Ir a cuerpo
Logo UA
Grups d'investigació
  Traducció de clàssics valencians a llengües europees. Estudis literaris, lingüístics i traductològics comparats

Dades generals

Àrea de coneixement:
Humanitats
Correu electrònic:
Telèfon:
+34 965903400 x 2568

Memòries

Memòria anual
 • Canvi Lèxic i canvi semàntic
  Canvi lèxic i canvi semàntic~~~~~~~~
 • Traducció literària de clàssics europeus i romànics
  Traducció literària de clàssics europeus i romànics ~~
 • Traductologia
 • Traducció Especialitzada i de llenguatges especialitzats
 • Traducció i recursos de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació
  Traducció i recursos de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació~~
 • Traducció de clàssics valencians a llengües europees
  Traducció de clàssics valencians a llengües europees~~Traducció , Edat Mitjana, Regne de València, Corona d`Aragó, Edició i Digitalització de textos, Concordances, Concordances lematizades~~
 • Literatura catalana medieval i les seues relacions romàniques
  Literatura catalana medieval i les seues relacions romàniques~~
 • Filologia Catalana
  Literatura Catalana Medieval i del Renaixement, Estudi Filològic, Morfosintaxi, Semàntica, Lexicografia i lexicologia, Estilística, Diacronia lingüística, Diatopia lingüística~~
 • Tecnologies de la Informació i la Comunicació aplicades als estudis filològics diacrònics i sincrònics, i als traductològics
  Tecnologies de la Informació i la Comunicació aplicades als estudis filològics diacrònics i sincrònics~~
 • Educació i Ensenyament de la llengua i literatura, i Història de la cultura
  Educació i Ensenyament de la llengua i literatura, i Història de la cultura~~

 

 

Serveis que ofereixen

Sense dades.

 

Resultats

Sense dades.

 

Infraestructura rellevant disponible

Sense dades.

 

PARTICIPACIÓ EN PROJECTES DE RECERCA (DESTACATS)
 • Denominació del projecte: Ayuda para formación para el profesorado universitario
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE EDUCACION
  Data d'inici: 10/09/2018
  Data de finalització: 09/09/2022
 • Denominació del projecte: Variación y cambio lingüístico en catalán. Una aproximación diacrónica según la lingüística de corpus
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA
  Data d'inici: 01/01/2019
  Data de finalització: 31/12/2021
 • Denominació del projecte: Gestión de la información y estructuración lingüística: explicaciones y aplicaciones
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA
  Data d'inici: 01/01/2018
  Data de finalització: 31/12/2020
 • Denominació del projecte: ISIC/2012/022 ISIC-IVITRA
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA
  Data d'inici: 19/02/2018
  Data de finalització: 18/02/2020
 • Denominació del projecte: Estudio, edición, traducción y digitalización de corpus documentales y literarios referidos a la historia de la corona de Aragón Medieval (Con especial referencia al Reino de Valencia)
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: GENERALITAT VALENCIANA
  Data d'inici: 01/01/2014
  Data de finalització: 31/12/2014

Publicacions Mostra cercador

PUBLICACIONS EN REVISTES (DESTACADES)
 • Títol: Cap a una semàntica cognitiva del català (i): la cognició, el cos, l’espai i el temps
  Autors: Martines, J.
  Revistes: Estudis Romànics
  Volum: 42
  Pàgines: 323 - 343
  Data: 2020
  ISSN: 0211-8572
  DOI: 10.2436/20.2500.01.302
 • Títol: “La Cançó de la croada contra els albigesos  (1r quart del s. XIII) i el Tractat de Meaux-París  (1228). Mimesi literària i constància jurídica de la desposessió d’Occitània / The Song of  the Crusade against the Albigensians (1st quarter of  the 13th century) and the Treaty of
  Autors: Martines, V.
  Revistes: Scripta
  Volum: 15
  Pàgines: 16 - 37
  Data: 2020
  ISSN: 2340-4841
  DOI: 10.7203
 • Títol: "100 anys de Pompeu Fabra!
  Autors: Guardiola Savall, M. Isabel; Martínez Martínez, C.
  Revistes: Ítaca. Revista de Filologia
  Volum:
  Pàgines: 13 - 16
  Data: 2019
  ISSN: 2172-5500
  DOI: https://doi.org/10.14198/ITACA2019.10.01
 • Títol: Anamniseis kai Epidraseis toy Byzantiou sto ippotiko mythistorima Tyrant Lo Blanch (15ou aiona)
  Autors: Serrano, M.
  Revistes: Fortunatae
  Volum: 28
  Pàgines: 405 - 418
  Data: 2018
  ISSN: 1131-6810
  DOI: http://doi.org/10.25145/j.fortunat.2018.28
 • Títol: Canvi lexicosemàntic: salpuscar ‘esquitar’ i variants, un petit enigma
  Autors: Martines, Josep
  Revistes: Scripta
  Volum:
  Pàgines: 103 - 131
  Data: 2018
  ISSN: 2340-4841
  DOI: 10.7203/SCRIPTA.12.13666
LLIBRES PUBLICATS (DESTACATS)
 • Títol: Aproximació a la història social de la llengua catalana
  Autors: Brauli Montoya Abat
  Editorial: Bromera, Edicions
  Data: 2018
  ISBN: 978-84-9026-833-9
 • Títol: La llengua dels mallorquins de San Pedro (Argentina)
  Autors: Brauli Montoya Abat
  Editorial: Publicacions de l'Abadia de Montserrat
  Data: 2017
  ISBN: 978-84-9883-928-9
 • Títol: Els verbs de percepció en català antic. Els verbs veure, sentir, oir i entendre en els segles XIII-XVI
  Autors: Antolí Martínez, J. M.
  Editorial: Publicacions de l'Abadia de Montserrat
  Data: 2017
  ISBN: 978-84-9883-882-4
 • Títol: El valencià del segle XIX. El lèxic : l`aportació del Diccionario valenciano de Josep Pla i Costa
  Autors: Martines, Josep
  Editorial: Institut d'Estudis Catalans
  Data: 2012
  ISBN: 978-84-9965-105-7
 • Títol: Atles lingüístic de la Marina
  Autors: Beltran Calvo, Vicent i Teresa Herrero Lloret
  Editorial: Institut d'Estudis Comarcals de la Marina Alta
  Data: 2011
  ISBN: 978-84-939785-3-2
CAPÍTOLS DE LLIBRE PUBLICATS (DESTACATS)
 • Títol del capítol: El lèxic popular en la prosa de Fabra
  Títol del llibre: Canvi lingüístic, estandardització i identitat en català / Linguistic Change, Standardization and Identity in Catalan
  Autors: Martínez, C.
  Editorial: John Benjamins Publishing Company
  Pàgines: 173 - 188
  Data: 2019
  ISBN: 9789027205384
 • Títol del capítol: El uso de estrategias y metodologías activas con alumnado del grado en maestro en educación infantil como reflejo de su futura acción docente
  Títol del llibre: REDES-INNOVAESTIC 2019. Libro de Actas
  Autors: Álvarez Herrero, J.F.; Antolí Martínez, J.M.
  Editorial: Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante
  Pàgines: 132 - 132
  Data: 2019
  ISBN: 978-84-09-07185-2
 • Títol del capítol: Claves para entender el fenómeno de la variación en fraseología
  Títol del llibre: Fraseología, Diatopía y Traducción / Phraseology, Diatopic Variation and Translation
  Autors: Sánchez-López, E.
  Editorial: John Benjamins Publishing Company
  Pàgines: 243 - 262
  Data: 2018
  ISBN: 978-90-272-0225-3
 • Títol del capítol: El bilingüismo y la formación tecnológica de los futuros docentes. La integración de las TIC en el aula de inglés por los nativos digitales
  Títol del llibre: Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria. Convocatoria 2017-18
  Autors: Belda Medina, Jose Ramon;
  Editorial: Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante
  Pàgines: 2843 - 2848
  Data: 2018
  ISBN: 978-84-09-07041-1
 • Títol del capítol: Estudio diacrónico de la locución tener entendido en español y catalán moderno (s. xvi-xviii). Construccionalización y expresión de la evidencialidad
  Títol del llibre: Fraseología, Diatopía y Traducción / Phraseology, Diatopic Variation and Translation
  Autors: Antolí Martínez, J. M.
  Editorial: John Benjamins Publishing Company
  Pàgines: 310 - 333
  Data: 2018
  ISBN: 9789027202253

  DOI: https://doi.org/10.1075/ivitra.17
COMUNICACIONS A CONGRESSOS (DESTACADES)
 • Títol: From Inferential to Hearsay Evidentiality: The Case of the Verbs parèixer and semblar in Old Catalan
  Autors: Antolí-Martínez, J. M.
  Tipus de participació: PONÈNCIA
  Nom del congrés: International conference on Evidentiality and Modality (ICEM`18)
  Tipus d'esdeveniment: Internacional no UE
  Ciutat de celebració: Universidad Complutense (Madrid) (España)
  Data de celebració: 19/09/2018
 • Títol: Les denominacions de les parts del dia en català antic i modern
  Autors: Antolí Martínez, J. M.
  Tipus de participació: PONÈNCIA
  Nom del congrés: Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes
  Tipus d'esdeveniment: Unión Europea
  Ciutat de celebració: Bucarest (Rumanía)
  Data de celebració: 02/07/2018
 • Títol: Evolució semàntica i distribució territorial de les denominacions de la vesprada en català antic i modern
  Autors: Antolí-Martínez, J. M.
  Tipus de participació: PONÈNCIA
  Nom del congrés: XII Simposi Internacional del Noves Tendències en I+D+I en Literatura, Llengua i TIC sobre la Corona d¿Aragó. De la Innovació al Cànon
  Tipus d'esdeveniment: Unión Europea
  Ciutat de celebració: Seu Universitària de La Nucia (UA), La Nucia (Alacant) (España)
  Data de celebració: 24/05/2018
 • Títol: "Ensenyament del català al País Valencià"
  Autors: Martínez, C.
  Tipus de participació: CONFERÈNCIA
  Nom del congrés: UNESCO International Mother Language Day
  Tipus d'esdeveniment: Unión Europea
  Ciutat de celebració: UNIVERSITY OF CALIFORNIA SANTA BARBARA (Estados Unidos de América)
  Data de celebració: 12/02/2018
 • Títol: Quines formacions superiors per a l'ensenyament del català?
  Autors: Montserrat, S
  Tipus de participació: PONÈNCIA INVITADA
  Nom del congrés: Trobada de la Coordinadora de Departament de Filologia Catalana
  Tipus d'esdeveniment: Unión Europea
  Ciutat de celebració: Universitat de Perpinyà (França) (Francia)
  Data de celebració: 01/12/2017