Ir a cuerpo
Logo UA
Grups d'investigació
  Reconocimiento de formas e inteligencia artificial

Dades generals

Àrea de coneixement:
Enginyeria i Arquitectura
Correu electrònic:
Telèfon:
+34 965903400 x 3698

Memòries

Memòria anual
 • Aprendizaje probabilístico.
 • Análisis de secuencias y señales musicales y de audio.
 • Inferencia gramatical
 • Clasificación supervisada y no supervisada.
 • Análisis de imágenes y visión artificial.
 • Aplicaciones industriales y médicas del reconocimiento de formas.

 

 

Serveis que ofereixen

Aplicacions de tècniques estructurals i estadístiques del reconeixement de formes i de l'aprenentatge computacional: anàlisi d'imatges, reconeixement d'objectes, imatges mèdiques, teledetecció, classificació de dades en general, etc.

Anàlisis i processament del so: descripció tècnica del so, composició algorismica, transcripció automàtica, detecció d'esdeveniments sonors, informes pericials d'arxius sonors, etc.

Aplicacions en dades musicals: transcripció del contingut en imatges de partitures, patrimoni històric i cultural, reconeixement i anàlisi de melodies, tonalitats, autors, classificació de gèneres musicals, etc.

 

 

Resultats

Sense dades.

 

Infraestructura rellevant disponible

Servidors per a càlcul amb GPUs.

Estudi d'enregistrament de so.

 

 

PARTICIPACIÓ EN PROJECTES DE RECERCA (DESTACATS)
 • Denominació del projecte: Preservación del patrimonio de música española manustcrita midenate transcripción automática
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA
  Data d'inici: 01/01/2018
  Data de finalització: 31/12/2020
 • Denominació del projecte: Reconocimiento óptico de documentos musicales.
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
  Data d'inici: 01/09/2019
  Data de finalització: 31/08/2022
 • Denominació del projecte: Multimodal Interaction in Pattern Recognition and Computer Vision
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE EDUCACION
  Data d'inici: 01/10/2007
  Data de finalització: 09/12/2012
 • Denominació del projecte: Técnicas Interactivas y Adaptativas para Sistemas Automáticos de Reconocimiento Aprendizaje y Percepción
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA
  Data d'inici: 01/01/2010
  Data de finalització: 31/12/2013
 • Denominació del projecte: META DATA ENGINE PROJECT
  Competitiu:
  Europeu:
  Públic: No
  Entitat/s financadora/es: EUROPEAN COMMISSION
  Data d'inici: 11/09/2000
  Data de finalització: 10/09/2003

Publicacions Mostra cercador

PUBLICACIONS EN REVISTES (DESTACADES)
 • Títol: An Overview of Ensemble and Feature Learning in Few-Shot Image Classification using Siamese Networks
  Autors: Valero-Mas, J. J.; Gallego, Antonio Javier; Rico-Juan, J. R.
  Revistes: Multimedia Tools and Applications
  Volum:
  Pàgines: -
  Data: 2023
  ISSN: 1380-7501
 • Títol: Designing porthole aluminium extrusion dies on the basis of eXplainable Artificial Intelligence
  Autors: Llorca Shenck, J.; Rico-Juan, J. R.; , Miguel Sanchez-Lozano
  Revistes: Expert Systems with Applications
  Volum: 222
  Pàgines: 119808 -
  Data: 2023
  ISSN: 0957-4174
  DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.eswa.2023.119808
 • Títol: Few-shot symbol classification via self-supervised learning and nearest neighbor
  Autors: Alfaro-Contreras, M.; Rios-Vila, A. ; Valero-Mas, J. J.; Calvo-Zaragoza, J.
  Revistes: Pattern Recognition Letters
  Volum: 167
  Pàgines: 1 - 8
  Data: 2023
  ISSN: 0167-8655
  DOI: https://doi.org/10.1016/j.patrec.2023.01.014
 • Títol: Identifying Student Profiles Within Online Judge Systems Using Explainable Artificial Intelligence
  Autors: Rico-Juan, J. R.; Sánchez-Cartagena, V.M.; Valero-Mas, J. J.; Gallego, Antonio Javier
  Revistes: IEEE Transactions on Learning Technologies
  Volum:
  Pàgines: -
  Data: 2023
  ISSN: 1939-1382
  DOI: http://dx.doi.org/10.1109/TLT.2023.3239110
 • Títol: Influence of personality and modality on peer assessment evaluation perceptions using Machine Learning techniques
  Autors: Cachero, C.; Rico-Juan, J. R.; , MACIA SOLER, HERMENEGILDA
  Revistes: Expert Systems with Applications
  Volum: 213
  Pàgines: 119150 -
  Data: 2023
  ISSN: 0957-4174
  DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.eswa.2022.119150
LLIBRES PUBLICATS (DESTACATS)
 • Títol: Desarrollo de Aplicaciones Android con Java
  Autors: Lozano, M.A.; Gallego, Antonio Javier
  Editorial: Ra-Ma
  Data: 2017
  ISBN: 978-84-9964-700-5
 • Títol: Pattern Recognition and Image Analysis. 6th Iberian Conference IbPRIA 2013
  Autors: , Sanches, J.M.; Micó, L.; , Cardoso, J.S.
  Editorial: Springer
  Data: 2013
  ISBN: 978-3-642-38627-5
 • Títol: Diseño de compiladores
  Autors: Garrido Alenda, Alicia; Iñesta, José M.; Moreno-Seco, F.; Pérez-Ortiz, Juan Antonio
  Editorial: Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Alicante
  Data: 2002
  ISBN: 8479087005
 • Títol: Grammatical Inference and Applications
  Autors: Oncina, J.; Carrasco, Rafael C.
  Editorial: Springer-Verlag
  Data: 1994
  ISBN: 3-540-58473-0
 • Títol: Encoding Polyphony from Medieval Manuscripts Notated in Mensural Notation
  Autors: Desmond, Karen; Pugin, Laurent; Regimbal, Juliette; Rizo, D.; , Sapp, C.; , Thomae, M.E.
  Editorial:
  Data: 2022
  ISBN: 978-84-1302-173-7
  DOI: https://hcommons.org/deposits/item/hc:45973
  RUA: http://hdl.handle.net/10045/123683
CAPÍTOLS DE LLIBRE PUBLICATS (DESTACATS)
 • Títol del capítol: A First Approach to Image Transformation Sequence Retrieval
  Autors: Mas-Candela, E. ; Rios-Vila, A. ; Calvo-Zaragoza, J.
  Editorial: Springer Nature Switzerland
  Pàgines: 321 - 332
  Data: 2022
  ISBN:
  Títol del llibre: IbPRIA 2022: Pattern Recognition and Image Analysis

  DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-04881-4_26
 • Títol del capítol: Extracción de perfiles de alumnos de programación en estudios superiores mediante aprendizaje automático en evaluaciones tipo juez en línea
  Autors: Rico-Juan, J. R.; Sánchez-Cartagena, V.M.; Valero-Mas, J. J.; Gallego, Antonio Javier; , David Rizo, D
  Editorial:
  Pàgines: 163 - 165
  Data: 2022
  ISBN:
  Títol del llibre: REDES-INNOVAESTIC 2022. Libro de actas
 • Títol del capítol: On the Use of Transformers for End-to-End Optical Music Recognition
  Autors: Rios-Vila, A. ; Iñesta, José M.; Calvo-Zaragoza, J.
  Editorial: Springer Nature Switzerland
  Pàgines: 470 - 481
  Data: 2022
  ISBN:
  Títol del llibre: IbPRIA 2022: Pattern Recognition and Image Analysis

  DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-04881-4_37
 • Títol del capítol: Retrieval of Music-Notation Primitives via Image-to-Sequence Approaches
  Autors: Garrido-Muñoz, C. ; Rios-Vila, A. ; Calvo-Zaragoza, J.
  Editorial: Springer Nature Switzerland
  Pàgines: 482 - 492
  Data: 2022
  ISBN:
  Títol del llibre: IbPRIA 2022: Pattern Recognition and Image Analysis

  DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-04881-4_38
 • Títol del capítol: Data Augmentation for End-to-End Optical Music Recognition
  Autors: , López-Gutiérrez, J. C.; Valero-Mas, J. J.; Castellanos, F. J.; Calvo-Zaragoza, J.
  Editorial: Springer Nature Switzerland
  Pàgines: 59 - 73
  Data: 2021
  ISBN:
  Títol del llibre: Document Analysis and Recognition ¿ ICDAR 2021 Workshops
COMUNICACIONS A CONGRESSOS (DESTACADES)
 • Títol: Few-Shot Music Symbol Classification via Self-Supervised Learning and Nearest Neighbor
  Autors: Rios-Vila, A. ; Alfaro-Contreras, M.; Valero-Mas, J. J.; Calvo-Zaragoza, J.
  Tipus de participació: Ponencia
  Nom del congrés: 3rd International Workshop on Pattern Recognition for Cultural Heritage
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: (CANADÁ)
  Data de celebració: 21/08/2022
 • Títol: Multimodal strategies for image and audio music transcription: A comparative study
  Autors: Alfaro-Contreras, M.; Valero-Mas, J. J.; Iñesta, José M.; Calvo-Zaragoza, J.
  Tipus de participació: Ponencia
  Nom del congrés: 3rd International Workshop on Pattern Recognition for Cultural Heritage
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: (CANADÁ)
  Data de celebració: 21/08/2022
 • Títol: Speeding-up the encoding of mensural collections from Spanish libraries
  Autors: Rizo, D.; Delgado Sánchez, Teresa; , Calvo-Zaragoza:J.; Madueño Madueño, Antonio; García Iasci, Patricia
  Tipus de participació: Comunicación
  Nom del congrés: International Association of Music Libraries
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: (CHECA, REPÚBLICA)
  Data de celebració: 24/07/2022
 • Títol: La coevaluación en contextos de ABP en ingeniería. Análisis de resultados, ventajas y desventajas de la experiencia
  Autors: Berná Martínez, J.V.; Villagrá Arnedo, C. J.; Molina-Carmona, R.; Llorens-Largo, F.; Gallego-Durán, F.J.; Viudes-Carbonell, S.J.; Ponce de León, P.J.; Sempere, M.; Sáez-Fernández, M.D.; Escobar, Pilar; Gil-Martinez-Abarca, J; Gil, D.; Rios-Vila, A. ; Ortiz Zamora, J.; Lozano, M.A.
  Tipus de participació: Ponencia
  Nom del congrés: XX Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria (REDES 2022) y al V Workshop Internacional de Innovación en Enseñanza Superior y TIC (INNOVAESTIC 2022)
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: San Vicente del Raspeig (ALICANTE) (ESPAÑA)
  Data de celebració: 13/07/2022
 • Títol: Insights into transfer learning between image and audio music transcription
  Autors: Alfaro-Contreras, M.; Valero-Mas, J. J.; Iñesta, José M.; Calvo-Zaragoza, J.
  Tipus de participació: Ponencia
  Nom del congrés: Sound and Music Computing Conference
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: (FRANCIA)
  Data de celebració: 05/06/2022