Ir a cuerpo
Logo UA
Grups d'investigació
  Transhistorical Anglophone Literary Studies (THALIS)

Dades generals

Àrea de coneixement:
Humanitats
Web:
Correu electrònic:
Telèfon:
+34 965903400 x 2710

Memòries

Memòria anual
 • Literatura actual en lengua inglesa (siglo XXI)
 • Literatura contemporánea en lengua inglesa (siglo XX)
 • Literatura moderna en lengua inglesa (siglos XVIII-XIX)
 • Literatura inglesa del Renacimiento (siglos XVI-XVII)
 • Literatura inglesa medieval (siglos VIII-XV)

 

 

Serveis que ofereixen

Sense dades.

 

Resultats

Sense dades.

 

Infraestructura rellevant disponible

Sense dades.

 

PARTICIPACIÓ EN PROJECTES DE RECERCA (DESTACATS)
 • Denominació del projecte: Female Relationships and 21st Century Womanhood: Literary Representations
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: CONSELLERIA DE INNOVACIÓN, UNIVERSIDADES, CIENCIA Y SOCIEDAD DIGITAL
  Data d'inici: 01/10/2020
  Data de finalització: 30/09/2023
 • Denominació del projecte: ¿Ángeles del ecosistema?: Un recorrido diacrónico de la representación de los animales en la literatura de escritoras de habla inglesa en el siglo XX.
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: CONSELLERIA DE INNOVACIÓN, UNIVERSIDADES, CIENCIA Y SOCIEDAD DIGITAL
  Data d'inici: 01/01/2020
  Data de finalització: 31/12/2021
 • Denominació del projecte: Estancia en: St Andrews Institute for Gender Studies. University of St Andrews
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: CONSELLERIA DE INNOVACIÓN, UNIVERSIDADES, CIENCIA Y SOCIEDAD DIGITAL
  Data d'inici: 15/02/2021
  Data de finalització: 31/05/2021
 • Denominació del projecte: Poéticas del activismo: interseccionalidades culturales y literarias en lengua inglesa en el mundo contemporáneo.
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
  Data d'inici: 09/07/2019
  Data de finalització: 31/12/2020
 • Denominació del projecte: Historia literaria en lengua inglesa (medieval)
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA
  Data d'inici: 15/05/2017
  Data de finalització: 31/01/2018

Publicacions Mostra cercador

PUBLICACIONS EN REVISTES (DESTACADES)
 • Títol: Old Norse-derived lexis in multilingual accounts: a case study
  Autors: Roig-Marín, A.
  Revistes: English Language and Linguistics
  Volum: --
  Pàgines: 1 - 26
  Data: 2021
  ISSN: 1360-6743
  DOI: https://doi.org/10.1017/S1360674320000465
 • Títol: A Newly Discovered Edition of the English Palmerin d`Oliva
  Autors: Sánchez-Martí, Jordi
  Revistes: The Library: The transactions of the Bibliographical Society
  Volum: 21
  Pàgines: 226 - 234
  Data: 2020
  ISSN: 0024-2160
  DOI: 10.1093/library/21.2.226
 • Títol: "Remembering Jonestown through the Camp and the Postcolony: A Multidirectional Reading of Fred D`Aguiar`s Children of Paradise"
  Autors: López-Ropero, L.
  Revistes: Journal of Postcolonial Writing
  Volum: 56
  Pàgines: 310 - 323
  Data: 2020
  ISSN: 1744-9855
  DOI: https://doi.org/10.1080/17449855.2020.1720116
 • Títol: Spanish Arabic loanwords in late Middle and early Modern English
  Autors: Roig-Marín, A.
  Revistes: SELIM. Journal of the Spanish Society for Medieval English Language and Literature.
  Volum: 25
  Pàgines: 173 - 185
  Data: 2020
  ISSN: 1132-631X
 • Títol: "Narratives of Disposability in Contemporary British Fiction: Monica Ali`s In the Kitchen and John Lanchester`s Capital"
  Autors: Caporale Bizzini, S.
  Revistes: English Studies
  Volum: 101
  Pàgines: 584 - 597
  Data: 2020
  ISSN: 0013-838X
  DOI: 10.1080/0013838X.2020.1798139
LLIBRES PUBLICATS (DESTACATS)
 • Títol: Iberian Books of Chivalry in English Translation: Descriptive Catalog with a Census of Copies, 1572-1700
  Autors: Sánchez Martí, Jordi
  Editorial: Walter de Gruyter, GmbH
  Data: 2024
  ISBN: 978-1-5015-2212-3
 • Títol: Lexicón para el análisis cultural
  Autors: Bal, M.; Perni, R.
  Editorial: Akal
  Data: 2021
  ISBN: 978-84-460-5046-9
 • Títol: A Critical Edition of Anthony Munday`s Palmerin d`Oliva
  Autors: Sáncez Martí, Jordi
  Editorial: University of Arizona Press
  Data: 2020
  ISBN: 978-0-86698-591-8
 • Títol: La edad de la inocencia, edición, con estudio preliminar y notas
  Autors: Gómez Reus, T.
  Editorial: Cátedra
  Data: 2020
  ISBN: 978-84-376-4150-8
 • Títol: Reporting the First World War in the Liminal Zone. British and American Eyewitness Accounts from the Western Front
  Autors: Prieto, S.
  Editorial: Palgrave Macmillan
  Data: 2018
  ISBN: 978-3-319-68593-9
CAPÍTOLS DE LLIBRE PUBLICATS (DESTACATS)
 • Títol del capítol: Introducción
  Autors: Sánchez Martí, Jordi
  Editorial: Ediciones Universidad de Salamanca
  Pàgines: 1 - 9
  Data: 2020
  ISBN: 978-84-1311-407-1
  Títol del llibre: Los libros de caballerías en Inglaterra, 1578-1700
 • Títol del capítol: John Shirley (fl. 1681-1702)
  Autors: Sánchez Martí, Jordi
  Editorial: Ediciones Universidad de Salamanca
  Pàgines: 201 - 203
  Data: 2020
  ISBN: 978-84-1311-407-1
  Títol del llibre: Los libros de caballerías en Inglaterra, 1578-1700
 • Títol del capítol: Robert Parry (1563-1613?)
  Autors: Sánchez Martí, Jordi
  Editorial: Ediciones Universidad de Salamanca
  Pàgines: 199 - 200
  Data: 2020
  ISBN: 978-84-1311-407-1
  Títol del llibre: Los libros de caballerías en Inglaterra, 1578-1700
 • Títol del capítol: Palmerin d`Oliva, 1588-1637
  Autors: Sánchez Martí, Jordi
  Editorial: Ediciones Universidad de Salamanca
  Pàgines: 53 - 72
  Data: 2020
  ISBN: 978-84-1311-407-1
  Títol del llibre: Los libros de caballerías en Inglaterra, 1578-1700
 • Títol del capítol: “In the Beginning was Crow: Reinventing and Subverting the Creation Myth” 
  Autors: Kerslake, Lorraine
  Editorial: Gunter Narr Verlag
  Pàgines: 173 - 181
  Data: 2020
  ISBN: 978-3-8233-8300-0
  Títol del llibre: Germanic Myths in the Audiovisual Culture. 
COMUNICACIONS A CONGRESSOS (DESTACADES)
 • Títol: Poetics of Resistance: Women Writers and the Intellectual Mobilization under the Trump Administration
  Autors: Prieto, S.
  Tipus de participació: PONÈNCIA
  Nom del congrés: Alternative Realities Conference
  Tipus d'esdeveniment: Internacional no UE
  Ciutat de celebració: Dublin (Irlanda)
  Data de celebració: 13/12/2019
 • Títol: Using Eco-narratives to Foster Change: The Power of Nature in Ted Hughes's Healing Myths
  Autors: Kerslake, Lorraine
  Tipus de participació: PONÈNCIA
  Nom del congrés: BIennial Conference of the Association for the Study of Literature and the Environment (UK and Ireland) 2019
  Tipus d'esdeveniment: Unión Europea
  Ciutat de celebració: Plymouth (Reino Unido)
  Data de celebració: 04/09/2019
 • Títol: A Subversive Voice within the Victorian Doll's House: Beatrix Potter's More-than-Human World
  Autors: Kerslake, Lorraine
  Tipus de participació: PONÈNCIA
  Nom del congrés: Silence and Silencing in Children`s Literature
  Tipus d'esdeveniment: Unión Europea
  Ciutat de celebració: Stockholm (Suecia)
  Data de celebració: 14/08/2019
 • Títol: Losing the Lands, Conquering the Women: Lucrece, Dorotea and Violante
  Autors: Perni, R.
  Tipus de participació: PONÈNCIA
  Nom del congrés: EUROPEAN RESEARCH SHAKESPEARE ASSOCIATION (ESRA) CONFERENCE
  Tipus d'esdeveniment: Unión Europea
  Ciutat de celebració: Universidade de Roma Tre (Italia)
  Data de celebració: 09/07/2019
 • Títol: The Art of Dressing for Rabbit Pie: Beatrix Potter's More-than-Human World
  Autors: Kerslake, Lorraine
  Tipus de participació: PONÈNCIA
  Nom del congrés: Animal Love/ L`Amour des Animaux
  Tipus d'esdeveniment: Unión Europea
  Ciutat de celebració: Toulouse, Hôtel dAssézat, Place dAssézat (Francia)
  Data de celebració: 20/03/2019