Ir a cuerpo
Logo UA
Grups d'investigació
  Planificació i Gestió Sostenible del Turisme

@*@(persona.Nombre)*@

Dades generals

Àrea de coneixement:
Ciències Socials i Jurídiques
Correu electrònic:
Telèfon:
Sense dades.

Memòries

Memòria anual
 • Direcció estratègica i gestió d'empreses turístiques
 • Mobilitat internacional i residencialisme en àrees turístiques: factors i impactes en societats receptores. Percepció social del residencialisme
 • Turisme i desenvolupament en la cooperació internacional
 • Planificació i gestió sostenible de destinacions turístiques

 

 

Serveis que ofereixen

L'oferta investigadora es relaciona amb els objectius del grup: -Fomentar la innovació en metodologies i eines operatives per a l'anàlisi científica-social del turisme, al mateix temps que s'obrin línies de discussió i treball sobre el paper del turisme en els processos de desenvolupament territorial i cooperació al desenvolupament. -Potenciar la investigació en matèria de Turisme, a través de les publicacions i participacions en els diferents congressos, cursos i seminaris on col·laboren els membres d'aquesta Unitat d'Investigació. -Desenvolupament de tasques d'assessorament en matèria turística mitjançant contractes amb administracions, associacions i empreses del sector en temes com la direcció estratègica d'empreses turístiques i direcció de recursos humans. -Impulsar la investigació relacionada amb la planificació dels espais de destinació, des de la perspectiva de les àrees receptores de fluxos de turisme, amb especial interès en el coneixement del tema en països mediterranis i llatinoamericans. 

 

 

Resultats

Pueden consultarse los principales resultados de la trayectoria investigadora del grupo en la siguiente dirección URL: http://www.ua.es/instituto/iuit/

 

 

Infraestructura rellevant disponible

El grupo dispone de equipos para desarrollar las tareas de investigación, por su integración en el marco de un Instituto de investigación cuya temática se centra en el turismo. Destaca, por su especificidad, la existencia de bases de datos sobre oferta y demanda turísticas en la provincia de Alicante, instrumentos de análisis de destinos turísticos, así como la existencia de un centro de documentación que reune trabajos científico-técnicos sobre planificación y gestión del turismo y bibliografía especializada.

 

 

PARTICIPACIÓ EN PROJECTES DE RECERCA (DESTACATS)
 • Denominació del projecte: Técnicas de Inteligencia Artificial para operacionalizar indicadores ecológicos que desarrollen el turismo sostenible en espacios naturales protegidos inteligentes
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACION Y UNIVERSIDADES
  Data d'inici: 01/12/2022
  Data de finalització: 30/11/2024
 • Denominació del projecte: Desarrollo de portales virtuales de datos abiertos en el ámbito turístico (VirtualData)
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: GENERALITAT VALENCIANA
  Data d'inici: 01/01/2023
  Data de finalització: 31/12/2025
 • Denominació del projecte: American Women Exploring Spain (1880-1936) - Open Multimedia Encounters // Viajeras Estadounidenses Explorando España (1880-1936) - Encuentros Multimedia en Abierto
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: GENERALITAT VALENCIANA
  Data d'inici: 01/01/2023
  Data de finalització: 31/12/2024
 • Denominació del projecte: SIMULATING TOURISM WATER CONSUMPTION WITH STAKEHOLDERS
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACION Y UNIVERSIDADES
  Data d'inici: 01/06/2019
  Data de finalització: 31/05/2022
 • Denominació del projecte: DESARROLLO DE UN ECOSISTEMA DE DATOS ABIERTOS PARA TRANSFORMAR EL SECTOR TURÍSTICO
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: GENERALITAT VALENCIANA
  Data d'inici: 01/01/2022
  Data de finalització: 31/12/2022
 • Denominació del projecte: EVALUACIÓN DE LA POBREZA HÍDRICA EN ENTORNOS URBANOS DEL LITORAL MEDITERRÁNEO: ESTUDIOS DE CASO (ALICANTE, MURCIA Y EL ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA)
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACION Y UNIVERSIDADES
  Data d'inici: 01/06/2020
  Data de finalització: 31/05/2023
 • Denominació del projecte: OPERACIÓN REMOTA DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN EN MISIONES DE EMERGENCIAS
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA
  Data d'inici: 24/01/2014
  Data de finalització: 31/12/2017
 • Denominació del projecte: Contratos predoctorales para la formación de doctores.
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA
  Data d'inici: 21/12/2015
  Data de finalització: 03/12/2019
 • Denominació del projecte: ANALISIS DE PROCESOS DE PLANIFICACION APLICADOS A CIUDADES Y DESTINOS TURISTICOS INTELIGENTES.BALANCE Y PROPUESTA METODOLOGICA PARA ESPACIOS TURISTICOS: SMART TOURISM PLANNING
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA
  Data d'inici: 01/09/2019
  Data de finalització: 30/11/2019
 • Denominació del projecte: Análisis de procesos de planificación aplicados a ciudades y desitnos turísticos inteligentes. Balance y propuesta metodológica para espacios turísticos: Smart Tourism Planning
  Competitiu:
  Europeu: No
  Públic:
  Entitat/s financadora/es: MINISTERIO DE ECONOMIA Y EMPRESA
  Data d'inici: 01/01/2018
  Data de finalització: 31/12/2020

Publicacions Mostra cercador

PUBLICACIONS EN REVISTES (DESTACADES)
 • Títol: Uncertain sunset lives: British migrants facing Brexit in Spain.
  Autors: , Giner-Monfort, J.; Huete, R.
  Revistes: European Urban and Regional Studies
  Volum: 28
  Pàgines: 74 - 79
  Data: 2021
  ISSN: 0969-7764
  DOI: https://doi.org/10.1177/0969776420972148
 • Títol: Tourist guides and free tours: A controversial relationship
  Autors: Navalón-García, R.; , R. Navalón-García; , M.C. Mínguez
  Revistes: Tourist Studies
  Volum: 21 (3)
  Pàgines: 486 - 506
  Data: 2021
  ISSN: 1468-7976
  DOI: http://dx.doi.org/10.1177/14687976211016073
 • Títol: Aplicació de TIG i anàlisi de documentació històrica per a la localització de jaciments: El Poblet de Tagarina (Serra d`Aitana, Alacant)
  Autors: Giménez Font, P.; , Zaragozí, B.; Ramón Morte, A.
  Revistes: Recerques del Museu d'Alcoi
  Volum: 29
  Pàgines: 17 - 29
  Data: 2021
  ISSN: 1135-2663
 • Títol: Posiciones políticas sobre el derecho al turismo
  Autors: Mantecón, A; Huete, R.
  Revistes: Recerca
  Volum: 26
  Pàgines: 33 - 58
  Data: 2021
  ISSN: 1130-6149
  DOI: https://doi.org/10.6035/Recerca.2021.26.1.3
 • Títol: Modelling the intra-destination behaviour of cruise visitors based on a three-dimensional approach
  Autors: Navarro-Ruiz, S.; Casado-Díaz, A.B.; Ivars Baidal, J.
  Revistes: Journal of Destination Marketing & Management
  Volum: 18
  Pàgines: -
  Data: 2020
  ISSN: 2212-571X
  DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jdmm.2020.100470
 • Títol: Decoding digital nomad destination decisions through user-generated content
  Autors: Saura Lacárcel, Francisco Javier; Huete, R.; ZERVA, KONSTANTINA
  Revistes: Technological Forecasting and Social Change
  Volum: 200
  Pàgines: -
  Data: 2024
  ISSN: 0040-1625
  DOI: https://doi.org/10.1016/j.techfore.2023.123098
 • Títol: Smart tourism city governance: exploring the impact on stakeholder networks
  Autors: Ivars Baidal, J.; Casado-Díaz, A.B.; Navarro-Ruiz, S.; Fuster-Uguet, M.
  Revistes: International Journal of Contemporary Hospitality Management
  Volum: 36
  Pàgines: 582 - 601
  Data: 2024
  ISSN: 0959-6119
  DOI: http://dx.doi.org/10.1108/IJCHM-03-2022-0322
 • Títol: A experiência do turismo de base comunitária como resistência da cultura caiçara na Vila de Picinguaba
  Autors: FELIPE ROSA, THAIS; FERNANDES COSTA, LUZIA SIGOLI; Pastor-Alfonso, M. J.
  Revistes: Vozes dos Vales
  Volum: Ano XII
  Pàgines: -
  Data: 2023
  ISSN: 2238-6424
 • Títol: Análisis de la cadena de valor del turismo gastronómico y sus relaciones desde un enfoque territorial: creiterios de funcionalidad y jerarquización
  Autors: Jiménez Rodríguez, Arturo; Rico-Cánovas, E.; Moltó Mantero, Enrique
  Revistes: Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles (Online)
  Volum: 97
  Pàgines: (s.p.) -
  Data: 2023
  ISSN: 2605-3322
  DOI: \thttps://doi.org/10.21138/bage.3353
  RUA: http://hdl.handle.net/10045/135701
 • Títol: Delivering the European Skills Agenda: the importance of social skills for a sustainable tourism and hospitality industry
  Autors: Carlisle, Sheena; Ivanov, Stanislav; Espeso-Molinero, P.
  Revistes: Tourism & Management Studies (Online)
  Volum: 19(3)
  Pàgines: 23 - 40
  Data: 2023
  ISSN: 2182-8466
  DOI: https://doi.org/10.18089/tms.2023.190302
LLIBRES PUBLICATS (DESTACATS)
 • Títol: Geopolítica de la Unión Europea
  Autors: Plaza-Gutierrez, J. I. ; GARCÍA ÁLVAREZ, JACOBO; Torres Alfosea, F.J.
  Editorial: Editorial Sintesis
  Data: 2021
  ISBN: 978-84-1357-137-9
 • Títol: Sociología de la Cultura. Libro de lecturas esenciales
  Autors: Oltra, B.; Mantecón, A; , Oltra-Algado, Ch.
  Editorial: Departamento de Sociología I y Teoría de la Educación - Universidad de Alicante
  Data: 2009
  ISBN: 978-84-613-4900-5
 • Títol: Turistas que llegan para quedarse. Una explicación sociológica sobre la movilidad residencial
  Autors: Huete, R.
  Editorial: Publicaciones de la Universidad de Alicante
  Data: 2009
  ISBN: 978-84-9717-064-2
 • Títol: La experiencia del turismo. Un estudio sociológico sobre el proceso turístico-residencial
  Autors: Mantecón, A
  Editorial: Icaria
  Data: 2008
  ISBN: 978-84-7426-977-2
 • Títol: Sociedad, vida y teoría. La teoría sociológica desde una perspectiva de sociología narrativa
  Autors: Oltra, B.; Mantecón, A; , Oltra, Ch.
  Editorial: Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)
  Data: 2004
  ISBN: 84-7476-365-7
 • Títol: Planificación turística de los espacios regionales en España
  Autors: Ivars Baidal, J.
  Editorial: Editorial Sintesis
  Data: 2003
  ISBN: 84-9756-120-1
 • Títol: DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA ANTROPOLÓGICA. EL MUSEO COMO REFERENCIA
  Autors: Pastor-Alfonso, M. J.
  Editorial: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alicante
  Data: 2001
  ISBN: 84-7908-631-9
 • Títol: Un nuevo mercado turístico: jubilados europeos en la región de Murcia.
  Autors: Vera Rebollo, J.F.; , Monreal, J.; , Vera-Rerbollo, J.F. y Otros
  Editorial: Universidad de Murcia
  Data: 2001
  ISBN: 84-8371-272-5
 • Títol: Turismo y medio ambiente en el litoral de la Comunidad Valenciana.
  Autors: Such, M.P.
  Editorial: Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Alicante
  Data: 2000
  ISBN: 84-7908-719-6
 • Títol: ALICANTE. TRADICIONES Y RETRATOS
  Autors: Pastor-Alfonso, M. J.
  Editorial: Generalitat Valenciana-Instituto de Cultura Juan Gil-Albert
  Data: 1997
  ISBN: 84-7784-263-9
CAPÍTOLS DE LLIBRE PUBLICATS (DESTACATS)
 • Títol del capítol: THE DUAL ASPECT OF TECHNOLOGY IN TOURISM: SOCIAL CONTRADICTIONS SURROUNDING THE SHARING ECONOMY AND SMART DESTINATION DEVELOPMENT
  Autors: , MIHA BRATEC; Celdrán-Bernabeu, M.A.; , DEJAN KRIZAJ; , JOSEP A IVARS BAIDAL; , ANA B. CASADO DIAZ; , PETER KOPIC; , TADEJ ROGELJA
  Editorial: University of South Florida M3 Center Publishing
  Pàgines: 1 - 25
  Data:
  ISBN:
  Títol del llibre: Hospitality &Tourism Information Technology 

  DOI: https://www.doi.org/10.5038/9781732127593
 • Títol del capítol: Planificación estratégica territorial para la gestión del riesgo natural en la Comunidad Valenciana: el ejemplo del Plan Vega Renhace
  Autors: Olcina Cantos, J.; Baños Castiñeira, Carlos J.; Oliva-Cañizares, A.
  Editorial: Servicio de Publicaciones de la Universitat Jaume I de Castellón
  Pàgines: 375 - 409
  Data: 2024
  ISBN:
  Títol del llibre: Diego López Olivares : la visión integradora del turismo desde la geografía : libro homenaje : in memoriam

  DOI: http://dx.doi.org/10.6035/Homenatges.6
 • Títol del capítol: Accessible Tourism in Spain: How Are Smart Cities Performing?
  Autors: Navalón-García, R.; CLARA RUCCI, ANA; Huete, R.
  Editorial:
  Pàgines: 459 - 480
  Data: 2023
  ISBN:
  Títol del llibre: Spanish Tourism Geographies. Geographies of Tourism and Global Change. 

  DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-39780-6_24
 • Títol del capítol: Conciliación familiar, motivación y productividad empresarial: un análisis del sesgo de género desde la perspectiva de la Responsabilidad Social Corporativa en las empresas turísticas
  Autors: Andreu, R.; Huete, R.; , SIGUENZA POVEDA, MARIA CARMEN
  Editorial: Editorial Dykinson, S. L.
  Pàgines: -
  Data: 2023
  ISBN:
  Títol del llibre: Las Ciencias Jurídicas y Económicas ante los retos sociales, económicos y demográficos. Pasado, presente y futuro
 • Títol del capítol: Diego Lo¿pez Olivares: el compromiso de un geo¿grafo con la identidady el valor del territorio
  Autors: Vera Rebollo, J.F.
  Editorial: UJI (UNIVERSITAT JAUME I, CASTELLÓN)
  Pàgines: 19 - 44
  Data: 2023
  ISBN:
  Títol del llibre: Diego Lo¿pez OLivares. La visio¿n integradora del turismo desde la geografi¿a

  DOI: Doi: http://dx.doi.org/10.6035/Homenatges.6
 • Títol del capítol: Digital Nomad Tourism: The Experience of Living at the Destination. 
  Autors: ZERVA, KONSTANTINA; Huete, R.; SEGOVIA-PÉREZ, MÓNICA
  Editorial:
  Pàgines: 15 - 26
  Data: 2023
  ISBN:
  Títol del llibre: Remodelling Businesses for Sustainable Development. 

  DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-19656-0_2
 • Títol del capítol: El Plan Director de las Eras de la Sal, 1997
  Autors: Vera Rebollo, J.F.; Esteban Chapapría, Vicent; Galant Torregrosa, Mariano
  Editorial: AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA
  Pàgines: 62 - 77
  Data: 2023
  ISBN:
  Títol del llibre: Las Eras de la Sal. Origen de una ciudad
 • Títol del capítol: Elemento patrimonial y recurso turístico
  Autors: Esteban Chapapría, Julián; Vera Rebollo, J.F.
  Editorial: Instituto Municipal de Cultura, Ayuntamiento de Torrevieja
  Pàgines: 121 - 134
  Data: 2023
  ISBN:
  Títol del llibre: Las Eras de la Sal. Origen de una ciudad
 • Títol del capítol: Estrategias para la detección de sesgos en los discursos sobre discapacidad: un estudio de caso acerca de la empleabilidad en el sector turístico
  Autors: García-Ramos, Agustín; Huete, R.
  Editorial: LOS LIBROS DE LA CATARATA SL
  Pàgines: 107 - 113
  Data: 2023
  ISBN:
  Títol del llibre: Una mirada poliédrica hacia la discapacidad
 • Títol del capítol: FUNCIONALIDAD TURÍSTICA DEL PATRIMONIO HIDRÁULICO DEL BAJO SEGURA
  Autors: Navalón-García, R.; Rico-Cánovas, E.
  Editorial: Editorial Tirant Lo Blanch
  Pàgines: 319 - 355
  Data: 2023
  ISBN:
  Títol del llibre: EL BAJO SEGURA COMO ENCLAVE HIDROLÓGICO: TERRITORIO, ECONOMÍA Y PAISAJE
COMUNICACIONS A CONGRESSOS (DESTACADES)
 • Títol: ICMTT - International Conference on Management, Tourism and Technologies
  Autors: Huete, R.
  Tipus de participació: Comité científico
  Nom del congrés: ICMTT - International Conference on Management, Tourism and Technologies
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: Cuzco (PERÚ)
  Data de celebració: 09/05/2024
 • Títol: Benidorm's Sustainable Tourism Image. A Critical Look at Social Sustainability
  Autors: Huete, R.
  Tipus de participació: Ponencia invitada
  Nom del congrés: XV International Tourism Congress
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: Mirandela (PORTUGAL)
  Data de celebració: 23/11/2023
 • Títol: Comité científico
  Autors: Huete, R.
  Tipus de participació: Comité científico
  Nom del congrés: XV International Tourism Congress
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: Mirandela (PORTUGAL)
  Data de celebració: 23/11/2023
 • Títol: Comité científico
  Autors: Huete, R.
  Tipus de participació: Comité científico
  Nom del congrés: IV INTERNATIONAL TOURISM, HOSPITALITY & GASTRONOMY CONGRESS: DIGITAL TRANSFORMATION
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: Lima (PERÚ)
  Data de celebració: 25/10/2023
 • Títol: Análisis de la aplicación de la perspectiva de género en la investigación sobre las nuevas dinámicas turísticas y la migración por estilo de vida.
  Autors: Huete, R.
  Tipus de participació: Ponencia
  Nom del congrés: Congreso Internacional de Sociología y Antropología del Turismo
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: Barcelona (BARCELONA) (ESPAÑA)
  Data de celebració: 14/06/2023
 • Títol: Comité Científico
  Autors: Huete, R.
  Tipus de participació: Comité científico
  Nom del congrés: Congreso Internacional de Sociología y Antropología del Turismo
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: Barcelona (BARCELONA) (ESPAÑA)
  Data de celebració: 14/06/2023
 • Títol: El reto de la sostenibilidad social para la gobernanza y el desarrollo del turismo
  Autors: Huete, R.; Mantecón, A
  Tipus de participació: Ponencia
  Nom del congrés: Congreso Internacional de Sociología y Antropología del Turismo
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: Barcelona (BARCELONA) (ESPAÑA)
  Data de celebració: 14/06/2023
 • Títol: Conciliación familiar, motivación y productividad empresarial: un análisis del sesgo de género desde la perspectiva de la responsabilidad social corporativa en las empresas turísticas.
  Autors: Huete, R.
  Tipus de participació: Ponencia
  Nom del congrés: III Congreso Internacional Nodos del Conocimiento
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració:
  Data de celebració: 24/11/2022
 • Títol: Conferencia magistral: "Patrimonio cultural y turismo comunitario. Cuándo los pueblos originarios deciden."
  Autors: Pastor-Alfonso, M. J.
  Tipus de participació: Ponencia invitada
  Nom del congrés: IX Congreso Latinoamericano de Investigación Turística. Construyendo Turismo Responsable, Integrador y a Escala Humana.
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: Valdivia (CHILE)
  Data de celebració: 07/11/2022
 • Títol: Insights into student perceptions of tourism education and careers in a post-Covid world
  Autors: Espeso-Molinero, P.
  Tipus de participació: Ponencia invitada
  Nom del congrés: Hybrid and Virtual Experiences: Opportunity or Threat for Tourism Education and Industry
  Tipus d'esdeveniment: Internacional
  Ciutat de celebració: Cardiff (REINO UNIDO (Gran Bretaña e Irlanda del Norte))
  Data de celebració: 09/12/2021