Ir a cuerpo
Logo UA
Grups d'investigació
  Traducció de clàssics valencians a llengües europees. Estudis literaris, lingüístics i traductològics comparats

Dades generals

Àrea de coneixement:
Humanitats
Correu electrònic:
Telèfon:
+34 965903400 x 2568

Memòries

Memòria anual
 • Canvi Lèxic i canvi semàntic
  Canvi lèxic i canvi semàntic~~~~~~~~
 • Traducció literària de clàssics europeus i romànics
  Traducció literària de clàssics europeus i romànics ~~
 • Traductologia
 • Traducció Especialitzada i de llenguatges especialitzats
 • Traducció i recursos de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació
  Traducció i recursos de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació~~
 • Traducció de clàssics valencians a llengües europees
  Traducció de clàssics valencians a llengües europees~~Traducció , Edat Mitjana, Regne de València, Corona d`Aragó, Edició i Digitalització de textos, Concordances, Concordances lematizades~~
 • Literatura catalana medieval i les seues relacions romàniques
  Literatura catalana medieval i les seues relacions romàniques~~
 • Filologia Catalana
  Literatura Catalana Medieval i del Renaixement, Estudi Filològic, Morfosintaxi, Semàntica, Lexicografia i lexicologia, Estilística, Diacronia lingüística, Diatopia lingüística~~
 • Tecnologies de la Informació i la Comunicació aplicades als estudis filològics diacrònics i sincrònics, i als traductològics
  Tecnologies de la Informació i la Comunicació aplicades als estudis filològics diacrònics i sincrònics~~
 • Educació i Ensenyament de la llengua i literatura, i Història de la cultura
  Educació i Ensenyament de la llengua i literatura, i Història de la cultura~~

 

 

Serveis que ofereixen

Sense dades.

 

Resultats

Sense dades.

 

Infraestructura rellevant disponible

Sense dades.

 

PARTICIPACIÓ EN PROJECTES DE RECERCA (DESTACATS)
 • Denominació del projecte: Ayuda para formación para el profesorado universitario
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE EDUCACION
  Data d'inici: 10/09/2018
  Data de finalització: 09/09/2022
 • Denominació del projecte: Variación y cambio lingüístico en catalán. Una aproximación diacrónica según la lingüística de corpus
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA
  Data d'inici: 01/01/2019
  Data de finalització: 31/12/2021
 • Denominació del projecte: Gestión de la información y estructuración lingüística: explicaciones y aplicaciones
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA
  Data d'inici: 01/01/2018
  Data de finalització: 31/12/2020
 • Denominació del projecte: Estudio, edición, traducción y digitalización de corpus documentales y literarios referidos a la historia de la corona de Aragón Medieval (Con especial referencia al Reino de Valencia)
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: GENERALITAT VALENCIANA
  Data d'inici: 01/01/2014
  Data de finalització: 31/12/2014
 • Denominació del projecte: Estudio, edición, traducción y digitalización de Corpus documentales y literarios referidos a la Historia de la Corona de Aragón Medieval ( con especial referencia al Reino de Valencia). Aplicaciones TIC y Educativas
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: GENERALITAT VALENCIANA
  Data d'inici: 01/01/2009
  Data de finalització: 31/12/2009

Publicacions Mostra cercador

PUBLICACIONS EN REVISTES (DESTACADES)
 • Títol: "100 anys de Carmelina Sánchez-Cutillas"
  Autors: Guardiola Savall, M. I.
  Revistes: Scripta
  Volum: 17
  Pàgines: 482 - 484
  Data: 2021
  ISSN: 2340-4841
  DOI: / SCRIPTA.17.20919
 • Títol: Cap a una semàntica cognitiva del català (i): la cognició, el cos, l"espai i el temps
  Autors: Martines, Josep
  Revistes: Estudis Romànics
  Volum: 42
  Pàgines: 323 - 343
  Data: 2020
  ISSN: 0211-8572
  DOI: 10.2436/20.2500.01.302
 • Títol: "Faïdits i la seua lluita segons la Cançó de la croada contra els albigesos. Mimesi literària, resistència i realpolitik"
  Autors: Martines, V.
  Revistes: Rivista Italiani di Studi Catalani
  Volum: 27
  Pàgines: 1 - 27
  Data: 2020
  ISSN: 2279-8781
 • Títol: "Genesis and Evolution of a Pragmatic Marker in Catalan: the Case of Tanmateix"
  Autors: Martines, V.
  Revistes: Catalan Journal of Linguistics (Online)
  Volum: Context and linguistic
  Pàgines: 161 - 182
  Data: 2020
  ISSN: 2014-9719
  DOI: https://doi.org/10.5565/rev/catjl.320
 • Títol: "Introducció"
  Autors: Beltran, Vicent; Guardiola Savall, M. I.
  Revistes: Zeitschrift für Katalanistik
  Volum:
  Pàgines: 3 - 7
  Data: 2020
  ISSN: 0932-2221
LLIBRES PUBLICATS (DESTACATS)
 • Títol: Origen i evolució dels connectors de contrast en català antic
  Autors: Martines, V.
  Editorial: Publicacions de l'Abadia de Montserrat
  Data: 2020
  ISBN: 978-84-9191-152-4
 • Títol: Trellat-Valencia 2n Batxillerat
  Autors: Montserrat, S; Segura, C. (coord).; Amorós, D.; Antolí, J.; Cebrián, M. J.; Cremades, V.; Garcia, J.V.; Mira-Navarro, I.; Morillas, R.; Vidal, V.
  Editorial: Tabarca Llibres
  Data: 2020
  ISBN: 9788480254212
 • Títol: Trellat-Valencia 1r Batxillerat
  Autors: Montserrat, S; MONTSERRAT, Sandra, SEGURA, Carles, ANTOLÍ, Jordi M, CEBRIAN, Maria Josep, CREMADES, Victòria E; MORILLAS, Raül i Vicent VIDAL
  Editorial: Tabarca Llibres
  Data: 2019
  ISBN: 9788480254885
 • Títol: Aproximació a la història social de la llengua catalana
  Autors: Montoya, B.
  Editorial: Bromera, Edicions
  Data: 2018
  ISBN: 978-84-9026-833-9
 • Títol: Projecte Zoom. Llengua i Literatura. Comunitat Valenciana. 2.1, 2.2 i 2.3
  Autors: Gonzàlvez i Escolano, H.; Escolano Mur, I.; Segura i Llopes, C.; Guardiola i Savall, M. I.; Guardiola Savall, M. I.; Girbés Nàcher, F.
  Editorial: Vicens Vives
  Data: 2018
  ISBN: 978-84-682-5549-1
CAPÍTOLS DE LLIBRE PUBLICATS (DESTACATS)
 • Títol del capítol: "Els relatius i les oracions relatives"
  Autors: Martines, V.
  Editorial: John Benjamins Publishing Company
  Pàgines: -
  Data: 2021
  ISBN:
  Títol del llibre: ¿Gramàtica del Català Antic
 • Títol del capítol: "La Canción de la cruzada contra los albigenses y el relato de convertirse wen margiunados en casa propia: los condes de Toulouse y el conde de Provenza"
  Autors: Martines, V.
  Editorial: Libros Pórtico
  Pàgines: 235 - 268
  Data: 2021
  ISBN: 9788479562083
  Títol del llibre: En los márgenes de la Historia: marginales y minorías
 • Títol del capítol: "Baldament ¿en el Curial e Güelfa¿: a les portes del valor concessiu"
  Autors: Martines, V.
  Editorial: John Benjamins Publishing Company
  Pàgines: -
  Data: 2020
  ISBN:
  Títol del llibre: La cavalleria umanistica italiana nel XV secolo: Enyego d"Àvalos e 'Curial e Güelfa¿ / Italian Humanistic Chivalry in 15th Century: Enyego d"Àvalos and 'Curial e Güelfa¿
 • Títol del capítol: 'Discourse and Grammaticalization: some Constructions of Relatives used as Discursive Marks in Old Catalan"
  Autors: Martines, V.
  Editorial: Peter Lang AG
  Pàgines: -
  Data: 2020
  ISBN:
  Títol del llibre: Approaches to New Trends in Research on Catalan Studies
 • Títol del capítol: "Els Blends en la Història de la Neologia en català"
  Autors: Martines, V.
  Editorial: Editorial Octaedro, S.L.
  Pàgines: -
  Data: 2020
  ISBN:
  Títol del llibre: A(post)a per les Noves Tendències en recerca en Filologia Catalana
COMUNICACIONS A CONGRESSOS (DESTACADES)
 • Títol: Consideraciones previas sobre acostumar (a/de) + infinitivo. Del aspecto habitual al aspecto genérico en una perífrasis ligada a la formalidad.
  Autors: Montserrat, S
  Tipus de participació: Ponencia invitada
  Nom del congrés: Verb and Context
  Tipus d'esdeveniment: Europeo
  Ciutat de celebració:
  Data de celebració: 13/04/2021
 • Títol: Actituds i vincle: faena feta al sud del sud
  Autors: Montserrat, S
  Tipus de participació: Ponencia invitada
  Nom del congrés: II Jornades Internacionals SERCLE: Didàctica del Valencià com a L2
  Tipus d'esdeveniment: Europeo
  Ciutat de celebració:
  Data de celebració: 23/10/2020
 • Títol: Jornada Internacional de l`Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (AILLC) `Innovació en la recerca en Filologia Catalana. Corpus, Lingüística, Sociolingüística, Literatura, Històri
  Autors: Guardiola Savall, M. I.; Guardiola Savall, M. Isabel; Vidal, V.
  Tipus de participació: Comité organizador
  Nom del congrés: Jornada Internacional de l`Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (AILLC) `Innovació en la recerca en Filologia Catalana. Corpus, Lingüística, Sociolingüística, Literatura, Històri
  Tipus d'esdeveniment: Europeo
  Ciutat de celebració:
  Data de celebració: 22/11/2019
 • Títol: LingCor 2019. II Col·loqui Internacional de Lingüística de Corpus
  Autors: Guardiola Savall, M. I.
  Tipus de participació: Comité organizador
  Nom del congrés: II Col·loqui Internacional de Lingüística de Corpus
  Tipus d'esdeveniment: Europeo
  Ciutat de celebració:
  Data de celebració: 18/10/2019
 • Títol: Jornada Internacional: 100 anys de l'obra de Pompeu Fabra
  Autors: Guardiola Savall, M. I.
  Tipus de participació: Comité organizador
  Nom del congrés: Jornada Internacional: 100 anys de l`obra de Pompeu Fabra
  Tipus d'esdeveniment: Europeo
  Ciutat de celebració: Alicante (ALICANTE)
  Data de celebració: 27/03/2019