hispánica durante la temprana modernidad
  Event type: Internacional
  City of performance: (ESPAÑA)
  Date of performance: 29/09/2022
 • Title: Las cautelas de los hagiógrafos: las vidas de santos como lectura para la fe de los simples
  Authors: Arronis Llopis, C.
  Type of participation: Ponencia invitada
  Conference name: Caute lege: lectura y escrúpulo en la Primera Edad Moderna, organitzat pel Centre de Recherche sur l¿Espagne des XVIe et XVIIe siècles i el Seminario de Estudios sobre el Renacimiento (UAB)
  Event type: Internacional
  City of performance: París, Universidad Sorbonne Nouvelle (FRANCIA)
  Date of performance: 22/09/2022
 • Title: «Traduir una compilació: el repte de d"editar la Legenda aurea de Jacobus de Voragine en català»
  Authors: Garcia Sempere, Marinela
  Type of participation: Ponencia
  Conference name: II Congrés Internacional«Traductio et Traditio». La transmissió del saber en l¿edat mitjana
  Event type: Internacional
  City of performance: Alicante/ Alacant (ALICANTE/ALACANT) (ESPAÑA)
  Date of performance: 08/07/2022
 • Title: Ecos de la controversia luterana sobre el culto a los santos en los santorales catalanes de inicios del Seiscientos
  Authors: Arronis Llopis, C.
  Type of participation: Ponencia
  Conference name: IV Seminario Internacional La hagiografía hispánica ante la Reforma protestante (Universidad de Sevilla)
  Event type: Internacional
  City of performance: Sevilla (SEVILLA) (ESPAÑA)
  Date of performance: 27/05/2022