Ir a cuerpo
Logo UA
Grups d'investigació
  Reconocimiento de formas e inteligencia artificial

Dades generals

Àrea de coneixement:
Enginyeria i Arquitectura
Correu electrònic:
Telèfon:
+34 965903400 x 3698

Memòries

Memòria anual
 • Aprendizaje probabilístico.
 • Análisis de secuencias y señales musicales y de audio.
 • Inferencia gramatical
 • Clasificación supervisada y no supervisada.
 • Análisis de imágenes y visión artificial.
 • Aplicaciones industriales y médicas del reconocimiento de formas.

 

 

Serveis que ofereixen

Aplicacions de tècniques estructurals i estadístiques del reconeixement de formes i de l'aprenentatge computacional: anàlisi d'imatges, reconeixement d'objectes, imatges mèdiques, teledetecció, classificació de dades en general, etc.

Anàlisis i processament del so: descripció tècnica del so, composició algorismica, transcripció automàtica, detecció d'esdeveniments sonors, informes pericials d'arxius sonors, etc.

Aplicacions en dades musicals: transcripció del contingut en imatges de partitures, patrimoni històric i cultural, reconeixement i anàlisi de melodies, tonalitats, autors, classificació de gèneres musicals, etc.

 

 

Resultats

Sense dades.

 

Infraestructura rellevant disponible

Servidors per a càlcul amb GPUs.

Estudi d'enregistrament de so.

 

 

PARTICIPACIÓ EN PROJECTES DE RECERCA (DESTACATS)
 • Denominació del projecte: Preservación del patrimonio de música española manustcrita midenate transcripción automática
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA
  Data d'inici: 01/01/2018
  Data de finalització: 31/12/2020
 • Denominació del projecte: Reconocimiento óptico de documentos musicales.
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
  Data d'inici: 01/09/2019
  Data de finalització: 31/08/2022
 • Denominació del projecte: Multimodal Interaction in Pattern Recognition and Computer Vision
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE EDUCACION
  Data d'inici: 01/10/2007
  Data de finalització: 09/12/2012
 • Denominació del projecte: Técnicas Interactivas y Adaptativas para Sistemas Automáticos de Reconocimiento Aprendizaje y Percepción
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA
  Data d'inici: 01/01/2010
  Data de finalització: 31/12/2013
 • Denominació del projecte: META DATA ENGINE PROJECT
  Competitiu:
  Europeu:
  Públic: No
  Entitat/s financadora/es: EUROPEAN COMMISSION
  Data d'inici: 11/09/2000
  Data de finalització: 10/09/2003

Publicacions Mostra cercador

PUBLICACIONS EN REVISTES (DESTACADES)
 • Títol: Segmentation and 3D reconstruction of rose plants from stereoscopic images
  Autors: Cuevas-Velasquez, Hanz; Gallego, Antonio-Javier; Fisher, Robert B.
  Revistes: Computers and Electronics in Agriculture
  Volum: 171
  Pàgines: 105296 -
  Data: 2020
  ISSN: 0168-1699
  DOI: https://doi.org/10.1016/j.compag.2020.105296
 • Títol: From Optical Music Recognition to Handwritten Music Recognition: A baseline
  Autors: Baro, A.; Riba, P.; Calvo-Zaragoza, J.; Fornés, A.
  Revistes: Pattern Recognition Letters
  Volum: 123
  Pàgines: 1 - 8
  Data: 2019
  ISSN: 0167-8655
 • Títol: Handwritten Music Recognition for Mensural Notation with Convolutional Recurrent Neural Networks
  Autors: Calvo-Zaragoza, J.; Toselli, A. H.; Vidal, E.
  Revistes: Pattern Recognition Letters
  Volum:
  Pàgines: -
  Data: 2019
  ISSN: 0167-8655
  DOI: 10.1016/j.patrec.2019.08.021
 • Títol: Hybrid hidden Markov models and artificial neural networks for handwritten music recognition in mensural notation
  Autors: Calvo-Zaragoza, J.; Toselli, A.H.; Vidal, E.
  Revistes: Pattern Analysis and Applications
  Volum:
  Pàgines: -
  Data: 2019
  ISSN: 1433-7541
  DOI: 10.1007/s10044-019-00807-1
 • Títol: A Baseline for General Music Object Detection with Deep Learning
  Autors: Pacha, A.; Hajic, J., Jr.; Calvo-Zaragoza, J.
  Revistes: Applied Sciences
  Volum: 8
  Pàgines: 1488 -
  Data: 2018
  ISSN: 2076-3417
LLIBRES PUBLICATS (DESTACATS)
 • Títol: Desarrollo de Aplicaciones Android con Java
  Autors: Lozano Ortega, M.A.; Gallego Sánchez, A.J.
  Editorial: Ra-Ma
  Data: 2017
  ISBN: 978-84-9964-700-5
 • Títol: Pattern Recognition and Image Analysis. 6th Iberian Conference IbPRIA 2013
  Autors: Sanches, J.M.; Micó, L.; Cardoso, J. S.
  Editorial: Springer
  Data: 2013
  ISBN: 978-3-642-38627-5
 • Títol: Learning Context-Free Grammars.
  Autors: Colin de la Higuera, C.; Adriaans, P.; Van Zaanen, M.; Oncina, J.
  Editorial: Ruder Boskovic Institute
  Data: 2004
  ISBN: 953-6690-39-X
 • Títol: Diseño de compiladores
  Autors: Garrido Alenda, Alicia; Iñesta Quereda, José Manuel; Moreno Seco, Paco; Pérez Ortiz, Juan Antonio
  Editorial: Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Alicante
  Data: 2002
  ISBN: 8479087005
 • Títol: Grammatical Inference and Applications
  Autors: Oncina, J.; Carrasco-Jiménez, R.C. (Eds.)
  Editorial: Springer-Verlag
  Data: 1994
  ISBN: 3-540-58473-0
CAPÍTOLS DE LLIBRE PUBLICATS (DESTACATS)
 • Títol del capítol: A standard format proposal for hierarchical analyses and representations
  Títol del llibre: Proceedings of the 3rd International workshop on Digital Libraries for Musicology
  Autors: Rizo, D.; Marsden, A.
  Editorial: ACM (Association for Computing Machinery)
  Pàgines: 25 - 32
  Data: 2016
  ISBN: 978-1-4503-4751-8

  DOI: 10.1145/2970044.2970046
 • Títol del capítol: Approaching End-to-end Optical Music Recognition
  Títol del llibre: Pattern Recognition and Image Analysis Part II; 9th Iberian Conference, IbPRIA 2019
  Autors: Alfaro-Contreras, M.; Calvo-Zaragoza, J.; Iñesta, J.M.
  Editorial: Springer-Verlag
  Pàgines: 147 - 158
  Data: 2019
  ISBN: 978-3-030-31320-3
 • Títol del capítol: Data-based melody generation through multi-objective evolutionary computation
  Títol del llibre: Machine Learning and Music Generation
  Autors: Ponce de León, P.J.; Iñesta, J.M.; Calvo-Zaragoza, J.; Rizo, D.
  Editorial: Routledge (UK)
  Pàgines: 87 - 106
  Data: 2018
  ISBN: 978-0-8153-7720-7
 • Títol del capítol: MuRET: a music recognition, encoding, and transcription tool
  Títol del llibre: DLfM `18: Proceedings of the 5th International Conference on Digital Libraries for Musicology
  Autors: Rizo, D.; Calvo-Zaragoza, J.; Iñesta, J.M.
  Editorial: ACM (Association for Computing Machinery)
  Pàgines: 52 - 56
  Data: 2018
  ISBN: 978-1-4503-6522-2
 • Títol del capítol: Two (Note) Heads Are Better Than One: Pen-Based Multimodal Interaction with Music Scores
  Títol del llibre: Proceedings of the 17th International Society for Music Information Retrieval Conference
  Autors: Calvo-Zaragoza, J.; Rizo, D.; Iñesta, J.M.
  Editorial: International Society for Music Information Retrieval
  Pàgines: 509 - 514
  Data: 2016
  ISBN: 978-0-692-75506-8
COMUNICACIONS A CONGRESSOS (DESTACADES)
 • Títol: White mensural manual encoding: from **kern to MEI
  Autors: Rizo, D.; Pascual, N.; Sapp, C.
  Tipus de participació: ORAL
  Nom del congrés: Music Encoding Conference
  Tipus d'esdeveniment: Internacional no UE
  Ciutat de celebració: Maryland (Estados Unidos de América)
  Data de celebració: 22/05/2018
 • Títol: Interactive music analysis
  Autors: Rizo, D.; Illescas, P.R..; Iñesta J.M
  Tipus de participació: ORAL
  Nom del congrés: European Music Analysis Conference
  Tipus d'esdeveniment: Unión Europea
  Ciutat de celebració: Lovaina (Bélgica)
  Data de celebració: 16/09/2014
 • Títol: Use of structured pattern representations for combining classifiers
  Autors: Socorro, R.; Micó, L.
  Tipus de participació: PÒSTER
  Nom del congrés: Structural, Syntactic and Statistical Pattern Recognition SSPR/SPR
  Tipus d'esdeveniment: Internacional no UE
  Ciutat de celebració: Orlando (Florida) (Estados Unidos de América)
  Data de celebració: 04/12/2008
 • Títol: MuRET as a software for the transcription of historical archives
  Autors: Iñesta, J.M.; Rizo, D.; Calvo-Zaragoza, J.
  Tipus de participació: ORAL
  Nom del congrés: International Workshop on Reading Music Systems (WoRMS)
  Tipus d'esdeveniment: Unión Europea
  Ciutat de celebració: Delft (Holanda)
  Data de celebració: 02/11/2019
 • Títol: Oil Slicks Detection in SLAR Images with Autoencoders
  Autors: Alacid, B.; Gallego, A-J.; Gil, P.; Pertusa, A.
  Tipus de participació: PÒSTER
  Nom del congrés: 5th International Symposium on Sensor Science
  Tipus d'esdeveniment: Unión Europea
  Ciutat de celebració: Barcelona (España)
  Data de celebració: 27/09/2017