Ir a cuerpo
Logo UA
Grups d'investigació
  Robòtica i Visió Tridimensional (RoViT)

@*@(persona.Nombre)*@

Dades generals

Àrea de coneixement:
Enginyeria i Arquitectura
Correu electrònic:
Telèfon:
+34 965903400 x 2242

Memòries

Memòria anual
 • Mètodes de localització i mapatge simultanis en robòtica mòbil
 • Localització visual, topològica i mètrica
 • Aprenentatge en robots
 • Desenvolupament de mètodes eficients per al tractament d'informació tridimensional
 • Desenvolupament de tècniques de realitat augmentada

 

 

Serveis que ofereixen

- Experiència en processament de dades 3D

- Processament d'imatges mitjançant deep learning

- Anàlisi d'emocions amb deep learning

- Imatge mèdica

- Aplicacions d'intel·ligència artificial per a millorar la qualitat de vida de persones dependents

 

 

Resultats

- Reconstrucció d'entorns 3D

- Sistemes d'ajuda a la discapacitat i a les persones majors

- Robots per a atendre persones dependents

- Reconeixement en imatges

 

 

Infraestructura rellevant disponible

- Robot Pepper d'Aldebaran

- Sistemes de processament d'altes prestacions (GPUs)

- Sensors per a monitoratge de mans, vista, cos.

 

 

PARTICIPACIÓ EN PROJECTES DE RECERCA (DESTACATS)
 • Denominació del projecte: Retorno al hogar: Sistema de mejora de la autonomía de personas con daño cerebral adquirido y dependientes en su integración en la sociedad.
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA
  Data d'inici: 30/12/2016
  Data de finalització: 29/12/2019
 • Denominació del projecte: APRENDIZAJE Y ANÁLISIS DE COMPORTAMIENTOS HUMANOS PARA MONITORIZACIÓN, ASISTENCIA PERSONALIZADA Y DETECCIÓN TEMPRANA DE DOLENCIAS
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACION Y UNIVERSIDADES
  Data d'inici: 01/06/2020
  Data de finalització: 31/05/2023
 • Denominació del projecte: Implantación en una residencia de un sistema de identificación y monitorización de personas
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: UNIVERSIDAD DE ALICANTE
  Data d'inici: 02/03/2020
  Data de finalització: 01/03/2021
 • Denominació del projecte: Estancia en la empresa: MULTISCAN TECHNOLOGIES S.L.
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: GENERALITAT VALENCIANA
  Data d'inici: 01/01/2021
  Data de finalització: 31/12/2022
 • Denominació del projecte: Detección eficiente de síntomas de COVID19 mediante inteligencia artificial
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: UNIVERSIDAD DE ALICANTE
  Data d'inici: 01/05/2020
  Data de finalització: 31/12/2020
 • Denominació del projecte: Inteligencia artificial
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: FUNDACIÓN VALGRAI
  Data d'inici: 01/01/2024
  Data de finalització: 31/12/2024
 • Denominació del projecte: Reconocimiento de emociones de personas con autismo mientras realizan actividades con entornos de realidad virtual/aumentada
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: UNIVERSIDAD DE ALICANTE
  Data d'inici: 01/01/2024
  Data de finalització: 31/07/2024
 • Denominació del projecte: Robótica y Visión Tridimensional (RoViT) - VIGROB-265
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: UNIVERSIDAD DE ALICANTE
  Data d'inici: 01/01/2024
  Data de finalització: 31/12/2024
 • Denominació del projecte: Robótica y Visión Tridimensional (RoViT) - VIGROB-265
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: UNIVERSIDAD DE ALICANTE
  Data d'inici: 01/01/2024
  Data de finalització: 31/12/2024
 • Denominació del projecte: AIDEN: Asistente para personas con discapacidad visual basado en inteligencia artificial
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: INDRA SISTEMAS S.A.
  Data d'inici: 13/12/2023
  Data de finalització: 12/12/2024

Publicacions Mostra cercador

PUBLICACIONS EN REVISTES (DESTACADES)
 • Títol: Accurate and Efficient 3D Hand Pose Regression for Robot Hand Teleoperation using a Monocular RGB Camera
  Autors: Gómez-Donoso, F.; Orts-Escolano, S.; Cazorla, M.
  Revistes: Expert Systems with Applications
  Volum: 136
  Pàgines: 327 - 337
  Data: 2019
  ISSN: 0957-4174
 • Títol: An augmented reality application for improving shopping experience in large retail stores
  Autors: , Cruz, E.; Orts-Escolano, S.; Gómez-Donoso, F.; Rizo, C.; , Rangel, J.C.; Mora, H.; , Higinio Mora, H.; Cazorla, M.
  Revistes: Virtual Reality
  Volum: 23
  Pàgines: 281 - 291
  Data: 2019
  ISSN: 1359-4338
 • Títol: Large-scale Multiview 3D Hand Pose Dataset
  Autors: Gómez-Donoso, F.; Orts-Escolano, S.; Cazorla, M.; , Cazola, M.
  Revistes: Image and Vision Computing
  Volum: 85
  Pàgines: 25 - 33
  Data: 2019
  ISSN: 0262-8856
  DOI: https://doi.org/10.1016/j.imavis.2018.12.001
 • Títol: A voxelized fractal descriptor for 3d object recognition
  Autors: , Domenech, J.F.; Escalona-Moncholi, F. ; Gómez-Donoso, F.; Cazorla, M.
  Revistes: IEEE access
  Volum: 8
  Pàgines: 161958 - 161968
  Data: 2020
  ISSN: 2169-3536
 • Títol: Biomarker localization from deep learning regression networks
  Autors: , Cano-Espinosa, C.; González G; , Washko G.; Cazorla, M.; , Estepar, R.
  Revistes: IEEE Transactions on Medical Imaging
  Volum: 39
  Pàgines: 2121 - 2132
  Data: 2020
  ISSN: 0278-0062
  DOI: http://dx.doi.org/10.1109/TMI.2020.2965486
 • Títol: Holograms for Seamless Integration of Remote Students in the Classroom
  Autors: Dominguez-Dager, B. ; Gómez-Donoso, F.; Roig-Vila, R. et al.; Escalona-Moncholi, F. ; Cazorla, M.
  Revistes: Virtual Reality
  Volum: 28
  Pàgines: 1 - 24
  Data: 2024
  ISSN: 1359-4338
  DOI: https://doi.org/10.1007/s10055-023-00924-7
 • Títol: Multi-modal Authentication Model for Occluded faces in a Challenging Environment
  Autors: Martinez-Martin, E.
  Revistes: IEEE Transactions on Emerging Topics in Computational Intelligence
  Volum:
  Pàgines: 1 - 11
  Data: 2024
  ISSN: 2471-285X
  DOI: http://dx.doi.org/10.1109/TETCI.2024.3390058
 • Títol: A kinematic, imaging and electromyography dataset for human muscular manipulability index prediction
  Autors: Hernández, Óscar; López, Jose Mario; Jara C.J.; Garcia, G. J.; Úbeda, A.; Morell, V.; Gómez-Donoso, F.
  Revistes: Scientific Data
  Volum: 10
  Pàgines: -
  Data: 2023
  ISSN: 2052-4463
  DOI: http://dx.doi.org/10.1038/s41597-023-02031-3
  RUA: https://doi.org/10.1038/s41597-023-02031-3
 • Títol: A Malware Detection Approach Based on Feature Engineering and Behavior Analysis
  Autors: Torres Mendoza, Manuel; Alvarez, R.; Cazorla, M.
  Revistes: IEEE access
  Volum:
  Pàgines: -
  Data: 2023
  ISSN: 2169-3536
 • Títol: A new automatic method for demoulding plastic partsusing an intelligent robotic system
  Autors: Sanchez-Martinez, D. ; Jara C.J.; Gómez-Donoso, F.
  Revistes: International Journal of Advanced Manufacturing Technology
  Volum: 1
  Pàgines: 1 - 14
  Data: 2023
  ISSN: 0268-3768
  DOI: https://doi.org/10.1007/s00170-023-12466-y
LLIBRES PUBLICATS (DESTACATS)
 • Títol: Robust Motion Detection in Real-Life Scenarios
  Autors: Martinez-Martin, E.; , del Pobil, A.P.
  Editorial: Springer-Verlag
  Data: 2012
  ISBN: 978-1-4471-4216-4
  DOI: 10.1007/978-1-4471-4216-4
 • Títol: Seguridad informática
  Autors: Salinas,J.M
  Editorial: Grupo Editorial Círculo Rojo
  Data: 2018
  ISBN: 978-84-948991-2-6
 • Títol: Adecuación del primer curso de los estudios de informática al Espacio Europeo de Educación Superior
  Autors: Migallón, V.; , García, P.; Compañ-Rosique, P.; , LLOPIS, F.; Florez-Revuelta, F.; Márquez, A.; Llorens-Largo, F.; Castel de Haro, M. J.; Mora, H.; Penadés, J.; Aznar, F.; Pujol, M.; Castro, M. A.; Montoyo, J.; , Requena, J.; , Vicedo, J.L.; Mora Lizán, F.J.; Villagrá Arnedo, C. J.; Satorre-Cuerda, R.; , Y OTROS
  Editorial: Marfil
  Data: 2005
  ISBN: 84-268-1240-6
 • Títol: Ingeniería del software
  Autors: Alfonso M.I.; Botía, A.; Mora Lizán, F.J.; , Mora, F.; , Trigueros, J.P.
  Editorial: Pearson Educación
  Data: 2005
  ISBN: 84-7829-074-5
 • Títol: Inteligencia Artificial
  Autors: Cazorla, M.; Alfonso M.I.; Colomina, O.; Escolano, F.; Lozano, M.A.
  Editorial: Thomson
  Data: 2003
  ISBN: 84-9732-183-9
 • Títol: Aplicación del muestreo bayesiano en robots móviles: estrategias para la localización y estimación de mapas del entorno.
  Autors: Gallardo D.
  Editorial: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (Universidad de Alicante)
  Data: 2002
  ISBN: 84-699-8717-8
 • Títol: Métodos Matematicos en la Computacion
  Autors: Saez, J.M.; Cazorla, M.; Rizo, R.
  Editorial: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alicante
  Data: 2002
  ISBN: 84-7908-678-5
 • Títol: Fundamentos de Inteligencia Artificial
  Autors: Cazorla, M.; Compañ-Rosique, P.; Escolano, F.; Rizo, R.
  Editorial: Universitat d'Alacant
  Data: 1999
  ISBN: 84-7908-446-4
 • Títol: Internet para universitarios.
  Autors: Cazorla, M.; Colomina, O.; Compañ-Rosique, P.
  Editorial: Universitat d'Alacant
  Data: 1999
  ISBN: 84-7908-470-7
 • Títol: Técnicas de Inteligencia Artificial.
  Autors: Cazorla, M.; Colomina, O.; Escolano, F.; Gallardo D.; Rizo, R.; Satorre-Cuerda, R.
  Editorial: UNIVERSIDAD DE ALICANTE
  Data: 1999
  ISBN: 84-7908-469-3
CAPÍTOLS DE LLIBRE PUBLICATS (DESTACATS)
 • Títol del capítol: Docencia de la Asignatura Modelos Abstractos de Cálculo.
  Autors: Arques-Corrales, M.P.; , Arques, P.; Gallardo D.; , Cazorla, M.A.
  Editorial:
  Pàgines: 386 - 390
  Data:
  ISBN:
  Títol del llibre: Proceedings of JENUI 1998.
 • Títol del capítol: La programación en grupos de Trabajo
  Autors: , Alfonso Galipienso, M.I.; Alfonso M.I.; Mora Lizán, F.J.; Martínez, F.M.; , Martínez Pérez, F.
  Editorial:
  Pàgines: 181 - 185
  Data:
  ISBN:
  Títol del llibre: Proceedings of JENUI 1998.
 • Títol del capítol: Recognizing Human Pose and Actions for Interactive Robots
  Autors: , Jenkins OC; González G; , Loper MM
  Editorial: IN-TECH Education and Publishing
  Pàgines: 119 - 138
  Data:
  ISBN:
  Títol del llibre: Huma-Robot Interaction
 • Títol del capítol: Investigando acerca de la conveniencia de utilizar asistentes IA en asignaturas de programacio¿n de ordenadores
  Autors: Compañ-Rosique, P.; Colomina, O.; Saiz-Noeda, M.; Satorre-Cuerda, R.; Valor-Lucena, J.
  Editorial: Instituto Ciencias de la Educación (ICE). Universidad de Alicante
  Pàgines: 113 - 115
  Data: 2023
  ISBN:
  Títol del llibre: REDES-INNOVAESTIC 2023. Libro de actas / XARXES-INNOVAESTIC 2023. Llibre d"actes

  DOI: http://hdl.handle.net/10045/134781
 • Títol del capítol: La Inteligencia Artificial como medio para la reorientación del proceso de enseñanza aprendizaje en el aula universitaria
  Autors: Roig-Vila, R. et al.; Cazorla, M.
  Editorial: Editorial Octaedro, S.L.
  Pàgines: 100 - 100
  Data: 2022
  ISBN:
  Títol del llibre: Libro de Actas / Proceedings / Llibre d"actes. 1st International Congress: Humanities and Knowledge. Humanities as a nexu of knowledge
 • Títol del capítol: La tecnología digital para la retroalimentación en la Educación Superior a través de metodologías activas
  Autors: Roig-Vila, R. et al.; , Álvarez Teruel, José Daniel; Cazorla, M.; Fernández, F.; Gavilán, D.; Grau, S.; Hernández, MJ.; Lozano Cabezas, I.; Merma, G.; Pellín, N.; Ripoll Ferrándiz, J.; Sebastiá Alcaraz, Rafael; Tonda. E. Mª; Urrea Solano, Mayra
  Editorial:
  Pàgines: 433 - 450
  Data: 2022
  ISBN:
  Títol del llibre: Memòries del Programa de Xarxes de investigació en docència universitària. Convocatòria 2021-22

  RUA: http://hdl.handle.net/10045/130421
 • Títol del capítol: Reconocimiento de emociones faciales como un indicador de atención por parte del estudiante
  Autors: Cazorla, M.; Roig-Vila, R. et al.
  Editorial: Editorial Octaedro, S.L.
  Pàgines: 99 - 99
  Data: 2022
  ISBN:
  Títol del llibre: Libro de Actas / Proceedings / Llibre d"actes. 1st International Congress: Humanities and Knowledge. Humanities as a nexu of knowledge
 • Títol del capítol: Convolutional Neural Networks in Advanced Biomedical Imaging Applications
  Autors: Greenfield, Daniel A.; González G; , C.L. Evans
  Editorial:
  Pàgines: 197 - 236
  Data: 2021
  ISBN:
  Títol del llibre: Deep Learning for Biomedical Data Analysis

  DOI: 10.1007/978-3-030-71676-9_9
 • Títol del capítol: Inteligencia artificial basada en Deep Learning y Auto Reportes para el análisis emocional del alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
  Autors: FERNANDEZ, J.; Cazorla, M.; Roig-Vila, R. et al.
  Editorial: Editorial Octaedro, S.L.
  Pàgines: 15 - 25
  Data: 2021
  ISBN:
  Títol del llibre: Nuevas tendencias en Investigación Educativa / New Trends in Educational Research
 • Títol del capítol: Inteligencia artificial basada en Deep Learning y Auto Reportes para elanálisis emocional del alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje
  Autors: FERNANDEZ, J.; Cazorla, M.; Roig-Vila, R. et al.
  Editorial: Barcelona: Octaedro, 2021
  Pàgines: 15 - 25
  Data: 2021
  ISBN:
  Títol del llibre: Nuevas tendencias en Investigación Educativa / New Trends in Educational Research
COMUNICACIONS A CONGRESSOS (DESTACADES)
 • Títol: A comparative study of facial feature classification methods
  Autors: González-Ruíz, Martín; , Víctor H. Diaz-Ramirez; Cazorla, M.; Juarez-Salazar, Rigoberto
  Tipus de participació: Comunicación
  Nom del congrés: SPIE Optics + Photonics 2024
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: San Diego (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)
  Data de celebració: 18/08/2024
 • Títol: HARTO: Human Activity Recognition Through Optical Flow Architecture
  Autors: Marhuenda, Luis Jesús; Gómez-Donoso, F.; Cazorla, M.
  Tipus de participació: Comunicación
  Nom del congrés: The IEEE World Congress on Computational Intelligence 2024
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: Yokohama (JAPÓN)
  Data de celebració: 30/06/2024
 • Títol: Uso de Robots Sociales con Tecnología de Lenguaje de Modelos de Lenguaje Grande (LLM) en Aulas de Primaria
  Autors: Cazorla, M.; Gómez-Donoso, F.; Escalona-Moncholi, F. ; Pina-Navarro, M. ; Onrubia-Martínez, V.
  Tipus de participació: Comunicación
  Nom del congrés: International Congress: Education and Knowledge (ICON-edu 2024)
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: (ESPAÑA)
  Data de celebració: 06/06/2024
 • Títol: Uso de Robots Sociales para la Evaluación y Apoyo en la Enseñanza de Música
  Autors: Cazorla, M.; Escalona-Moncholi, F. ; Gómez-Donoso, F.; Dominguez-Dager, B. ; Martinez-Roig, Rosabel
  Tipus de participació: Comunicación
  Nom del congrés: International Congress: Education and Knowledge (ICON-edu 2024)
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: (ESPAÑA)
  Data de celebració: 06/06/2024
 • Títol: A PILOT STUDY OF TELEPRESENCE IN CLASS WITH MIXED REALITY
  Autors: Escalona-Moncholi, F. ; Dominguez-Dager, B. ; Gómez-Donoso, F.; Belmonte-Baeza, A. ; Martinez-Martin, E.; Cazorla, M.
  Tipus de participació: Ponencia
  Nom del congrés: 18th International Technology, Education and Development Conference
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: Valencia (VALENCIA/ VALÈNCIA) (ESPAÑA)
  Data de celebració: 04/03/2024
 • Títol: USING AI GENERATED TESTS FOR STUDYING AND EVALUATION
  Autors: Gómez-Donoso, F.; Pina-Navarro, M. ; Morillas-Espejo, F. ; Marquez-Carpintero, L. ; Escalona-Moncholi, F. ; Cazorla, M.
  Tipus de participació: Ponencia
  Nom del congrés: 18th International Technology, Education and Development Conference
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: Valencia (VALENCIA/ VALÈNCIA) (ESPAÑA)
  Data de celebració: 04/03/2024
 • Títol: USING AI GENERATED TESTS FOR STUDYING AND EVALUATION
  Autors: Gómez-Donoso, F.; Pina-Navarro, M. ; Morillas-Espejo, F. ; Marquez-Carpintero, L. ; ESCALONA MONCHOLI, FELIX; Cazorla, M.
  Tipus de participació: Ponencia
  Nom del congrés: 18th International Technology, Education and Development Conference
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: Valencia (VALENCIA/ VALÈNCIA) (ESPAÑA)
  Data de celebració: 04/03/2024
 • Títol: HyperGaze: Gaze Tracking with a Color Camera
  Autors: Gómez-Donoso, F.; Dominguez-Dager, B. ; Escalona-Moncholi, F. ; Montoyo, J.; Cazorla, M.
  Tipus de participació: Comunicación
  Nom del congrés: 23rd International Workshop of Physical Agents (WAF)
  Tipus d'esdeveniment: Nacional
  Ciutat de celebració: (ESPAÑA)
  Data de celebració: 08/11/2023
 • Títol: Enhancing Poultry Management Practices: Automated Chicken Counting and Flock Monitoring using YOLO
  Autors: Cruz, Edmanuel; Gómez, Edgar; Acosta Reyes, Adiz Mariel; Gómez-Donoso, F.; Cazorla, M.; , Rangel Ortiz, José Carlos
  Tipus de participació: Comunicación
  Nom del congrés: 23rd International Workshop of Physical Agents (WAF)
  Tipus d'esdeveniment: Nacional
  Ciutat de celebració: (ESPAÑA)
  Data de celebració: 08/11/2023
 • Títol: Genetic Algorithms for Self-Driving Drones
  Autors: Suescun, Sergio; Gómez-Donoso, F.; Martínez Carpintero, Luis; Cazorla, M.
  Tipus de participació: Comunicación
  Nom del congrés: 23rd International Workshop of Physical Agents (WAF)
  Tipus d'esdeveniment: Nacional
  Ciutat de celebració: (ESPAÑA)
  Data de celebració: 08/11/2023