Ir a cuerpo
Logo UA
Grups d'investigació
  Traducció de clàssics valencians a llengües europees. Estudis literaris, lingüístics i traductològics comparats

Dades generals

Àrea de coneixement:
Humanitats
Correu electrònic:
Telèfon:
+34 965903400 x 2568

Memòries

Memòria anual
 • Canvi Lèxic i canvi semàntic
  Canvi lèxic i canvi semàntic~~~~~~~~
 • Traducció literària de clàssics europeus i romànics
  Traducció literària de clàssics europeus i romànics ~~
 • Traductologia
 • Traducció Especialitzada i de llenguatges especialitzats
 • Traducció i recursos de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació
  Traducció i recursos de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació~~
 • Traducció de clàssics valencians a llengües europees
  Traducció de clàssics valencians a llengües europees~~Traducció , Edat Mitjana, Regne de València, Corona d`Aragó, Edició i Digitalització de textos, Concordances, Concordances lematizades~~
 • Literatura catalana medieval i les seues relacions romàniques
  Literatura catalana medieval i les seues relacions romàniques~~
 • Filologia Catalana
  Literatura Catalana Medieval i del Renaixement, Estudi Filològic, Morfosintaxi, Semàntica, Lexicografia i lexicologia, Estilística, Diacronia lingüística, Diatopia lingüística~~
 • Tecnologies de la Informació i la Comunicació aplicades als estudis filològics diacrònics i sincrònics, i als traductològics
  Tecnologies de la Informació i la Comunicació aplicades als estudis filològics diacrònics i sincrònics~~
 • Educació i Ensenyament de la llengua i literatura, i Història de la cultura
  Educació i Ensenyament de la llengua i literatura, i Història de la cultura~~

 

 

Serveis que ofereixen

Sense dades.

 

Resultats

Sense dades.

 

Infraestructura rellevant disponible

Sense dades.

 

PARTICIPACIÓ EN PROJECTES DE RECERCA (DESTACATS)
 • Denominació del projecte: Ayuda para formación para el profesorado universitario
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE EDUCACION
  Data d'inici: 10/09/2018
  Data de finalització: 09/09/2022
 • Denominació del projecte: Variación y cambio lingüístico en catalán. Una aproximación diacrónica según la lingüística de corpus
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA
  Data d'inici: 01/01/2019
  Data de finalització: 31/12/2021
 • Denominació del projecte: Gestión de la información y estructuración lingüística: explicaciones y aplicaciones
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA
  Data d'inici: 01/01/2018
  Data de finalització: 31/12/2020
 • Denominació del projecte: Estudio, edición, traducción y digitalización de corpus documentales y literarios referidos a la historia de la corona de Aragón Medieval (Con especial referencia al Reino de Valencia)
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: GENERALITAT VALENCIANA
  Data d'inici: 01/01/2014
  Data de finalització: 31/12/2014
 • Denominació del projecte: ISIC/2012/022 ISIC-IVITRA
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA
  Data d'inici: 19/02/2018
  Data de finalització: 18/02/2020

Publicacions Mostra cercador

PUBLICACIONS EN REVISTES (DESTACADES)
 • Títol: "100 anys de Carmelina Sánchez-Cutillas"
  Autors: Guardiola Savall, M. I.
  Revistes: Scripta
  Volum: 17
  Pàgines: 482 - 484
  Data: 2021
  ISSN: 2340-4841
  DOI: / SCRIPTA.17.20919
 • Títol: Cap a una semàntica cognitiva del català (i): la cognició, el cos, l’espai i el temps
  Autors: Martines, J.
  Revistes: Estudis Romànics
  Volum: 42
  Pàgines: 323 - 343
  Data: 2020
  ISSN: 0211-8572
  DOI: 10.2436/20.2500.01.302
 • Títol: "Faïdits i la seua lluita segons la Cançó de la croada contra els albigesos. Mimesi literària, resistència i realpolitik"
  Autors: Martines, V.
  Revistes: Rivista Italiani di Studi Catalani
  Volum: 27
  Pàgines: 1 - 27
  Data: 2020
  ISSN: 2279-8781
 • Títol: "Genesis and Evolution of a Pragmatic Marker in Catalan: the Case of Tanmateix"
  Autors: Martínez, C.
  Revistes: Catalan Journal of Linguistics (Online)
  Volum: Context and linguistic
  Pàgines: 161 - 182
  Data: 2020
  ISSN: 2014-9719
  DOI: https://doi.org/10.5565/rev/catjl.320
 • Títol: "Introducció"
  Autors: Beltran Calvo, V.; Guardiola Savall, M. I.
  Revistes: Zeitschrift für Katalanistik
  Volum:
  Pàgines: 3 - 7
  Data: 2020
  ISSN: 0932-2221
LLIBRES PUBLICATS (DESTACATS)
 • Títol: Origen i evolució dels connectors de contrast en català antic
  Autors: Martínez, C.
  Editorial: Publicacions de l'Abadia de Montserrat
  Data: 2020
  ISBN: 978-84-9191-152-4
 • Títol: Aproximació a la història social de la llengua catalana
  Autors: Brauli Montoya Abat
  Editorial: Bromera, Edicions
  Data: 2018
  ISBN: 978-84-9026-833-9
 • Títol: Els parlars valencians
  Autors: Beltran Calvo, V.; Segura-Llopes, Carles
  Editorial: Publicacions de la Universitat de València
  Data: 2017
  ISBN: 9788491340102
 • Títol: La llengua dels mallorquins de San Pedro (Argentina)
  Autors: Brauli Montoya Abat
  Editorial: Publicacions de l'Abadia de Montserrat
  Data: 2017
  ISBN: 978-84-9883-928-9
 • Títol: Els verbs de percepció en català antic. Els verbs veure, sentir, oir i entendre en els segles XIII-XVI
  Autors: Antolí Martínez, J. M.
  Editorial: Publicacions de l'Abadia de Montserrat
  Data: 2017
  ISBN: 978-84-9883-882-4
CAPÍTOLS DE LLIBRE PUBLICATS (DESTACATS)
 • Títol del capítol: "LaCanción de la cruzada contra los albigensesy el relato de convertirse wen margiunados en casa propia: los condes de Toulouse y el conde de Provenza"
  Autors: Martines, Vicent
  Editorial: Libros Pórtico
  Pàgines: 235 - 268
  Data: 2021
  ISBN: 9788479562083
  Títol del llibre: En los márgenes de la Historia: marginales y minorías
 • Títol del capítol: Els conceptes de ‘llengua’, ‘dialecte’ i ‘llenguatge’ en català medieval
  Autors: Brauli Montoya Abat
  Editorial: Publicacions de l'Abadia de Montserrat
  Pàgines: 5 - 22
  Data: 2020
  ISBN: 978-84-9191-138-8
  Títol del llibre: Estudis de Llengua i Literatura Catalanes LXXIV. Miscel·lània Antoni Ferrando, 1
 • Títol del capítol: On the importance of a diachronic approach to phraseology
  Autors: Sánchez-López, E.
  Editorial: John Benjamins Publishing Company
  Pàgines: 300 - 329
  Data: 2020
  ISBN: 9789027205360
  Títol del llibre: Changes in Meaning and Function. Studies in historical linguistics with a focus on Spanish

  DOI: 10.1075/ivitra.25
 • Títol del capítol: "The Treaty of Meaux-Paris (1228): A Forerunner of the Nueva Planta Decrees – Consequences of the Right of Conquest for the Crown of Aragon" (pages 1-29)
  Autors: Martines, V.
  Editorial: IGI GLOBAL
  Pàgines: 1 - 29
  Data: 2020
  ISBN: 9781799866145
  Títol del llibre: History of Catalonia and Its Implications for Contemporary Nationalism and Cultural Conflict

  DOI: 10.4018/978-1-7998-6614-5
 • Títol del capítol: Eixau/Ajau: una continuïtat per damunt de la divisòria entre llengües
  Autors: Brauli Montoya Abat
  Editorial: Acadèmia Valenciana de la Llengua
  Pàgines: 105 - 111
  Data: 2019
  ISBN: 978-84-482-6478-9
  Títol del llibre: Jornada d’Onomàstica Hispànica: Normalització i Investigació. XII Jornada d’Onomàstica de l’AVL
COMUNICACIONS A CONGRESSOS (DESTACADES)
 • Títol: Consideraciones previas sobre acostumar (a/de) + infinitivo. Del aspecto habitual al aspecto genérico en una perífrasis ligada a la formalidad.
  Autors: Montserrat, S.
  Tipus de participació: PONÈNCIA INVITADA
  Nom del congrés: Verb and Context
  Tipus d'esdeveniment: Unión Europea
  Ciutat de celebració: En línia (España)
  Data de celebració: 13/04/2021
 • Títol: Actituds i vincle: faena feta al sud del sud
  Autors: Montserrat, S.
  Tipus de participació: CONFERÈNCIA INAUGURAL
  Nom del congrés: Jornades Internacionals SERCLE: Didàctica del Valencià com a L2
  Tipus d'esdeveniment: Unión Europea
  Ciutat de celebració: Alacant (España)
  Data de celebració: 23/10/2020
 • Títol: From Inferential to Hearsay Evidentiality: The Case of the Verbs parèixer and semblar in Old Catalan
  Autors: Antolí-Martínez, J. M.
  Tipus de participació: PONÈNCIA
  Nom del congrés: International conference on Evidentiality and Modality (ICEM`18)
  Tipus d'esdeveniment: Internacional no UE
  Ciutat de celebració: Universidad Complutense (Madrid) (España)
  Data de celebració: 19/09/2018
 • Títol: Les denominacions de les parts del dia en català antic i modern
  Autors: Antolí Martínez, J. M.
  Tipus de participació: PONÈNCIA
  Nom del congrés: Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes
  Tipus d'esdeveniment: Unión Europea
  Ciutat de celebració: Bucarest (Rumanía)
  Data de celebració: 02/07/2018
 • Títol: Escandall de l'extracció automática de locucions en un corpus diacrònic
  Autors: Sánchez-López, E.
  Tipus de participació: CONFERÈNCIA INVITADA
  Nom del congrés: Simposi Internacional de Noves Tendències en el I+D+I en Literatura, Llengua, Ensenyament i TIC sobre la Corona d¿Aragó (Edat Mitjana i Moderna): De la Innovació al Cànon
  Tipus d'esdeveniment: Unión Europea
  Ciutat de celebració: Seu Universitària de la Nucia, Universitat dAlacant (España)
  Data de celebració: 29/05/2018