Ir a cuerpo
Logo UA
Grups d'investigació
  Reconocimiento de formas e inteligencia artificial

Dades generals

Àrea de coneixement:
Enginyeria i Arquitectura
Correu electrònic:
Telèfon:
+34 965903400 x 3698

Memòries

Memòria anual
 • Aprendizaje probabilístico.
 • Análisis de secuencias y señales musicales y de audio.
 • Inferencia gramatical
 • Clasificación supervisada y no supervisada.
 • Análisis de imágenes y visión artificial.
 • Aplicaciones industriales y médicas del reconocimiento de formas.

 

 

Serveis que ofereixen

Aplicacions de tècniques estructurals i estadístiques del reconeixement de formes i de l'aprenentatge computacional: anàlisi d'imatges, reconeixement d'objectes, imatges mèdiques, teledetecció, classificació de dades en general, etc.

Anàlisis i processament del so: descripció tècnica del so, composició algorismica, transcripció automàtica, detecció d'esdeveniments sonors, informes pericials d'arxius sonors, etc.

Aplicacions en dades musicals: transcripció del contingut en imatges de partitures, patrimoni històric i cultural, reconeixement i anàlisi de melodies, tonalitats, autors, classificació de gèneres musicals, etc.

 

 

Resultats

Sense dades.

 

Infraestructura rellevant disponible

Servidors per a càlcul amb GPUs.

Estudi d'enregistrament de so.

 

 

PARTICIPACIÓ EN PROJECTES DE RECERCA (DESTACATS)
 • Denominació del projecte: Preservación del patrimonio de música española manustcrita midenate transcripción automática
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA
  Data d'inici: 01/01/2018
  Data de finalització: 31/12/2020
 • Denominació del projecte: Reconocimiento óptico de documentos musicales.
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
  Data d'inici: 01/09/2019
  Data de finalització: 31/08/2022
 • Denominació del projecte: Multimodal Interaction in Pattern Recognition and Computer Vision
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE EDUCACION
  Data d'inici: 01/10/2007
  Data de finalització: 09/12/2012
 • Denominació del projecte: Técnicas Interactivas y Adaptativas para Sistemas Automáticos de Reconocimiento Aprendizaje y Percepción
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA
  Data d'inici: 01/01/2010
  Data de finalització: 31/12/2013
 • Denominació del projecte: META DATA ENGINE PROJECT
  Competitiu:
  Europeu:
  Públic: No
  Entitat/s financadora/es: EUROPEAN COMMISSION
  Data d'inici: 11/09/2000
  Data de finalització: 10/09/2003

Publicacions Mostra cercador

PUBLICACIONS EN REVISTES (DESTACADES)
 • Títol: Applying Automatic Translation for Optical Music Recognition¿9s Encoding Step
  Autors: Ríos-Vila; A.; Esplà-Gomis, M.; Rizo, D.; Ponce de León, P.J.; Iñesta, J.M.
  Revistes: Applied Sciences
  Volum: 11
  Pàgines: -
  Data: 2021
  ISSN: 2076-3417
  DOI: https://doi.org/10.3390/app11093890
 • Títol: Applying Automatic Translation for Optical Music Recognition¿9s Encoding Step
  Autors: Ríos-Vila; A.; Esplà-Gomis, M.; Rizo, D.; Ponce de León, P.J.; Iñesta, J.M.
  Revistes: Applied Sciences
  Volum: 11
  Pàgines: -
  Data: 2021
  ISSN: 2076-3417
  DOI: https://doi.org/10.3390/app11093890
 • Títol: Applying Automatic Translation for Optical Music Recognition¿9s Encoding Step
  Autors: Ríos-Vila; A.; Esplà-Gomis, M.; Rizo, D.; Ponce de León, P.J.; Iñesta, J.M.
  Revistes: Applied Sciences
  Volum: 11
  Pàgines: -
  Data: 2021
  ISSN: 2076-3417
  DOI: https://doi.org/10.3390/app11093890
 • Títol: Exploiting the Two-Dimensional Nature of Agnostic Music Notation for Neural Optical Music Recognition
  Autors: Alfaro-Contreras, M.; Valero-Mas, J. J.
  Revistes: Applied Sciences
  Volum: 11
  Pàgines: 3621 -
  Data: 2021
  ISSN: 2076-3417
  DOI: https://doi.org/10.3390/app11083621
 • Títol: Exploiting the Two-Dimensional Nature of Agnostic Music Notation for Neural Optical Music Recognition
  Autors: Alfaro-Contreras, M.; Valero-Mas, J. J.
  Revistes: Applied Sciences
  Volum: 11
  Pàgines: 3621 -
  Data: 2021
  ISSN: 2076-3417
  DOI: https://doi.org/10.3390/app11083621
LLIBRES PUBLICATS (DESTACATS)
 • Títol: Desarrollo de Aplicaciones Android con Java
  Autors: Lozano, M.A.; Gallego, Antonio-Javier
  Editorial: Ra-Ma
  Data: 2017
  ISBN: 978-84-9964-700-5
 • Títol: Pattern Recognition and Image Analysis. 6th Iberian Conference IbPRIA 2013
  Autors: Sanches, J.M.; Micó, L.; Cardoso, J. S.
  Editorial: Springer
  Data: 2013
  ISBN: 978-3-642-38627-5
 • Títol: Diseño de compiladores
  Autors: Garrido Alenda, Alicia; Iñesta, J.M.; Moreno-Seco, F.; Pérez-Ortiz, Juan Antonio
  Editorial: Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Alicante
  Data: 2002
  ISBN: 8479087005
 • Títol: Grammatical Inference and Applications
  Autors: Oncina, J.; Carrasco, Rafael C.
  Editorial: Springer-Verlag
  Data: 1994
  ISBN: 3-540-58473-0
CAPÍTOLS DE LLIBRE PUBLICATS (DESTACATS)
 • Títol del capítol: Evaluación Multimodal en el ABP de Creación y Entretenimiento Digital de Ingeniería Multimedia
  Autors: Villagrá Arnedo, C. J.; Villagrá Arnedo, Carlos J.; Gallego-Durán, F.J.; Gallego Durán, Francisco J.; Iñesta, J.M.; Iñesta Quereda, José M.; Llorens-Largo, F.; Llorens Largo, Faraón; Lozano, M.A.; Lozano Ortega, Miguel Á.; Molina-Carmona, R.; Molina Carmona, Rafael; Ortiz Zamora, J.; Ortiz Zamora, Javier; Ponce de León, P.J.; Ponce de León Amador, Pedro J.; Sempere, M.; Sempere Tortosa, Mireia L.; Viudes-Carbonell, S.J.; Viudes Carbonell, Sergio J.; Peguero López, Antonio A.
  Editorial: Universidad de Alicante
  Pàgines: 295 - 296
  Data: 2021
  ISBN: 978-84-09-29160-1
  Títol del llibre: REDES-INNOVAESTIC 2021. Libro de Actas
 • Títol del capítol: Reconocimiento o¿ptico de partituras (OMR) aplicado al Fondo de Mu¿sica Tradicional IMF-CSIC
  Autors: Calvo-Zaragoza, J.; Rizo, D.; Iñesta, J.M.
  Editorial: Edition Reichenberger
  Pàgines: 87 - 109
  Data: 2021
  ISBN: 978-3-967280-14-2
  Títol del llibre: Musicologi¿a en web. Patrimonio musical y Humanidades Digitales
 • Títol del capítol: A neural approach for full-page optical music recognition of mensural documents
  Autors: Castellanos, F. J.; Calvo-Zaragoza, J.; Iñesta, J.M.
  Editorial: International Society for Music Information Retrieval
  Pàgines: 558 - 565
  Data: 2020
  ISBN: 978-0-9813537-0-8
  Títol del llibre: Proceedings of the 21st International Society for Music Information Retrieval Conference
 • Títol del capítol: Evaluating Simultaneous Recognition and Encoding for Optical Music Recognition
  Autors: Ríos-Vila, A.; Calvo-Zaragoza, J.; Rizo, D.
  Editorial: ACM (Association for Computing Machinery)
  Pàgines: 10 - 17
  Data: 2020
  ISBN: 978-1-4503-8760-6
  Títol del llibre: DLfM `20: 7th International Conference on Digital Libraries for Musicology
 • Títol del capítol: Las presentaciones de los proyectos en la metodología ABP del itinerario de Creación y Entretenimiento Digital de cuarto curso del Grado en Ingeniería Multimedia
  Autors: Villagrá Arnedo, C. J.; Villagrá, C. J; Gallego-Durán, F.J.; Gallego, F. J.; Llorens-Largo, F.; Llorens F.; Lozano, M.A.; Molina-Carmona, R.; Molina, R.; Sempere, M.; Sempere, M. L.; Iñesta, J.M.; Ponce de León, P.J.; Ponce, P.; Ortiz Zamora, J.; Ortiz, J.; Rubio, J.
  Editorial: Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante
  Pàgines: 5 - 12
  Data: 2020
  ISBN: 978-84-09-24478-2
  Títol del llibre: Memòries de les xarxes d"investigació en docència universitàriapertanyent al ProgramaXarxes-I3CE d"Investigació en docènciauniversitària del curs 2019-20 / Memorias de las redes de investigac