Ir a cuerpo
Logo UA
Grups d'investigació
  Recerques de Llengua i Literatura Catalanes (EXPLANAT)

Dades generals

Àrea de coneixement:
Humanitats
Web:
Correu electrònic:
Telèfon:
+34 965903400 x 3011

Memòries

Memòria anual
 • Estudi i edició de textos de les lletres catalanes, especialment de l'època medieval i moderna
 • Estudi i edició de textos de temàtica religiosa i científica
 • Estudi i edició de textos de les lletres catalanes en el pas del segle XV al XVI. Textos de temàtica religiosa i textos científics
 • Estudi de la transmissió lingüística intergeneracional en el context del País Valencià
 • Sociolingüística i educació

 

 

Serveis que ofereixen

Sense dades.

 

Resultats

Sense dades.

 

Infraestructura rellevant disponible

Sense dades.

 

PARTICIPACIÓ EN PROJECTES DE RECERCA (DESTACATS)
 • Denominació del projecte: Transform4Europe - T4EU: The European University for Knowledge Entrepreneurs
  Competitiu:
  Europeu:
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: EUROPEAN COMMISSION
  Data d'inici: 01/11/2023
  Data de finalització: 31/10/2027
 • Denominació del projecte: Re-mediating the Early Book: Pasts and Futures
  Competitiu:
  Europeu:
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: EUROPEAN COMMISSION
  Data d'inici: 01/03/2023
  Data de finalització: 28/02/2027
 • Denominació del projecte: Concesión directa del Ministerio de Universidades (RD 1059/2021) participantes en la Acción Universidades europeas de la Comisión Europea T4Europe
  Competitiu:
  Europeu:
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE UNIVERSIDADES
  Data d'inici: 01/12/2021
  Data de finalització: 31/12/2024
 • Denominació del projecte: TRANSFORM4EUROPE - T4E: THE EUROPEAN UNIVERSITY FOR KNOWLEDGE ENTREPRENEURS
  Competitiu:
  Europeu:
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: EUROPEAN COMMISSION
  Data d'inici: 01/11/2020
  Data de finalització: 30/10/2023
 • Denominació del projecte: Contrato predoctoral FPI asociado al proyecto PID2022-139820NB-I00 (Itinerarios de la Hagiografía hispánica en la Edad Moderna: evolución y difusión del legado devocional)
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACION Y UNIVERSIDADES
  Data d'inici: 01/01/2024
  Data de finalització: 31/12/2027
 • Denominació del projecte: Itinerarios de la Hagiografía hispánica en la Edad Moderna: evolución y difusión del legado devocional
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACION Y UNIVERSIDADES
  Data d'inici: 01/09/2023
  Data de finalització: 31/08/2027
 • Denominació del projecte: Texto y contexto en los papiros de novelas griegas (límites entre realidad y ficción del universo femenino)
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: GENERALITAT VALENCIANA
  Data d'inici: 01/01/2021
  Data de finalització: 31/12/2023
 • Denominació del projecte: Variación y cambio lingüístico en catalán. Una aproximación diacrónica según la lingüística de corpus
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA
  Data d'inici: 01/01/2019
  Data de finalització: 31/12/2021
 • Denominació del projecte: La Hagiografía hispánica ante la Reforma protestante
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA
  Data d'inici: 01/01/2018
  Data de finalització: 31/12/2021
 • Denominació del projecte: La literatura hagiográfica catalana: fuentes, ediciones y estudios.
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA
  Data d'inici: 01/01/2018
  Data de finalització: 31/12/2021

Publicacions Mostra cercador

PUBLICACIONS EN REVISTES (DESTACADES)
 • Títol: Public Libraries as Shapers of a Youth Canon
  Autors: Baldaquí-Escandell, Josep-Maria; LLUCH, GEMMA
  Revistes: BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació
  Volum:
  Pàgines: -
  Data: 2024
  ISSN: 1575-5886
  DOI: http://dx.doi.org/10.1344/BID2024.52.08
 • Títol: Influència de l"alfabetització familiar i escolar en l"ús i la competència en la llengua minoritzada a la comarca del Baix Cinca  /  Influence of Family and School Literacy on the Use and Competence in the Minoritized Language in The Region of Baix Cinca
  Autors: Campos Bandrés, Iris Orosia; Baldaquí-Escandell, Josep-Maria
  Revistes: Caplletra. Revista Internacional de Filologia
  Volum: 76
  Pàgines: 119 - 144
  Data: 2024
  ISSN: 0214-8188
  DOI: http://dx.doi.org/10.7203/Caplletra.76.28211
  RUA: http://hdl.handle.net/10045/141761
 • Títol: Símil i experiència mística. El model de les confessions espirituals de Gertrudis de la Santísima Trinidad
  Autors: Herrero Herrero, María Ángeles
  Revistes: Specula. Revista de Humanidades y Espiritualidad
  Volum:
  Pàgines: -
  Data: 2024
  ISSN: 2697-2484
  DOI: https://doi.org/10.46583/specula_2023.1.1129
  RUA: http://hdl.handle.net/10045/140513
 • Títol: Confessions espirituals en la construcció de la reputació de santedat femenina al Segle XVII valencià: favores que Dios hizo a Doña Isabel de Trilles      
  Autors: Herrero Herrero, María Ángeles
  Revistes: Specula. Revista de Humanidades y Espiritualidad
  Volum: 6
  Pàgines: -
  Data: 2023
  ISSN: 2697-2484
  DOI: https://doi.org/10.46583/specula_2023.1.1109
 • Títol: Escrits per obediència com a testimoni d"autories: les vides de Teresa de San Bruno (1655-1722) i Gertrudis María de la Santísima Trinidad (1660-1736)
  Autors: Herrero Herrero, María Ángeles
  Revistes: Scripta. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna
  Volum:
  Pàgines: -
  Data: 2023
  ISSN: 2340-4841
  DOI: https://doi.org/10.7203/scripta.21.26803
 • Títol: Hagiografia i censura: el cas del Llibre de la vida i miracles de santa Madrona, i dels sants Celdoni i Armenter, de Salvador Pons (1594)
  Autors: Arronis Llopis, C.
  Revistes: Scripta. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna
  Volum: 21
  Pàgines: 123 - 142
  Data: 2023
  ISSN: 2340-4841
  DOI: https://doi.org/10.7203/scripta.21.26458
 • Títol: Noves aportacions als estudis d'hagiografia medieval i moderna 
  Autors: Herrero Herrero, María Ángeles; Llorca Tonda, M.A.
  Revistes: Magnificat Cultura i Literatura Medievals
  Volum: 10
  Pàgines: 197 - 204
  Data: 2023
  ISSN: 2386-8295
  DOI: https://doi.org/10.7203/MCLM.10.26304
 • Títol: Presentació [en el dossier "Dones de llegenda"]
  Autors: Càmara Sempere, H.
  Revistes: Ítaca. Revista de Filologia
  Volum:
  Pàgines: 11 - 13
  Data: 2023
  ISSN: 2172-5500
 • Títol: «Traduir a l"edat mitjana: el repte d"editar la Legenda aurea de Jacobus de Voragine en català»
  Autors: Garcia Sempere, Marinela
  Revistes: Magnificat Cultura i Literatura Medievals
  Volum: Magnificat
  Pàgines: 255 - 277
  Data: 2023
  ISSN: 2386-8295
  DOI: https://doi.org/10.7203/MCLM.10.25893
 • Títol: Martí-Badia, Adrià (2020). La consciència lingüística dels valencians (1854-1906). València: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana; Barcelona: Publicacions de l"Abadia de Montserrat. 316 p.
  Autors: Mas, A.
  Revistes: Treballs de Sociolingüística Catalana
  Volum: 32
  Pàgines: 287 - 291
  Data: 2022
  ISSN: 0211-0784
LLIBRES PUBLICATS (DESTACATS)
 • Títol: Toponímia dels pobles valencians: Mutxamel, l'Alacantí
  Autors: Baldaquí-Escandell, Josep-Maria; Brotons Boix, Assumpció
  Editorial: Acadèmia Valenciana de la Llengua
  Data: 2021
  ISBN: 978-84-482-6633-2
 • Títol: Aproximació a la història social de la llengua catalana
  Autors: Montoya, B.
  Editorial: Bromera, Edicions
  Data: 2018
  ISBN: 978-84-9026-833-9
 • Títol: L"univers literari de les escriptores valencianes dels segles XVI-XVIII
  Autors: Herrero Herrero, María Ángeles
  Editorial: Institució Alfons el Magnànim - Centre Valencià d'Estudis i Investigació - Diputació de València
  Data: 2018
  ISBN: 978-84-7822-753-2
 • Títol: La llengua dels mallorquins de San Pedro (Argentina)
  Autors: Montoya, B.
  Editorial: Publicacions de l'Abadia de Montserrat
  Data: 2017
  ISBN: 978-84-9883-928-9
 • Títol: La vida La vida de la sacratíssima verge Maria de Miquel Peres (1494)
  Autors: Arronis Llopis, C.
  Editorial: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana; Publicacions de l'Abadia de Montserrat
  Data: 2015
  ISBN: 978-84-9883-797-1
 • Títol: Llibre de la fàbrica de Senta Maria de la vila de Elig (1592-1699)
  Autors: , Castaño, J.; Mas, A.
  Editorial: Departament de Filologia Catalana de la Universitat d'Alacant
  Data: 2015
  ISBN: 978-84-606-9269-0
 • Títol: La transmissió familiar del valencià
  Autors: Montoya, B.; Mas, A.
  Editorial: Acadèmia Valenciana de la Llengua
  Data: 2011
  ISBN: 978-84-482-5691-3
 • Títol: La Mare de Déu en el Flos sanctorum romançat (1494)
  Autors: Càmara Sempere, H.
  Editorial: Publicacions de la Universitat d'Alacant
  Data: 2010
  ISBN: 978-84-9717-083-3
 • Títol: Lletraferides modernes. Catàleg de les escriptores valencianes dels segles XVI-XVIII
  Autors: Herrero Herrero, María Ángeles
  Editorial: Publicacions de la Universitat d'Alacant
  Data: 2009
  ISBN: 978-84-7908-747-0
 • Títol: Llibre de tots los actes, letres, privilegis y altres qualsevol provisions del Consell dOriola
  Autors: Mas, A.
  Editorial: Servei de Publicacions Universitat de València
  Data: 2008
  ISBN: 978-84-370-7108-4
CAPÍTOLS DE LLIBRE PUBLICATS (DESTACATS)
 • Títol del capítol: Les intervencions de Juan de Molina en la traducció del Gamaliel o Procés de la Passió de Jesuchrist
  Autors: Arronis Llopis, C.
  Editorial: EDICIONES REICHENBERGER, S.L
  Pàgines: 1 - 25
  Data: 2024
  ISBN:
  Títol del llibre: Didacticism, Literature and Translation: The Transmission of Knowledge in the Middle Ages
 • Títol del capítol: «El manuscrit d"El Escorial (N-III-5) i els incunables de la traducció catalana de la Legenda Aurea o Flos sanctorum romançat»
  Autors: Garcia Sempere, Marinela
  Editorial: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (UA, UV, UJI)
  Pàgines: 13 - 32
  Data: 2023
  ISBN:
  Títol del llibre:  M. Ángeles Herrero (ed.) Les vides de sants en la tradició romànica i en la cultura medieval i moderna. Noves perspectives,
 • Títol del capítol: Heroism, Wisdom and Ruling. Iul. Val. 2,9,538¿559
  Autors: Puche López, M.C.
  Editorial: De Gruyter Open
  Pàgines: 79 - 98
  Data: 2023
  ISBN:
  Títol del llibre: Der lateinische Alexanderroman des Iulius Valerius. Sprache, Erzählung, Kontext.The Latin Alexander Romance of Iulius Valerius. Language, Narration, Contexts
 • Títol del capítol: La filiació del Flos sanctorum novament stampat per Jorge Costilla (València, 1514)
  Autors: Arronis Llopis, C.; Baños Vallejo, F.
  Editorial: Universitat d'Alacant. Departament de Filologia Catalana
  Pàgines: 35 - 46
  Data: 2023
  ISBN:
  Títol del llibre: Estudis en honor del professor Rafael Alemany Ferrer
 • Títol del capítol: La revisió de l'hagiografia en la Crontareforma: Pere Gil i Antoni Vicenç Domènec
  Autors: Arronis Llopis, C.
  Editorial:
  Pàgines: 86 - 106
  Data: 2023
  ISBN:
  Títol del llibre: El món d"Ignasi de Loiola. Religió, cultura i societat als segles XVI i XVIIActes del IX Congrés d"Història Moderna de Catalunya
 • Títol del capítol: «"Les cavitats en una roca". Variació lèxica en el Flos sanctorum»
  Autors: Mas, A.
  Editorial: Publicaciones Universidad de Alicante
  Pàgines: 355 - 364
  Data: 2023
  ISBN:
  Títol del llibre: Estudis en honor del professor Rafael Alemany Ferrer
 • Títol del capítol: «Les dones exemplars poden ser també invisibles?»
  Autors: Garcia Sempere, Marinela
  Editorial: EDITORIAL AFERS SL
  Pàgines: 55 - 71
  Data: 2023
  ISBN:
  Títol del llibre: Rafael Roca (ed.) Ser invisible. Testimonis literaris i documentals femenins
 • Títol del capítol: «Sant Cugat en els primers textos literaris catalans des del segle XIV al XVI»
  Autors: Garcia Sempere, Marinela
  Editorial: EDITORIAL AFERS SL
  Pàgines: 169 - 182
  Data: 2023
  ISBN:
  Títol del llibre: Eulàlia Miralles, Marc Sogues i Pep Valsalobre (eds.) Sou lo que podeu mostrar que haveu begut d"aquesta font. Homenatge al professor Albert Rossich,
 • Títol del capítol: Sentir la veu interior «en lengua valenciana». Empremtes en la nostra llengua en els escrits de Gertrudis María de la Santísima Trinidad
  Autors: Herrero Herrero, María Ángeles
  Editorial: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, Universitat d'Alacant.
  Pàgines: -
  Data: 2023
  ISBN:
  Títol del llibre: Vides de sants en la tradició romànica i en la cultura medieval i moderna. Noves perspectives, María de los Ángeles Herrero (ed.)
 • Títol del capítol: Una leyenda añadida al Flos sanctorum romançat: la vida de san Roque. Análisis comparativo de las reescrituras de la Vida de sant Roch catalana y la Vie, legende, miracles et oraison de monseigneur saint Roch de Jehan Phelipot
  Autors: Llorca Tonda, M.A.
  Editorial: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, Universitat d'Alacant.
  Pàgines: 47 - 64
  Data: 2023
  ISBN:
  Títol del llibre: Les vides de sants en la tradició romànica i en la cultura medieval i moderna. Noves perspectives
COMUNICACIONS A CONGRESSOS (DESTACADES)
 • Títol: L'hagiografia moderna com a paradigma narratiu: vides de sants i biografies devotes
  Autors: Arronis Llopis, C.
  Tipus de participació: Ponencia invitada
  Nom del congrés: VII Col·loqui Mimesi. Vides d'escriptors a l'edat moderna: retòrica, història i poètica.
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: Barcelona (BARCELONA) (ESPAÑA)
  Data de celebració: 22/01/2024
 • Títol: Relats contemplatius en el límits de l'heterodòxia
  Autors: Arronis Llopis, C.
  Tipus de participació: Ponencia invitada
  Nom del congrés: II Simposi Internacional Isabel de Villena i l¿espiritualitat europea tardomedieval
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: Valencia (VALENCIA/ VALÈNCIA) (ESPAÑA)
  Data de celebració: 17/10/2023
 • Títol: Símil i experiència mística en les confessions espirituals de sor Gertrudis de la Santísima Trinidad
  Autors: Herrero Herrero, María Ángeles
  Tipus de participació: Ponencia invitada
  Nom del congrés: II Congrés Internacional Isabel de Villena i l'espiritualitat europea tardomedieval
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: (ESPAÑA)
  Data de celebració: 17/10/2023
 • Títol:   «Elements de la tradició pròpia en la composició de la versió catalana de la Legenda aurea de Jacobus de Voragine»
  Autors: Garcia Sempere, Marinela
  Tipus de participació: Ponencia
  Nom del congrés: III Congrés Internacional«Traductio et Traditio Mediaevales». Literatura didàctica i transmissió del saber
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: PENISCOLA (A CORUÑA) (ESPAÑA)
  Data de celebració: 21/09/2023
 • Títol: Sor Teresa de San Bruno (165?-1722): abadessa, fundadora i biògrafa per obediència
  Autors: Herrero Herrero, María Ángeles
  Tipus de participació: Ponencia
  Nom del congrés: Biografies marginals: relats de vida, literatura i documents
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: Valencia (VALENCIA/ VALÈNCIA) (ESPAÑA)
  Data de celebració: 15/12/2022
 • Títol: Testimonis literaris del culte a santa Madrona en la primera Modernitat
  Autors: Arronis Llopis, C.
  Tipus de participació: Ponencia invitada
  Nom del congrés: Protagonistes i autores en l'espiritualitat Europea Tardomedieval, Organizat per l'IVEMIR-UCV (Institut Isabel De Villena D¿estudis Medievals I Renaixentistes de la Universidad Católica De Valencia San Vicente Mártir)
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: Valencia (VALENCIA/ VALÈNCIA) (ESPAÑA)
  Data de celebració: 05/10/2022
 • Títol: La revalidación de la tradición hagiográfica en la Edad Moderna
  Autors: Arronis Llopis, C.; Baños Vallejo, F.
  Tipus de participació: Ponencia invitada
  Nom del congrés: Coloquio Internacional Devoción y disenso en la Monarquía hispánica durante la temprana modernidad
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: (ESPAÑA)
  Data de celebració: 29/09/2022
 • Títol: Las cautelas de los hagiógrafos: las vidas de santos como lectura para la fe de los simples
  Autors: Arronis Llopis, C.
  Tipus de participació: Ponencia invitada
  Nom del congrés: Caute lege: lectura y escrúpulo en la Primera Edad Moderna, organitzat pel Centre de Recherche sur l¿Espagne des XVIe et XVIIe siècles i el Seminario de Estudios sobre el Renacimiento (UAB)
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: París, Universidad Sorbonne Nouvelle (FRANCIA)
  Data de celebració: 22/09/2022
 • Títol: «Traduir una compilació: el repte de d"editar la Legenda aurea de Jacobus de Voragine en català»
  Autors: Garcia Sempere, Marinela
  Tipus de participació: Ponencia
  Nom del congrés: II Congrés Internacional«Traductio et Traditio». La transmissió del saber en l¿edat mitjana
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: Alicante/ Alacant (ALICANTE/ALACANT) (ESPAÑA)
  Data de celebració: 08/07/2022
 • Títol: Ecos de la controversia luterana sobre el culto a los santos en los santorales catalanes de inicios del Seiscientos
  Autors: Arronis Llopis, C.
  Tipus de participació: Ponencia
  Nom del congrés: IV Seminario Internacional La hagiografía hispánica ante la Reforma protestante (Universidad de Sevilla)
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: Sevilla (SEVILLA) (ESPAÑA)
  Data de celebració: 27/05/2022